Tři myšlenky mi přicházejí na mysl při čtení liturgických čtení 16. neděle v mezidobí.

První je potřeba modlit se o milosrdenství pro naše kněze - pastýře. Zvláště za ty, jejichž jednání neodpovídá výši jejich úřadu. Neboť to o nich říká Bůh: „Proto já dohlédnu na vás a na zlobu vašich skutků“ (Jer 23, 2). Bůh sám říká, že jejich špatné řízení nezůstane bez jeho povšimnutí ... A „je hrozné padnout do rukou živého Boha“ (Žid 10, 31). Bože, smiluj se!


sheep 690198 1280


Druhou myšlenkou je vděčnost Pánu za ostatní pastýře, kterých je určitě velikánská většina. Vděčnost, že jsou pastýři podle Ježíšova srdce. Možná někdy neodpovídají našim představám či očekáváním, ale důležité je, že naplňují Boží očekávání. Že svou službu vykonávají obětavě, s láskou. Bože, díky ti!

A třetí je naše osobní odevzdání se do rukou Pastýře. Ne jednorázové, ale každodenní. I obyčejný pastýř ráno co ráno otevírá ohradu a vede své ovečky na pastvu. Stejně i my jsme každé ráno pozváni Pastýřem vyjít do našeho světa a tam se sytit dary, které nám připravil. A v něm se o ty dary dělit s těmi, kterým Pán připravil stravu naším prostřednictvím - našima rukama, našimi slovy, našimi postoji. Abychom to dokázali, potřebujeme ráno předstoupit před pastýře a vyjádřit svou připravenost jít na pastvu. Ale také ochotu celý den poslouchat pokyny Pastýře. A večer zase poděkovat za Pastýřovu celodenní péči o každou ovečku – i o mě - osobně.

Texty o Dobrém pastýři jsou nám známé. Je však dobré někdy pouvažovat nad tím, jak důsledně se Pastýř o nás stará, jak nás vede přes každou událost, každou situaci dne. Ať nás to vede k vděčnosti a důvěře, vyjádřené v 23. žalmu: "Nic mi nechybí ... Pan je můj pastýř."

Když se podívám na svou životní situaci, v čem vnímám dnes nedostatek? Je to skutečný nedostatek, nebo jen podléhám smýšlení světa? Projevím svou důvěru Pastýři a řeknu mu, že mi to nechybí. Že on mi dává vše, co v této chvíli potřebuji. Že chci jen více lásky pro lidi, se kterými žiji ...

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Obrázek od Free-Photos z Pixabay 

Pin It