V roce 2024 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze. Odkazujeme na prováděcí pokyn s tím, že:
Žádost se v roce 2024 podává pouze elektronickou cestou. Musí být doručena na Biskupství ostravsko-opavské do 15. 3. 2024.
Žádost se podává na aktuálním formuláři, který si můžete stáhnout na výše uvedeném odkaze.
Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.

V roce 2024 budou z fondu podpořeny projekty, které mají nejen pastorační, ale také evangelizační charakter. Tím se rozumí projekty s potenciálem oslovit lidi mimo církev.

Dne 13. dubna 2023 se na biskupství v Ostravě sešla  osmičlenná komise, která podle směrnic Pastoračního fondu a dle souvisejících prováděcích pokynů, vyhodnotila celkem 33 doručených úplných žádostí o příspěvek z Pastoračního fondu. Celková požadovaná výše činila  713 740 Kč. Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí,  a ta byla následně shrnuta do přehledné tabulky s pořadím žádostí.

V roce 2023 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
prováděcího pokynu upozorňujeme na tyto skutečnosti:
Žádost se podává zároveň elektronickou cestou i vytištěnými formuláři, které musí být doručeny na Biskupství ostravsko-opavské do středy 15. 3. 2023.
Žádost se podává na aktuálním formuláři, který si můžete stáhnout na výše uvedeném odkaze.
Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.

V roce 2022 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
prováděcího pokynu upozorňujeme na tyto skutečnosti:
Žádost se podává zároveň elektronickou cestou i vytištěnými formuláři, které musí být doručeny na Biskupství ostravsko-opavské do úterý 15. 3. 2022.
Žádost se podává na aktuálním formuláři, který si můžerte stáhnout na výše uvedeném odkaze.
Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.

Na biskupství bylo do 2. března 2021 doručeno 28 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Komise pro hodnocení žádostí v roce 2021 se sešla v pondělí 29. 3. 2020 na biskupství.
Osm členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěla k rozhodnutí podpořit 25 žádostí, u některých byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylé tři žádostí nedostaly dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 426 900,- Kč
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Dne 7. dubna 2022 se na biskupství v Ostravě sešla  osmičlenná komise, která podle směrnic Pastoračního fondu a dle souvisejících prováděcích pokynů, vyhodnotila celkem 33 doručených úplných žádostí o příspěvek z Pastoračního fondu. Celková požadovaná výše činila  543 724 Kč. Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí,  a ta byla následně shrnuta do celkové tabulky.