Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Bezbožný, zemřeš!“

Kdo je bezbožný? Ten, kdo nevěří v Boha?

Ne. Je to ten, kdo překrucuje právo a zákon, kdo mluví falešně („na jazyku samé úlisnosti“), kdo se vysmívá ubohému, kdo vystavuje na obdiv svou zbožnost, ale doma terorizuje manželku i děti, kdo má tvrdé srdce, když je třeba dávat.. Znáš bezbožné lidi?

one against all 1744091 1920


Fotka od Alexas_Fotos z Pixabay


Jestli jsi nyní řekl ano, tak máš před sebou úkol – poslouchat Boha, jestli tě neposílá je napomenout, aby nezemřeli ani oni, ale ani ty.

Jako řešení našeho strachu, obav a nenaslouchání nám Církev nabízí slova žalmisty: „... klekněme na kolena před Pánem“ (Ž 95, 6b). Klekněme a prosme o milosrdenství – pro nás, co neumíme naslouchat, přímo napomenout bezbožného, abychom mu zachránili život, i pro bezbožné, kteří nejsou ochotni slyšet Boží výstrahu: „Bezbožný, zemřeš!“ (Ez 33, 8).

Ježíš v evangeliu řekl to stejné, ale už bez podmínky „Když uslyšíš z mých úst slovo“ (Ez 33, 7): „Napomeň!“ A jistě ne náhodou po těchto slovech mluví o síle společné modlitby. Protože kvůli všech těch těžkých situací, když vidíme zlo a hřích, se cítíme bezmocní a slabí, potřebujeme pomoc společenství, pomoc lidí, kteří stejně smýšlejí a hledají nejen svou spásu, ale také spásu, záchranu všech lidí, s nimiž žijí. Proto klekněme na kolena před Pánem a prosme o lásku k bližním, aby jim naše mlčení k jejich bezbožnému (hříšnému) konání nebylo důvodem k záhubě.

„Niekto raz uvidel Cigáňa mrieť. Pýtal sa: ‚Budeš ty Ježiša zrieť?‘

‚Kto je to?‘ bolestne Cigán zalkal. ‚Nikto mi o ňom nič nepovedal.‘

Každému vrav, všade to hlás, Ježiš že za hriešnych život svoj dal.

Nikto nech na súde nežaluje, že si mu o ňom nič nepovedal.“

Slova této staré slovenské písničky mi často přichází na mysl. Jsou pro mě výčitkou, ale také povzbuzením nemlčet.

„Bože, Otče náš, klečím před tebou a prosím tě o schopnost napomínat ty, kdo se chovají bezbožně. O schopnost slyšet tvé naléhání k tomu, abych mluvil a poslechl tě. A jestli bych se choval bezbožně, pošli mi lidi, kteří mě napomenou. Ať v té chvíli nemám zatvrzelé srdce. Amen.“

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

 

Pin It