VystavaZemePanOpava – Každý, kdo se zajímá o historii Slezska, by si v příštích měsících neměl nechat ujít výstavu ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Expozice s názvem „Země a její pán“ se otevírá pro veřejnost ve středu 12. 11. a bude ji možné navštívit až do 23. 3. příštího roku. Výstava je instalována v historické budově muzea na ulici Komenského 10 a je otevřena denně od 9.00 do 19.00 hodin.

Symbolem výstavy je rezavé torzo zlomeného meče z hrobu posledního mužského Přemyslovce, ratibořského knížete Valentina Hrbatého, který zemřel v roce 1521. Artefakt nalezený v roce 1996 zapůjčilo jen do 7. 12. Muzeum v Ratiboři. Jiná vzácnost se naopak na výstavě objeví až později. Bude to dukát opavského vévody Přemka I., který bude na výstavě k vidění v lednu 2015 pouze na jeden týden.

Ostatní předměty však budou součástí expozice po celou dobu trvání výstavy, která dá milovníkům historie například odpověď na otázku, které osobnosti a panovnické rody formovaly politické teritoriální celky Opavska, Krnovska, Těšínska a Niska od středověku až do roku 1918. U moci se v průběhu staletí vystřídali Piastovci, Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové, Hohenzollernové a Lichtenštejnové.

Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout významné listiny, obrazy, erby, pečeti, mince a mnoho dalších pozoruhodných památek, které po sobě zanechali nejen panovníci, ale i vysocí církevní představitelé, slezští vévodové a knížata, šlechta a reprezentanti měst a venkova.

Autoři výstavy shromáždili do Opavy nejen nejrůznější předměty a listiny, ale také portréty jejich tehdejších majitelů a panovníků. Nebude chybět podobizna Marie Terezie a Josefa II., knížat z Lichtenštejna - Karla I. a Karla Eusebia, olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, místodržitele Řádu německých rytířů Jiřího Viléma z Elkershausenu, zvaného Klippel, představitelů významných šlechtických rodů a mnoha dalších.

Pozornost si zaslouží celá řada jiných pamětihodných předmětů, jako například prapor knížete Adama Václava Těšínského z roku 1605, středověká dlaždice s erbem knížete Přemysla II. pocházející z těšínského zámku, razidlo grošů Jana Jiřího Krnovského nebo epitaf Václava Vlčka z roku 1681.

Výstava Země a její pán také nabídne jedinečnou dokumentární výpravu do podzemí kostela Sv. Ducha v Opavě. Od léta v něm probíhá průzkum, na kterém se podílí řada institucí – opavský Konvent minoritů, odborníci Národního památkového ústavu v Ostravě, Slezského zemského muzea a město Opava. Technickou spolupráci zajišťuje firma GEO-CZ. Kostel byl od roku 1365 pohřebním místem opavských Přemyslovců. Jedním z cílů výzkumu je zodpovědět otázku, zda a v jakém stavu se toto pohřebiště dochovalo, a průzkum je tak vzrušující sondou do historie. Studenti multimediální tvorby Slezské univerzity z něj pořídili pozoruhodný dokument, který vám promítneme na naší výstavě.

K výstavě vyjde také poutavý katalog z pera slezských historiků a pracovníci muzea připraví další bohatý doprovodný program.

Více k výstavě a doprovodným programům najdete na stránce muzea

Pin It