Právní odbor zajišťuje zejména právní posouzení, zpracování právních připomínek, příp. vyhotovení smluv uzavíraných biskupstvím a jednotlivými podřízenými právnickými osobami. Jeho úkolem je rovněž právní posouzení právních jednání podřízených právnických osob vyžadujících schválení statutárním zástupcem biskupství. Zastupuje biskupství a jemu podřízené právnické osoby, při jednáních se soudy, notáři, orgány státní správy a dalšími úřady a institucemi, v případě potřeby vyřízení právních záležitosti těchto subjektů, včetně poskytnutí náležité právní pomoci. Spolupracuje s Odborem hospodářské správy majetku biskupství v oblasti vyhledávání optimálních forem smluvních vztahů uzavíraných v majetkové oblasti.

Pin It