Odry / Ostrava – Kam na střední školu? Odpověď by mohla dát mimo jiné také návštěva zařízení, nad kterým mladý člověk uvažuje. Nahlédnout do toho, jaké prostředí, pedagogové, spolužáci a atmosféra by ho čekaly během studia, nabízí Dny otevřených dveří.

školství Biskupské gymnázium 4

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách otevře své dveře tento čtvrtek 12. 1. od 10.00 hodin do 17.00 hodin. „V deset hodin proběhne slavnostní zahájení ve vstupní hale,“ je uvedeno na webových stránkách školy. „Na tento dopolední čas a přesnou hodinu zveme hlavně zájemce o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po zahájení s naším školním sborem Datio předáme v tělocvičně školy informace ke školním přijímacím zkouškám tohoto oboru. Naši studenti předvedou zájemcům, jak tyto zkoušky ze zdatností v hudební výchově, výtvarné výchově, pohybové výchově a mluvních dovednostech vypadají.“

Škola také nabízí, že si je zájemci budou moci u pedagogů nanečisto vyzkoušet. V průběhu celého dne budou příchozím k dispozici kolegové i studenti školy.

Škola je otevřená pro všechny žáky bez rozdílu vyznání, její výchovný program se opírá o učení katolické církve a křesťanské hodnoty. Vychovává ke vzájemné toleranci, důvěře a empatii, snaží se formovat správný pohled na životní hodnoty a žáky vede k vnímavosti ke starým, nemocným a postiženým lidem. Smysluplné vyplňování volného času a posilování u žáků pravdomluvnosti, čestnosti, spravedlnosti, odpovědnosti a pracovitosti je dalším z mnoha úkolů výchovného programu školy.

Zájemce o studium na Biskupském gymnáziu v Ostravě je zván na Den na BiGy0, který se koná 26. 1. od 8.00 do 12.00. „Uchazeče zde čeká speciálně připravený rozvrh vyučovacích hodin, na kterém si vyzkoušejí, jaké to je, být studentem gymnázia,“ popisuje zástupkyně ředitele Jarmila Johnová: „Pět vyučovacích hodin bude rozděleno do dvacetiminutových bloků, ve kterých proběhne speciální výuka např. angličtiny, zeměpisu, matematiky, dějepisu, chemie nebo informatiky. Tím se také seznámí s kantory a zároveň si projdou školu, protože hodiny jsou v různých učebnách.

Aby obraz o gymnáziu byl ucelený, mají možnost setkat se se zástupci Studentské rady a seznámit se s její činností a akcemi, které během studia společně prožijí. Dozví se, jak Studentská rada pracuje, že se mohou podílet na dění ve škole a spolupracovat s vedením školy. Také jim představí akce, které během roku probíhají a na jejichž přípravě se podílejí – Adventní koncert, Akademie, Den učitelů, Masarykiáda a spoustu dalších.

Než odejdou, prosíme je o vyplnění dotazníku. Z minulých let proto máme zpětnou vazbu: Na otázku ‚Co očekáváš od studia na BIGy?‘ jsou nejčastější odpovědi – příjemná pracovní atmosféra ve výuce, kvalitní učitele, dobrý třídní kolektiv. Na otázku ‚Co tě dnes na BiGy překvapilo?‘ – příjemní učitelé, laboratoře. Když se pak v dalším roce zeptáme těch, kteří nastoupí, jaké to bylo, rádi na tento den vzpomínají a říkají, že se jim to líbilo,“ dodává Jarmila Johnová.

Biskupské gymnázium nabízí bezpečné a tolerantní prostředí pro všechny, postavené na křesťanských hodnotách, samozřejmostí je příprava na všechny typy vysokých škol.

Snímky pocházejí z archivů škol.

Pin It