Diecéze – Biskupství ostravsko-opavské podpoří i v letošním roce opravy far, kostelů i nápadité pastorační projekty. Na začátku dubna se sešly hodnotící komise a posoudily předložené projekty. Pastorační fond se letos soustředí na projekty se silným evangelizačním přesahem. Příspěvek tak získá mj. festival Boží město, aktivity nemocničních kaplanů nebo duchovní obnova Vstaň a choď.

vstan chod

Pastorační fond podpoří mj. duchovní obnovu Vstaň a choď. | Ilustrační foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

Pastorační fond rozdělil statisíce korun kreativním projektům v diecézi

Žádostí o finanční podporu pastoračních aktivit dorazilo na Biskupství ostravsko-opavské více než čtyřicet. „Celková požadovaná výše činila 995 883 Kč. Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí, a ta byla následně shrnuta do přehledné tabulky s pořadím žádostí,“ vysvětluje Dana Szajterová ze sekretariátu biskupství postup práce. K dispozici bylo 484 500 Kč.

Hodnotící kritéria přibližuje biskupský vikář pro pastoraci P. Daniel Vícha. „Zvláštní důraz jsme kladli na evangelizační potenciál přihlášených projektů. Ačkoli je náročné a někdy diskutabilní rozlišit, které z žádostí skrývají větší a které menší evangelizační potenciál, dostaly více bodů projekty, které v sobě nesou předpoklad zasáhnout větší část účastníků, a to i za hranicemi daných farností.“ Komise přihlížela také k návrhu rozpočtu projektů. „„Jako v minulých letech tak i letos jsme cílili na to, aby poskytnutá podpora nebyla u projektů spotřebována výdaji na stravu či nákup dlouhodobého majetku,“ komentuje P. Vícha.

Podporu získaly projekty, které mají potenciál oslovit lidi napříč diecézí. Jedná se například o duchovní tábor pro mladé SINAI, florbalové turnaje pro ministranty, evangelizační výstava Ctnosti v Ostravě-Heřmanicích nebo výstavy fotografií vzniklé ve společenství Člověk a Víra.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů naleznete ZDE.

4 miliony Kč na opravy far, kostelů i varhan

Také prostředky ze Stavebního fondu pomáhají farnostem s nejrůznějšími potřebnými investicemi. Jedná se například o příspěvky na výměnu oken na faře v Javorníku a renovaci oken na krnovské faře, modernizaci interiéru fary v Zátoru, opravu střechy farní budovy v Těškovicích nebo přestavbu fary v Rybím na Novojičínsku pro potřeby komunitního centra.  Stavební fond pomůže také s péčí o kostely. Podporu získá například farnost Petrovice u Karviné na renovaci hlavního oltáře v dřevěném kostelíku v Dolních Marklovicích. Příspěvek dostane také farnost Ostrava-Radvanice, kde peníze pomohou při opravě fasády chrámu. Jesenická farnost zase finance ze Stavebního fondu využije na renovaci vitrážových oken ve farním kostele a opravu střechy chrámu sv. Jiří v Bukovicích.

Vlastní kapitolu tvoří projekty na obnovu varhan. Z této části stavebního fondu získá příspěvek farnost Nový Jičín pro kostel v Žilině nebo farnosti Ostrava-Radvanice, Holčovice, Slezská Ostrava nebo Jistebník.

Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů naleznete ZDE. Tabulku k varhanním projektům naleznete ZDE.

 

Pin It