Senioři

Milé seniorky, milí senioři, v dubnu vás zveme na tyto naše akce:

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 2. dubna  od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma:Co vše může být modlitbou?

POSELSTVÍ ŽIVOTA  APOŠTOLŮ: 3. dubna  od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Saulovo obrácení  (Sk 9, 1 - 19)

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 9. dubna  od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Saulovo obrácení  (Sk 9, 1 - 19)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 11. dubna od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: (De)maskovaná Kuba. Přednáší: P. Mgr. Jan Linhart

KLAS: 23. března  od 9 hodin, Frýdek, Farní 1. Téma: Co vše může být modlitbou?

LECTIO DIVINA: 24. dubna  od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Markovo evangelium. Vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.

POSELSTVÍ ŽIVOTA  APOŠTOLŮ: 30. dubna od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Petrovy divy (Sk 9, 32 - 43)

Milé seniorky, milí senioři,  v březnu vás zveme na tyto naše akce:

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ):  5. března od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Březen - za kamna vlezem i s prima knihou. Vezměte s sebou vaši oblíbenou knihu. 

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ:  6. března  od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Šimon mág (Sk 8, 9 - 24)

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ:  12. března  od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Šimon mág (Sk 8, 9 - 24)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK:  14. března  od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Ježíšovy zázraky v evangeliích.  Přednáší: Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

KLAS:  19. března  od 9 hodin, Frýdek, Farní 1. Téma: Co se můžeme naučit od svatého Josefa

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  20. března  od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, kostel, fara. Téma: Životní zkoušky - cesta růstu. Vede: P. Ing. Mgr. Lumír Tkáč. Program: mše sv., zamyšlení, ztišení, možnost svátosti smíření. 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  21. března  od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Modlitba s prorokem Izaiášem.  Vede: P. Mgr. Vojtěch Janšta, Th.D. Program: mše sv., zamyšlení, ztišení, možnost svátosti smíření. 

Milí přátelé, mílé seniorky a milí senioři! V měsíci únoru jsme pro vás připravili tyto akce:

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 6. února 2024 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Pestrý život Bedřicha Smetany

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 7. února od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Štěpánova mučednická smrt (Sk 7, 54 - 60)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 8. února  od 9:30 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Svátost smíření - nejméně pochopená svátost. Přednáší: P. ThLic. Dr.  Daniel Vícha

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 13. února od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Štěpánova mučednická smrt (Sk 7, 54 - 60)

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 27. února od 9 hodin, Frýdek, Farní 1. Téma: Pestrý život Bedřicha Smetany

LECTIO DIVINA: 28. února  od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Markovo evangelium. Vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.

Milé seniorky, milí senioři, milí přátelé! Zveme vás na tyto lednové akce:

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 3. ledna 2024 od 9 hodin, Frýdlant nad Ostravicí, fara (Náměstí 2). Téma: Volba jáhnů  (Sk 6, 1 - 7)

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ: 9. ledna 2024 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Volba jáhnů  (Sk 6, 1 - 7)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 11. ledna 2024 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Eucharistie. Přednáší: P, Vojtěch Janšta, Th.D.

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 16. ledna 2024 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Malé změny jsou to, co občas potřebujeme aneb koučink pro zralý věk. Lektor: Martina Zbořilová. 

KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ): 23. ledna 2024 od 9 hodin, Frýdek, Farní 1. Téma:  Malé změny jsou to, co občas potřebujeme aneb koučink pro zralý věk. Lektoruje: Martina Zbořilová. 

LECTIO DIVINA: 31. ledna 2024  od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Markovo evangelium. Vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.

Milí přátelé, milé seniorky, milí senioři!

V měsíci prosinci se na vás těšíme na těchto akcích: 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  5. prosince 2023, 9 - 12 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Kráčet po Božích cestách. Vede: P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč. Přednášky, možnost sv. smíření, možnost pobýt v tichu, mše svatá. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  6 . prosince  2023, Frýdlant nad Ostravicí, Program: 8:30 - možnost svátosti smíření, 9:00 mše svatá - kostel, 10:00 - 12:00 přednáška - fara. Vede P. ThLic. Marek Kozák, Th. D.

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ:  12. prosince 2023 od 7:30 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Apoštolové konali znamení (Sk 5, 12 - 21)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK:  14. prosince  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Vánoce nejen doma. Přednáší: Mgr. Martina Žalčíková

 

PŘEJEME VÁM VŠEM POŽEHNANÝ, KLIDNÝ ADVENT  PLNÝ NADĚJE A PÁNOVY BLÍZKOSTI!