biskupstv02

Všemohoucí věčný Bože,
přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme
za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo,
které bylo započato skrze Ježíše Krista
a dovršuje se v Duchu Svatém.
Ať v síle tvých darů stále více rosteme
v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě,

aby nám nic nebránilo v naplňování Tvé vůle.
Přiváděj nás k hlubšímu vnitřnímu životu,
zapal v nás apoštolskou horlivost,
která by zahrnula všechny lidi bez rozdílu,
neboť byli vykoupeni Krví Ježíše Krista.
Znič v nás pýchu, obdař nás svou pokorou
a velkorysou odvahou.

Pomoz nám skrze Ducha Svatého
uskutečňovat Tvé dílo ve světě,
aby láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání
byly patrné v našem životě a my tak
s odhodláním až do krajnosti svědčili o Tobě,
který žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Pin It