Diecéze – Letos to bude 800 let ode dne, kdy sv. František z Assisi vytvořil u městečka Greccio první betlém. Při této příležitosti se nabízí ojedinělá možnost: za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) lze při návštěvě kostela spravovaného řádem patřícím do františkánské rodiny a zastavením se v modlitbě před jesličkami získat plnomocné odpustky.

V ostravsko-opavské diecézi se této možnosti týkají tyto chrámy: cvilínský poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže, krnovský minoritský kostel Narození Panny Marie, opavský minoritský kostel sv. Ducha, dále pak kostely spravované otci z řádu františkánů – bohumínský Narození Panny Marie a jablunkovský Božího Těla.

O prvních jesličkách pojednává vyprávění Tomáše z Celana ve Františkové životopise. Zde si je můžete přečíst.

 

Generální ministři řádů františkánské rodiny vydali také okružní list určený právě k udělení odpustků:

Plnomocné odpustky u příležitosti osmistého výročí „Vánoc v Grecciu", jak je prožil svatý František z Assisi

Drazí bratři a sestry,

ať Vám Pán dá svůj mír!

 Píšeme Vám z Assisi, kde jsme se shromáždili u příležitosti oslav našeho serafínského Otce, abychom se s Vámi podělili o velký dar a výsadu, kterou nám chce Svatý otec udělit u příležitosti 800. výročí Vánoc v Grecciu. Svatý František zde chtěl připomenout narození Páně počínaje Betlémem, vedoucím k eucharistické slavnosti, kde se Ježíš Kristus zpřítomňuje v chlebě a víně.

Během tohoto výročí, dne 17. dubna 2023, jsme se obrátili na Svatého Otce s touto peticí:

„K podpoře duchovní obnovy věřících a růstu života v milosti prosíme, aby věřící obdrželi plnomocné odpustky za obvyklých podmínek od 8. prosince 2023, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie do 2. února 2024, na svátek Uvedení do chrámu našeho Pána Ježíše Krista, návštěvou kostelů provozovaných františkánskými rodinami po celém světě a zastavením se v modlitbě před tamními betlémy. Stejně jako ti, kteří jsou nemocní nebo se nemohou fyzicky účastnit, mohou mít stejný užitek z daru plnomocných odpustků obětováním svého utrpení Pánu nebo praktikovanou zbožností."

Apoštolská kancelář žádost příznivě uvítala a udělila právo ji veřejně oznámit.

Proto ve všech kostelích, které nám byly svěřeny do pastorační péče, bude možné pro všechny věřící získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek, od 8. prosince 2023 do 2. února 2024.

Žádáme vás, abyste sdíleli toto „privilegium“ na všech našich místech, která dobře odpovídají zvláštnímu vztahu, který byl navázán mezi svatým Františkem a církví, když požádal papeže o shovívavost pro ty, kteří navštívili Porciunkulu; a doufáme, že bude příležitostí ke společenství a duchovní obnově pro každého bratra a sestru v celé františkánské rodině.

Nechť Pán vede Vaše kroky a dá Vám svou milost!

Vaši generální ministři a prezident

Frances Duncan, OSF, prezident IFC-TOR

Tibor Kauser, OFS generální ministr

Massimo Fusarelli, OFM generální ministr

Roberto Genuin, OFMCap generální ministr

Carlos Alberto Trovarelli, OFMConv generální ministr

Amando Trujillo Cano, TOR generální ministr

Převzato z webu Sekulárního františkánského řádu.

 

Františkánská rodina si v tomto období připomíná i další 800letá výročí:

napsaní Potvrzené řehole (listopad 1223)

dar stigmat sv. Františkovi (září 1224)

Pin It