Diecézní biskup je nejvyšším představeným diecéze a biskupství, nástupce apoštolů, který je jmenován Svatým otcem jako nejvyšší autoritou církve. Biskup řídí prostřednictvím diecézní kurie celou diecézi, především ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní. Biskup je v dané diecézi nejvyšší církevní autoritou a podléhá pouze papeži. K zajištění úkonů vyplývajících z církevních i světských zákonů zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním jeho poslání.

biskupLobkowiczMons. František Václav Lobkowicz, OPraem

byl 30. 5. 1996 jmenován papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze.

Životopis biskupa

Narodil se 5. 1. 1948 v Plzni.

Zemřel 17. 2. 2022 v Ostravě.

Na kněze byl vysvěcen 15. 8. 1972 v Praze.

Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze.

Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze.

Dne 30. 5. 1996 byl jmenován prvním diecézním biskupem založené ostravsko-opavské diecéze.

Dne 31. 8. 1996 slavnostní inaugurace v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Biskupské heslo: Pro Vita Mundi (Jan 6,51).

 

Pin It