Odry - Náročný školní rok plný nečekaných zvratů a výzev mají za sebou studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Jeho poslední den se nesl v duchu vděčnosti a radosti při mši svaté, kterou ve čtvrtek 25. června v kostele sv. Bartoloměje celebroval apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David.


OdryVysvedceni2020


Bylo za co děkovat. Školní rok běžel slibně tak jako ty minulé. Po pololetních prázdninách se připravoval již 27. ročník přehlídky církevních škol naplánovaný na polovinu března. Týden před jeho zahájením se však musel kvůli koronaviru zrušit a brzy se zavřela i škola.

Oderští studenti se však neuzavřeli ve svých domovech. Vyhověli výzvě vlády a šli pomáhat do nemocnic, domovů pro seniory a dalších míst, kde mohli využít jejich odbornost a ochotu pomoci.

Za jejich nasazení v době pandemie byly na závěr školního roku uděleny ředitelské pochvaly. Jména studentek a studentů se četla ve čtvrtek 25. června při mši svaté, při níž studenti obdrželi maturitní vysvědčení a osvědčení o praktické zkoušce končící třídě ošetřovatelského oboru O3.

Foto: Nela Franková/Člověk a Víra

Kdo byl oceněn?

  • Obor Ošetřovatel (končící 3. ročník + jeden student z 2. ročníku)

Grygarová Martina

Kolibová Markéta

Bajerová Nikola

Klossová Radka

Kubošová Veronika

Paseková Nela

Štěpánová Simona

Sedlák Radim (2. ročník)

Poděkování a uznání

za dobrovolnickou a obětavou pomoc v době covidové pandemie při péči o pacienty v Městské nemocnici v Odrách

  • Obor Sociální činnost (končící 4. ročník)

Adéla Vránová

Poděkování a uznání

za obětavou a dlouhodobou pomoc v době covidové pandemie při paliativní péči o pacienty v hospici Citadela - Diakonie ve Valašském Meziříčí

Beata Bučková

Poděkování a uznání

za obětavou a dlouhodobou pomoc v době covidové pandemie při péči o klienty  v domově pro seniory: SeneCura SeniorCentrum Brno, Modřice.

 

  • Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (3 ročník)

Lucie Mrovcová

Poděkování a uznání

za dobrovolnickou a obětavou pomoc v době covidové pandemie při péči o seniory a nemocné občany ve spolupráci s obecním úřadem Radkov

4)  Pro paní kolegyně zdravotnice:

Mgr. Jana Hřívová

Bc. Jana Valná

Libuše Molnárová, DiS.

Poděkování a uznání za profesionální a dobrovolnou pomoc v době pandemie a šíření koronaviru COVID – 19 v  Nemocnici Nový Jičín, a.s. při současném plnění všech pedagogických povinností

Pin It