znak biskup David

 Popis: 

Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém modrém poli latinský kříž do okrajů štítu, jehož pravá polovina je stříbrně a červeně šachovaná, levá zlatá (znak ostravsko-opavské diecéze). Ve druhém a třetím modrém poli je unciální písmeno M, jehož pravá polovina je stříbrná a levá červená, vše převýšeno zlatou šestihrotou hvězdou (osobní znak biskupa). Za štítem zlatý procesní kříž. U paty devisa: VERBUM CARO FACTUM EST (Slovo se stalo tělem). Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

Symbolika:

Modrá barva štítu a hvězda jsou symboly Panny Marie, M symbolizuje sv. Martina, který se rozdělil se žebrákem o svůj plášť (proto je barevně rozpolceno). Biskupské heslo bylo převzato z evangelia sv. Jana (Jn 1, 14).

Návrh a kresba znaku:

Jan Oulík (1962), heraldický kreslíř. Vystudoval obor archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK v Praze, pracuje jako tiskový mluvčí Charity ČR. Žije v Odoleně Vodě.

Pin It