Diecéze – Prvnímu červnovému víkendu dominují dvě významné události: páteční Noc kostelů a nedělní poutě ke cti Nejsvětější Trojice. Místa zapojená do Noci kostelů a program v nich nalezne zájemce na webových stránkách. Kromě jiných nabídek, kam se vydat za duchovními či kulturními zážitky, přinášíme přehled, kde lze prožít poutní slavnost Nejsvětější Trojice. 

Tato liturgická slavnost týden po neděli Svatodušní připomíná zásadní význam jednoho z pilířů křesťanské víry a života: Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha Svatého. Podle apoštola Pavla mají křesťané „skrze Krista v jednom Duchu přístup k Otci“ (Ef 2,18). Kristus vydal svůj život za hříšníky, a tak je možná obnova přátelství člověka s Bohem. Život ve spojení s Bohem zprostředkovává Duch Svatý, který sjednocuje Církev a uschopňuje křesťana, aby žil podle Boží vůle.

Ve dvou chrámech diecéze v Opavě a Ludgeřovicích se uskuteční páté Dny slezských varhan, které se v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka konají na počest biskupa F. V. Lobkowicze, prvního sídelního biskupa ostravsko-opavské diecéze.

V opavském kostele sv. Vojtěcha 2. 6. od 19.00 provede Večerem kontrastů, jak by se dal páteční varhanní recitál nazvat, Pavel Svoboda. Proti mistrům německého baroka a vídeňského klasicismu staví v programu legendy české hudby XX. století, mezi nimiž samozřejmě nechybí Leoš Janáček.

V ludgeřovickém kostele sv. Mikuláše v sobotu 3. 6. v 19.00 přednese jedna z nejlepších českých varhanic současnosti Eva Bublová na nejlepších varhanách naší diecéze obsáhlý reprezentativní program, sestavený z děl s liturgickou tematikou i vyloženě světských. Zazní v něm i část Pašijového triptychu Vladimíra Svatoše, legendárního pedagoga Ostravské konzervatoře, varhaníka a skladatele, který by oslavil 95. narozeniny.

Na oba koncerty je doporučeným oděvem formal dress. Vstupné: 300 Kč, 50 Kč /děti do 15 let/.

Pátek 2. 6.

21.00 Noční křížová cesta na Mariahilf začíná od 1. zastavení u Bohemy ve Zlatých Horách.

Sobota 3. 6.

15.00 Pouť k Navštívení Panny Marie proběhne v Bílé Vodě.

16.00 Pouť k Navštívení Panny Marie se bude konat také v Rusíně.

Neděle 4. 6.

10.00 Pouť k Navštívení Panny Marie se bude konat ve Ferdinandově.

10.00 Pouť k Navštívení Panny Marie v Soběšovicích proběhne v případě příznivého počasí venku pod širým nebem.

10.00 Pouť k Navštívení Panny Marie se uskuteční také ve Vojkovicích.

Poutě ke cti Nejsvětější Trojice – 4. 6.

Bohuslavice u Hlučína – mše sv. budou slouženy v 6.45 a 9.30.

Lhota u Litultovic – mše sv. v 7.30.

Janov – mše sv. v 10.00.

Fulnek – mše sv. v 10.00.

Markvartovice – mše sv. v 10.00.

Ostravice – mše sv. v 10.00.

Svobodné Heřmanice – mše sv. v 10.00.

Zátor – mše sv. v 10.00.

Hlavnice – mše sv. v 10.30 z důvodu oprav kostela proběhne na farní zahradě.

Raduň – mše sv. v 10.30.

Velká Šťáhle – mše sv. v 10.30.

Veselí u Oder – mše sv. v 11.00.

Heltínov – mše sv. ve 14.30.

Kozlovice – mše sv. se bude v 15.00 konat u kapličky Nejsvětější Trojice na pomezí Kunčic, Kozlovic a Tiché.

Opava – v kostele Nejsvětější Trojice bude mše sv. v 16.30.

Pin It