Stavební fond

Dne 4. 4. 2024 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 42 doručených úplných žádostí o příspěvek  ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 6,63 mil. Kč.

Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 22 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.700.000- Kč. 
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 300.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Dne 13. 4. 2023 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 46 doručených úplných žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 7,578 mil. Kč.
Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 24 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.700.000- Kč. 
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 320.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Hodnotící komise Stavebního fondu pro rok 2020 provedla několik změn v rozdělení finančních příspěvků pro stavební akce. Důvodem změn je ve většině případů zrušení dotací z jiných zdrojů financování (COVID) či naopak zajištění peněz z jiných zdrojů financování. Místo zrušených akcí byly prostředky přiděleny náhradníkům v pořadí dle bodování žádostí. Seznam podpořených projektů po provedení změn najdete zde.

Dne 31. 3. 2022 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 47 doručených úplných žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 7,15 mil. Kč.
Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 27 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.850.000- Kč.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.
Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 340.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Dne 2. 4. 2020 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 47 doručených žádostí o příspěvek  ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 8 mil. Kč.
Členové výběrové komise dodali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 28 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.700.000,- Kč. 
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 244.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.

Dne 8. 4. 2021 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice ke Stavebnímu fondu a souvisejících prováděcích pokynů, aby vyhodnotila celkem 49 doručených úplných žádostí o příspěvek ze Stavebního fondu, celková výše požadavků činila 7,3 mil. Kč.
Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, která byla následně shrnuta do celkové tabulky s pořadím žádostí.
V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 23 stavebních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 3.212.696- Kč.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.
Zároveň byly rozděleny prostředky ze Stavebního fondu na opravy varhan. Celková poskytnutá suma činí 300.000,-Kč. Seznam podpořených projektů najdete zde.