Previous Next Play Pause
Eucharistické dny 2019 v katedrále v Ostravě
Přihlašování na Noc kostelů 2019
Kalendárium roku 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

Vatikán - Encykliku kompletně věnovanou ochraně životního prostředí člověka s názvem „Laudato si´. O péči o společný domov“ zveřejnil dnes ve Vatikánu papež František. Chvalozpěv „Buď pochválen“ v názvu encykliky odkazuje na sv. Františka z Assisi, kterým se papež František inspiruje. Dokument je adresován všem lidem s přáním, aby byl navázán dialog „za náš společný domov“.

Ve své druhé encyklice Svatý otec mnohokrát zdůrazňuje úzkou spojitost mezi chudými a křehkostí naší planety, propojení různých jevů, kritizuje technokratická paradigmata a z nich vycházející nové formy nadvlády, vyzývá k hledání alternativních cest ekonomie a pokroku. Poukazuje na hodnotu všeho stvoření, lidský smysl pro ekologii, potřebu otevřené a upřímné diskuze, odpovědnost mezinárodní i místní politiky a také odmítnutí kultury vyhazování a navrhuje nový, střídmý život.

O nové papežské encyklice se bude hovořit v pořadu Buon giorno s Františkem v neděli 21. 6. v televizi Noe. Pořad, který diváky provází kravařský farář P. Daniel Vícha, začíná v 13.00 hodin.

Pin It