Poslední zprávy

Dolní Benešov-Zábřeh - „Oči veřejnosti v těchto dnech se upínají k trávníkům v Rusku, tak jsem moc rád, že jste přišli sem k tomuto zábřežskému trávníku, a jsem přesvědčen, že se tady bude hrát kvalitní a divácky zajímavý zápas,“ uvedl tradiční fotbalový mač kněží s „Kolovratskými chlopy“ nehrající kapitán a pomocný biskup Martin David. Již pošesté se díky místnímu faráři P. Pavlu Kuchaři sešli lidé z Dolního Benešova, Zábřehu a okolních vesnic, aby společně prožili nedělní sportovní odpoledne.

Hostýn - Sluncem prozářený sobotní den 16. června 2018 před 11. nedělí v liturgickém mezidobí nabídl poutníkům i turistům na Svatém Hostýně nečekaný kulturní zážitek – propojení dvou svatohostýnských poutí, tj. 4. pouti schol a scholiček a 5. pouti přátel klubů historických vozidel (autoveteránů). K Panně Marii Svatohostýnské se sjelo na 140 děvčat a chlapců z 9 schol a scholiček z různých moravských míst. Na mši svaté v 9 hodin vystupovala chrámová schola z Kopřivnice, na mši svaté v 11.30 hodin chrámová schola z Příboru. Během hlavní mše svaté v 10.15 hodin se pak představily chrámové scholy z Valašska, z Francovy Lhoty a ze Zašové a spontánně se přidávaly i další přítomné scholy.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dvěma věcmi mě zaskočila dnešní čtení. Tou první jsou projevy Boží moci – ulomí větévku ze stromu, zasadí ji a stane se z ní nový strom. Dokonce způsobí, že suchý strom vypučí. Jsou to neuvěřitelné věci! V této symbolice pokračuje žalmista, když mluví o stáří člověka. Často jsou lidé ve vysokém věku už nevládní, nejednou bez zájmu o dění kolem sebe. Ale žalmista praví, že „ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží“ (Ž 92,15). Copak to není Boží dílo, když takové lidi kolem sebe vidíme? Tento žalm měl velmi rád můj otec, vnímal ho jako povzbuzení, když už byl na sklonku života. A Pán Ježíš v evangeliu mluví o tom, že země sama od sebe přináší plody. Našim úkolem je zasévat a pak žnout. Čím mě však tyto texty zaskočily? Usvědčily mě z toho, kolik si dělám starostí. Jsou to totiž texty o naději. Bůh všechno dobře řídí a vše v jeho rukách přináší ve svůj čas ovoce. Mým úkolem je být k dispozici – dělat to, co Bůh ode mě očekává, co je mou povinností… Možná zalévat suchý strom…

Vřesina u Ostravy - Kostel sv. Antonína ve Vřesině u Ostravy slaví v těchto dnech 20 let od posvěcení biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Stalo se tak 13. června 1998 za působení P. Josefa Gazdy, který stál u zrodu dalších dvou kostelů v Ostravě-Pustkovci a Krásném Poli. Porubský farář v sobotu 16. června uvítá ve vřesinském kostele pomocného biskupa Martina Davida. Slavnostní mše svatá začíná v 11.00 hodin.

Ostrava - U příležitosti blížícího se 150. výročí narození pomocného olomouckého biskupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela, vyšla životopisná publikace o tomto významném rodákovi z Krasova. Za monografií stojí svinovský farář P. Jan Larisch, ThD., který se dlouhodobě věnuje mapování osudů katolických kněží, kteří v minulosti působili v ostravsko-opavské diecézi.

Ostrava – Stolní hru Poutník, která hráče provází poutními a turisticky zajímavými místy ostravsko-opavské a opolské diecéze, získají tři luštitelé osmisměrky z Poutnických novin. Z celkem 96 správných odpovědí vylosoval pomocný biskup Martin David tři šťastné výherce.

Ostrava - Moravskoslezská křesťanská akademie ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským připravila na 14. června panelovou diskusi na téma „Katolická církev a únorový puč 1948“. Setkání s odborníky bude spojeno s prezentací  sborníku „Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus“. Za účasti odborníků proběhne od 18.30 v sále biskupství.

České Budějovice - Biskup Vlastimil Kročil zveřejnil v neděli 10. června v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích text modlitby za zázrak na přímluvu Josefa Hloucha, a vyzval k ní k ní věřící. Stalo se tak přesně v den 46. výročí úmrtí biskupa Hloucha, jehož proces blahořečení začal v březnu.

Ostrava - 8. ročník křesťanského festivalu Slezská lilie přilákal k pódiu před ostravskou katedrálou rekordní počet diváků. Přes dva tisíce lidí se přišly podívat na rockovou operu Jesus Christ Superstar, kterou přímo před vchodem do kostela ztvárnili herci a zpěváci Národního divadla moravskoslezského. Profesionální výkony vystupujících i muzikantů hrajících v divadle, ocenili posluchači dlouhým potleskem ve stoje.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Ďábel existuje. Jasně to vyplývá z dnešních čtení. Je to silná bytost, nesmírně zlá. Ztělesněné zlo. Ale skvělou zprávou pro nás je, že se jim nemusíme (a ani nemáme) zabývat. Bůh nám dal (již při stvoření) jiné úkoly. Podívej se na ně v závěru 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy. A i Ježíš nám zdůrazňuje, že důležité je plnit vůli Boží, ne zabývat se zlem. Dokonce nás od zla vzdaluje natolik, že nás přijímá za členy své rodiny… „Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka“ (Mk 3,35).