znakMartinDavidPopis: V modrém štítě stříbrno-červeně polcené unciální písmeno M převýšené zlatou hvězdou.
Za štítem je latinský kříž. Pod štítem je páska s biskupovým heslem: VERBUM CARO FACTUM EST, resp. Slovo se stalo tělem. Vše je převýšeno biskupským kloboukem.

Symbolika: Modrá barva štítu a hvězda jsou symboly Panny Marie, M symbolizuje sv. Martina, který se rozdělil se žebrákem o svůj plášť (proto je barevně rozpolceno). Biskupské heslo bylo převzato z evangelia sv. Jana (Jn 1, 14).

Návrh a kresba znaku: Jan Oulík (1962), heraldický kreslíř. Vystudoval obor archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK v Praze, pracuje jako tiskový mluvčí Charity ČR. Žije v Odoleně Vodě.

Pin It