Církevní turistika je určena nejširší veřejnosti a navazuje na projekty Noc kostelů a Křesťanské Vánoce, které se již několik let těší oblibě stovek tisíců návštěvníků.

cirkevniTuristikaBanner

Církevní turistika prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele (mapa památek diecéze). Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Koncepce projektu reaguje na aktuální poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, že existuje mnoho „farností, které v turistických destinacích vítají návštěvníky, nabízejí jim liturgická, vzdělávací a kulturní setkání s nadějí, že čas dovolené „prospěje jejich lidskému i duchovnímu růstu, a v pevném přesvědčení, že ani během volna nemůžeme zapomínat na Boha, který nikdy nezapomíná na nás“. Za tímto účelem se farnosti snaží rozvinout „přátelskou pastoraci“, která jim umožňuje uvítat příchozí v duchu otevřenosti a bratrství a ukázat jim živé a přívětivé společenství.“

Projekt je tedy zároveň podporou pro farnosti a sbory a dává jim, ve smyslu výše uvedeného poselství, příležitost „představit své umění, tradice, dějiny i mravní a duchovní hodnoty a především dosvědčit svou víru, která tvoří základ všech těchto věcí a dává jim smysl.“

Projekt umožňuje prezentaci všem křesťanským církvím, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.

 

Manažer projektů cestovního ruchu

Ing. Adéla Pánek Hudečková, DiS.Tel.: 597822266E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Projekty:

„Otevřené chrámy“

Projekt spolufinancovaný z dotace Moravskoslezského kraje.

Termín realizace projektu: 1.1. – 31.12., ročníky: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Náklady projektu: rok 2017: 1,2 mil. Kč, rok 2018: 1,3 mil. Kč, rok 2019: 1,3 mil. Kč, rok 2020: 1,3 mil. Kč, rok 2021: 1,3 mil Kč, rok 2022: 1,4 mil. Kč, rok 2023: 2 mil. Kč 

Předmět projektu: Zpřístupnění vybraných církevních objektů ostravsko-opavské diecéze a zajištění průvodcovské služby v nich ve stanovené otevírací době.

Web: www.otevrenechramy.cz 

Projekty spolufinancované z dotace EU z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko:
„Církevní turistika II – jdeme společnou cestou“

Termín realizace projektu: 1.6.2019 – 30.11.2020

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001979

Náklady projektu: 25 735,00 EUR (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

Předmět projektu: Propagace církevních památek biskupství ostravsko-opavského a biskupství opolského. 

Popis projektu Církevní turistika II – jdeme společnou cestou

 

Projekty spolufinancované z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko:

„Církevní turistika“

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 1.9.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000227

Náklady projektu: 50 tis. euro (míra spolufinancování: 64,8% uznatelných nákladů)

Předmět projektu: Vytvoření strategie Církevní turistiky a propagace církevních památek biskupství ostravsko-opavského a biskupství opolského.

Brožurka církevních památek ostravsko-opavské diecéze ke stažení zde

Brožurka Duchovní dominanty slezsko-moravského příhraničí ke stažení zde

Brožurka Duchovní dominanty slezsko-moravského příhraničí ke stažení zde - PL verze

Strategie církevní turistiky biskupství ostravsko-opavského

Strategie církevní turistiky biskupství opolského

 

 

„Portály pohraničí“

Termín realizace projektu: 1.2.2017 – 30.11.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000522

Náklady projektu:         37 tis. euro (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

                                       29 tis. euro: náklady polského partnera

                                         8 tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Portály pohraničí.

Mapa Portály pohraničí

 

 

„Víkend s Nepomuckým“

Termín realizace projektu: 3.4.2017 – 30.3.2018

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000523

Náklady projektu:         37 tis. euro (míra spolufinancování: 85% uznatelných nákladů)

                                       30 tis. euro: náklady polského partnera

                                         7 tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Víkend s Nepomuckým.

Mapa Víkend s Nepomuckým

Film „Víkend s Nepomuckým“ a informace o projektu

 

 

„Příhraničními stopami neo-gotiky“

Termín realizace projektu: 3.7.2017 – 31.7.2018

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Náklady projektu:        90,7 tis. euro (míra spolufinancování: 66,2 % uznatelných nákladů)

                                      40,9 tis. euro: náklady polského partnera

                                      49,8 tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Příhraničními stopami neo-gotiky.

brožura Po_stopach_neogotiky_CZ

brožura Po_stopach_neogotiky_PL

 

 

„Varhanní stezka v Euroregionu Silesia“

Termín realizace projektu: 1.5.2018 – 30.4.2019

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001323

Náklady projektu:      110,0 tis. euro (míra spolufinancování: 54,53 % uznatelných nákladů)

                                      53,7 tis. euro: náklady polského partnera

                                      56,3 tis. euro: náklady českého partnera

Předmět projektu: Vytvoření nového turistického produktu Varhanní stezka

mapa české části stezky:  česky    polsky

mapa polské části stezky: česky    polsky

 

Logo cz pl eu barevne

 

Pin It