Kaplan pro média, ustanovený ve smyslu kan. 564 a 565 CIC, je podle pokynů diecézního biskupa a ve spolupráci s tiskovým oddělením biskupství pověřen péčí o všechny, kdo se v diecézi na různých úrovních angažují na poli sociální komunikace. Konkrétně se stará o koordinaci informačních toků, o vzdělávání a formaci laiků pro práci v médiích a s médii a o spolupráci s ostatními médii na principu dialogu.

 

Pin It