Kostel sv. Ondřeje v Heřmanovicíh patří k našim nejkrásnějším barokním kostelům. Byl postaven v roce 1739 a do stavby byla zakomponována i věž předchozího renesančního kostela z roku 1588. Při opravách koncem 20. století byly z kostela odstraněny všechny barokní ozdoby- pilastry, šambrány, voluty.

Po povodních v roce 1997 se na kostele začaly projevovat statické poruchy praskání kleneb, zdí. V roce 2004 bylo provedeno statické zajištění kostela stažení předpjatými ocelovými lany a táhly a provedena nová venkovní vstupní schodiště. Celková obnova kostela proběhla v roce 2013 a zahrnovala obnovu fasády, opravu krovů, položení nové krytiny, opravu oken, restaurování dveří, omítky soklů v interiéru, opravy lavic.

Celkové náklady akcí 2004 a 2013 činily 6 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
  • Biskupství ostravsko- opavské
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje

-

Pin It