BL logo

Biskupské lesy vznikly dne 1. 7. 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského. Jeho úkolem je spravovat lesní majetek Biskupství ostravsko-opavského a hospodařit s ním podle platných zákonů České republiky. Jde především o nakládání s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, provozními budovami a technickou infrastrukturou. Biskupské lesy zajišťují realizaci všech lesnických činností a služeb, a to včetně prodeje vytěženého dříví. Zabezpečují výkon práva myslivosti v režijních honitbách včetně obory Hukvaldy. Poskytují odbornou pomoc a dozor nad hospodařením v lesích biskupství podřízených subjektů. Veškeré práce v lesnické prvovýrobě zajišťují Biskupské lesy prostřednictvím živnostníků či drobných lesnických firem.

Více informací najdete na webu biskupskelesy.cz.

 

hospodaen01

Biskupské lesy jsou držiteli certifikátů PEFC a FSC®.

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC, Hukvaldy

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC, BOO Ostravice

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC, BOO Vrbno pod Pradědem

Certifikát PEFC (CoC)

Skupinový certifikát FSC®

FSC® Controlled Wood

Pin It