Místek – Misijním územím může být i naše nejbližší okolí. Místo, kde pracuji, kam chodím do školy, tam, kde bydlím. Ve farnosti Místek se rozhodli misijně působit právě v Místku. Jako formu zvolili misijní letáky, které roznášejí místní farníci do poštovních schránek.

S nápadem přišel nový místecký farář a děkan P. dr. Daniel Vícha. V místní tiskárně nechal natisknout 3 000 letáků, v nichž stručně a srozumitelně představuje místní komunitu věřících. „Farnost Místek je tady pro každého“ – zní hlavní motto letáku, který rovněž cituje papeže Františka: „Víra je schopnost vidět věci jinak.“

Právě Svatý otec vyzval katolíky po celém světě, aby během měsíce října vyšli ze svých domovů a vydali se hlásat radostnou zvěst evangelia. Mottem mimořádného misijního měsíce jsou slova „Pokřtění a poslaní“.  A přesně tak to udělali právě v Místku. Místní duchovní vyzval věřící – pokřtěné křesťany a poslal je s letáky do ulic města.

Do poštovních schránek se tak dostane přehledná prezentace toho, čím farnost je a co lidem nabízí. „Farnost je otevřené společenství lidí, kteří vzali vážně radostné poselství evangelia a snaží se prohlubovat svůj vztah k Bohu ve společenství ostatních křesťanů.“ A dále: „Chceme být blízko všem lidem, kteří touží po vzácných životních hodnotách a nebojí se bourat stereotypy a předsudky. Těšíme se na Vás!“  Těmito slovy představuje farnost farář a děkan P. Dr. Daniel Vícha.  

Formou jednoduchých ikonek s popisky pak lidé z letáku vytuší, co mohou ve farnosti najít a zažít: modlitba, rozhovor s knězem, společenství, návštěvy nemocných, příprava na křest pro dospělé, vzdělávání, kulturní akce a koncerty. Nechybí kontakty na farnost a fotografie otce Daniela.

Do evangelizace se pustili dobrovolníci z farnosti Místek v pátek 11. října. Po mši svaté v kostele Všech svatých si rozebrali misijní letáky a vydali se s nimi do ulic města. Součástí každého letáku je pohlednice s místeckými kostely – farním kostelem sv. Jana a Pavlu, kostel sv. Jakuba u fary v centru města i kostelík Všech svatých vedle ulice Frýdlantská.

Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra

Pin It