Stavební odbor zajišťuje opravy a údržbu budov v majetku biskupství a farností. Jedná se celkem o 565 kostelů a kaplí, 246 farních budov a další stavby. Na základě žádostí farností a v úzké spolupráci s farnostmi přijímá a eviduje žádosti o opravy a rekonstrukce staveb, konkretizuje zadání, rozsah a specifikaci opravy a údržby, případně zpracovává investiční záměr na realizaci stavby. Rozhoduje o prioritách přidělení finančních zdrojů na opravy a údržbu majetku farností. Přehled některých realizovaných projetků najdete v sekci Publicita

 

 

 

 

 

Pin It