Praha - Praha se v minulém týdnu stala hostitelským městem 18. mezinárodní konference pořádané Evropskou sítí nemocničních kaplanů (ENHCC). Jedná se o vrcholné odborné a pracovní setkání kaplanů z celé Evropy a USA. Konference se koná jednou za dva roky a Česká republika je hostitelskou zemí vůbec poprvé. V hlavním organizačním štábu byl také kněz naší diecéze a koordinátor nemocničního kaplanství v ostravsko-opavské diecézi P. Václav Tomiczek.

Organ.výbor

Organizační výbor mezinárodního setkání. Zcela vlevo stojí P. Václav Tomiczek. Foto: organizátoři konference

Ústředním tématem letošní konference je společná výzva "Být duchovním průvodcem v křehkém světě". Od čtvrtka do neděle trávila necelá stovka nemocničních kaplanů sdílením odborných a osobních zkušeností. Svou pozornost soustředili na to, jak autenticky doprovázet pacienty, jejich blízké a nemocniční personál v současné době, kdy na jedné straně vnímáme celosvětově pokles zájmu o potřeby v oblasti religiozity, to znamená konkrétní službu spojenou s církevními obřady, ale o to více narůstá zájem o podporu v oblasti obecné spirituality, naslouchání životním příběhům pacientů a hovory  o hodnotách, naději v životě a smyslu i těžkých situací, do nichž se dostávají nejen nemocní, ale i jejich příbuzní a personál. V tomto smyslu je kaplanská služba ve zdravotnických zařízeních nepostradatelnou součástí celostní péče, kterou tato zařízení poskytují. 

Na konferenci vystoupili klíčoví přednášející prof. Tomáš Halík a prof. Pavel Hošek (kategoriální pastorace v postsekulárním světě), Dr. Lidsay de Wal (humanistické souvislosti v kaplanské praxi), prof. Anne Vandenhoeck (výzkum v oblasti nemocničního kaplanství) a Dr. Csaba Szilagyi (rozdíl mezi identitou a rolí kaplana). Následovaly kratší prezentace, workshopy, práce s kazuistikami a samozřejmě vzájemné sdílení zkušeností týkajících se konkrétní služby, koordinace i vzdělávání a formace kaplanů. Součástí setkání byla taktéž návštěva skupiny kaplanů v pěti pražských nemocnicích. 

Celá konference byla zakončena v sobotu večer ekumenickou bohoslužbou ve Svatovítské katedrále a následným rautem v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce.

Toto setkání nabídlo jedinečnou příležitost ke vzájemné profesní inspiraci i osobnímu povzbuzení nejen všem přímo zúčastněným, ale také přineslo mnoho podnětů, které mohou být implantovány v kaplanské službě v nemocnicích v rámci České republiky. Už nyní se těšíme na následující konferenci, která se uskuteční v roce 2026 ve španělském Madridu.

V ostravsko-opavské diecézi nemocniční kaplani pracují ve většině velkých nemocnic a dalších zdravotnických zařízeních jako je např. rehabilitační ústav v Hrabyni. Seznam kaplanů i s kontakty naleznete ZDE.

Autoři textu: organizátoři konference

Pin It