Pastorace (pastýřská služba) je hlavním posláním církve. Odehrává se především ve 276 farnostech diecéze, kde ji pod vedením biskupa vykonávají kněží. Dalším pastoračním nástrojem biskupa jsou také takzvaná pastorační centra, která svou činností napomáhají v pastoraci určitých skupin – rodin, mládeže, seniorů, dětí – a připravují pro ně celodiecézní aktivity.

mlde06

Pin It