Biskup může také ustanovit biskupského vikáře – kněze, který pomáhá biskupovi v určité oblasti života diecéze. Zabývá se především pastorační činností, vede a odpovídá za centra pro pastoraci mládeže, rodin, katechetické centrum a podobně. Podléhá plně biskupovi a svou činnost koordinuje s generálním vikářem. V ostravsko-opavské diecézi biskup ustanovil dva úřady biskupského vikáře. Vedle pastoračního vikáře také vikáře pro duchovní povolání, jenž se věnuje oblasti duchovního vedení kněží, jáhnů a těch, kteří v sobě objevili cestu k duchovnímu povolání a potřebují ke svému rozhodnutí radu zkušeného duchovního rádce.

Pin It