Svatí

RichardHenkesObrazekkněz a mučedník

Narodil se 26. května 1900 v Ruppachu v Německu. Roku 1919 vstoupil do Společnosti katolického apoštolátu (SAC, zvaní též palotini) a dne 6. června 1925 byl v Limburgu vysvěcen na kněze. Jako učitel působil ve studijních zařízeních palotinů v Schönstattu a v Alpen, od r. 1931 pak v Horním Slezsku, ve městech Katscher (dnes Kietrz) a Frankenstein (Ząbkowice Śląskie).

Jeho posledním působištěm byly totiž Strahovice na Hlučínsku, kde zahájil pastorační činnost v roce 1941. Kromě plnění povinností faráře se též věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Branicích a vystupoval jako kazatel na různých místech v širokém okolí.

nasisvati hedřeholnice, patronka Slezska, Polska, Berlína, Vratislavi, Třebnice, Krakova a také vyhnanců z vlasti a snoubenců

Narodila se kolem roku 1174 na hradě Andechsu v Bavorsku jako dcera vévody Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám v Kitzingen. Provdala se r. 1186 za slezského vévodu Jindřicha I. a měla s ním čtyři syny a tři dcery.

nasisvati jskněz a mučedník, patron zpovědního tajemství

Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově v těšínském Slezsku. Studoval filosofii v Olomouci a v Praze (1597–1603), teologii ve Štýrském Hradci (1604–1606). Potom uzavřel manželskou smlouvu (3. 9. 1606) ve Velkém Meziříčí, ale už po roce 22. 12. 1607 – zřejmě jako vdovec – přijal nižší svěcení a v roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě na různých místech, naposledy jako farář v Holešově.

nasisvati mgkněz a mučedník, patron Českého Těšína

Narodil se pravděpodobně roku 1584 v Těšíně, pocházel z polské rodiny Grodzieckich a v jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, mezi nimi také svatý Jan Sarkander. Začal studovat u jezuitů ve Vídni a v Brně vstoupil k nim do noviciátu (1603). Po dalších studiích v Praze a ve Štýrském Hradci byl v Praze vysvěcen na kněze (1614), tam působil v klementinské koleji a jako ředitel ústavu pro chudé žáky (seminář sv. Václava).

nasisvati makřeholnice a mučednice

Marie Antonína Kratochvílová se narodila v roce 1881 v rodině slévače vítkovické slévárny Jana Kratochvíla. Ten se do Ostravy přistěhoval se svou ženou Johannou a dcerou Valerií v roce 1879. Marie Kratochvílová ve své věřící rodině prožila harmonické dětství. Jako malé dítě zažila počátek výstavby dělnických kolonií z červených cihel a budování farního kostela sv. Pavla.

domtrckněz a mučedník

Dominik Trčka se narodil 6.7. 1886 jako sedmé dítě v rodině Tomáše a Trčky a Františky Štěrbové. Nejprve navštěvoval místní školu ve Frýdlantě a pak v Místku. Šestou třídu gymnázia končil v letech 1902/03 na soukromém gymnáziu redemptoristů v Července. V roce 1902 požádal o přijetí do tohoto řádu, v srpnu roku 1904 složil řeholní sliby a v červenci roku 1910 se stal knězem. Do roku 1919 misijně působil v Čechách a na Moravě (Praha, Svatá Hora, Plzeň a Brno). Během první světové války se staral o utečence z východu a Balkánu.