Diecéze - Před rokem prožila církev z rozhodnutí papeže Františka poprvé 3. neděli v mezidobí jako Neděli Božího slova. Na přání papeže se má Bible – Písmo svaté právě tento den během bohoslužeb ještě více zvýraznit. Slavit neděli s důrazem na Boží slovo mají také věřící ve svých rodinách. Letos připadá na neděli 24. ledna. České katolické biblické dílo připravilo na svých stránkách materiály, které mohou toto domácí slavení usnadnit. Biskupové v České republice rozhodli sbírku této neděle věnovat na podporu biblického apoštolátu. 


book pages 2021302 1280


„Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní síle, povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Z těchto důvodů jsem zavedl neděli Božího slova,“ uvedl Svatý otec k zavedení této neděle. „Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale i pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova,“ uvedl Dominik kardinál Duka ve svém dopise, který se má číst ve všech kostelích během této neděle.

V  kostelích se s tématem Bible pracovalo i v minulosti. Tzv. Den Bible byl vždy na konci liturgického roku spojen s celonárodní finanční sbírkou na podporu tisku a šíření Biblí v některé chudé zemi prostřednictvím České biblické společnosti. Část prostředků ze sbírky Dne Bible také mířila na podporu Českého katolického biblického díla. Neděle Božího slova bude spojená s finanční sbírkou na podporu tohoto katolického biblického apoštolátu.

Sbírka při neděli Božího slova na biblický apoštolát

Česká biskupská konference nově ustanovila sbírku ve všech farnostech České republiky sbírku na biblický apoštolát, která se koná o neděli Božího slova. Celý výnos sbírky během bohoslužeb se posílá na účet Českého katolického biblického díla se sídlem v Olomouci-Samotiškách. Biskupové vyzývají k podpoře této instituce také ty, kdo se nemohou z důvodu omezení do kostela dostat. Mohou tak učinit formou odeslání daru přímo na číslo účtu: 1015502075/5500, zpráva pro příjemce: váš email. Dárce dostane potvrzení o daru, které může využít v rámci daňového zvýhodnění při ročním zúčtování daně z příjmu. Za dárce a jejich úmysly bude v sídle apoštolátu každý měsíc sloužena mše svatá.

Impulsy ke slavení neděle Božího slova v kostele i doma

České katolické biblické dílo nabízí řadu podnětů, jak 3. neděli v mezidobí prožít. „Doporučujeme vhodným způsobem zvýraznit roli Bible při slavení liturgie, např. průvod s Evangeliářem, úvod k biblickým čtením, biblická promluva, přímluvy, požehnání, scéna z biblických postaviček před oltářem nebo ambonem,“ uvádí na svém webu, kde je k dispozici řada materiálů včetně vypracovaného nedělního kázání na téma Bible.

Na jednom místě také najdete papežské dokumenty, které se zavedení této liturgické novinky týkají včetně apoštolského listu papeže Františka s názvem „Aperuit illis“, který se zabývá právě zavedením Neděle Božího slova do života katolické církve. Biblické dílo připojilo také překlad jiného papežova listu s názvem „Láska k Písmu svatému“, který vydal loni v září u příležitosti 1600 let od smrti svatého Jeronýma.

Impulsy ke slavení neděle Božího slova (ve farnosti i v rodině)

Promluva k neděli Božího slova

Plakát ke stažení a k tisku

Pomůcka (plakát) na téma „Jak číst Bibli?“

Více k tématu Bible a biblického apoštolátu na www.biblickedilo.cz

Pin It