EH titulka

 

Přijetí do duchovního společenství adorátorů ostravsko-opavské diecéze nazvaném Eucharistická hodina je doprovázeno předáním osobní knížky člena. Tato knížka slouží k inspiraci pro strávené okamžiky před Ježíšem, který s námi zůstává po všechny dny až do konce časů v Nejsvětější svátosti oltářní. 
Osobní knížka člena společenství obsahuje nejen potvrzení přijetí za člena společenství, ale také texty k adoraci, které sestavil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Bosco Graubner, a volné stránky k poznámkám, které je možné využít, jestliže člověk v modlitbě přijme inspirativní Kristovo slovo, jež ho může provázet a je dobré, aby si je uchoval v paměti. Pro mnohé lidi návraty k takovým osobním okamžikům bývají i po letech povzbuzením, když si připomenou svou živou zkušenost s Ježíšem.
Tyto poznámky také bývají i pro druhé cenným svědectvím o živé osobní víře člověka.
Texty osobní knížky člena si je možno stáhnout v souboru pdf jako jednotlivé stránky nebo dvoustránky.

Pin It