Tiskové zprávy

Více než 130 000 návštěvníků si prohlédlo tři desítky chrámů a kostelů

Poprvé bylo od května do října letošního roku v Moravskoslezském kraji zpřístupněno 29 kostelů s průvodcovskou službou. Příležitosti prohlédnout si církevní památky i mimo bohoslužby využilo více než 130 000 návštěvníků. Projekt pod názvem „Otevřené chrámy 2017“ realizovalo za podpory Moravskoslezského kraje Biskupství ostravsko-opavské. Do konce roku bude zpřístupňováno ještě osm z těchto kostelů.

Ostrava - Misijním projektem Dny víry oslaví ostravsko-opavská diecéze ve dnech od 5. do 12. června své dvacáté narozeniny. Kulturní, společenský, vzdělávací i evangelizační program má za cíl oslovit širokou veřejnost. Ostravsko-opavská diecéze byla založena 30. 5. 1996 papežem Janem Pavlem II. Do vedení diecéze byl jmenován pražský světící biskup František Václav Lobkowicz. Program zahájí v neděli 5. 6. mše svatá přímo na Masarykově náměstí v Ostravě. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a kazatelem brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Hostem bude apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza a další biskupové z České republiky, Slovenska a Polska.

Ostrava-Zábřeh – Vzácný gotický zvon z 13. století ze sbírek Arcidiecézního muzea v Olomouci si v příštích dnech zapůjčí farnost Ostrava-Zábřeh. Ve dnech od 7. do 19. 6. se vrátí do míst, kde dvě stě let svolával věřící k bohoslužbě. Původně totiž visel na věži kostela Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Zvon budou moci vidět účastníci bohoslužby za národ v novém kostele Svatého Ducha, při Noci kostelů a dalších příležitostech.

Biskupství ostravsko-opavské uplatnilo u Okresního soudu ve Frýdku-Místku proti Obci Hukvaldy a České republice žalobu na určení vlastnictví České republiky - státu k pozemkům v k.ú. Sklenov (v Obci Hukvaldy), jejichž vlastnictví přešlo protiprávně v rozporu s blokačním paragrafem zákona o půdě na Obec Hukvaldy.

Již třetí návštěvu inspektorů České školní inspekce má za sebou v poslední dekádě Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Všechna tři šetření v letech 2007, 2011 a 2016 hodnotí školu jako vynikající místo pro vzdělávání.

Ostrava – Biskupství ostravsko-opavské připravuje slavnostní odhalení obnoveného památníku skladatele Leoše Janáčka v oboře Hukvaldy. Na místo se vrátila kopie odcizené bronzové sochy lišky Bystroušky i pamětní deska již v pondělí 4. 4. Veřejnosti bude přístupná až v pátek 8. 4. po ceremonii, která začíná v 10.00 hodin. Náklady spojené s výrobou nové sochy ve výši 250 tisíc korun budou hrazeny z pojištění. Biskupství, které je majitelem obory Hukvaldy, nechalo upravit okolí památníku, aby bylo lépe přístupné turistům. Terénní úpravy v hodnotě 214 tisíc korun hradila církev z vlastních zdrojů.

Ostrava - V úterý 8. 12. začíná pro celou katolickou církev Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Rok odpuštění, uzdravení a očištění od hříchu má motto „Milosrdní jako Otec“ a potrvá do 20. 11. 2016. Papež František zahájí Svatý rok otevřením „Brány milosrdenství“ v chrámu sv. Petra v Římě. Slavnost zahájení proběhne na náměstí svatého Petra od 9.30 hodin. Ceremoniál bude vysílán v přímém přenosu v České televizi.

Ostrava – Po více než roční rekonstrukci se v neděli 22. listopadu slavnostně otevírá katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Den znovuotevření nejvýznamnějšího kostela v diecézi připadá na slavnost Krista Krále, která je titulární slavností katedrály. Děkovná bohoslužba začíná v 10.00 hodin a bude ji celebrovat ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Mši svatou budou s biskupem sloužit také biskupové ze sousedních diecézí z Polska a Slovenska. Homilii přednese Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.