Poslední zprávy

Diecéze - Dny otevřených dveří se ve všech sociálních a zdravotních službách poskytovaných Charitou Ostrava uskuteční ve dnech 21.–22. 2. v době 9–17 h. Půjde nejen o zařízení fungující přímo v Ostravě, ale také mimo toto krajské město, např. Salvator v Krnově či hrabyňskou Pečovatelskou službu.

Ostrava/Místek/Frýdek - Popeleční středu 14. 2. zachytili ve třech chrámech ostravsko-opavské diecéze fotografové ze spolku Člověk a víra. V ostravské katedrále Božského Spasitele, kde mši svatou celebroval pomocný biskup P. Martin David, fotil Zdeněk Poruba. V Místku již druhým rokem začínala mše svatá průvodem ke kostelu sv. Jana a Pavla. Fotografie jsou dílem Ivany Bužkové a Josef Cinciala zdokumentoval Popeleční středu ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Mám před očima obraz nadšeného Boha. „Naplnil se čas.“ Jak toužebně musel Bůh očekávat tento den! Propast mezi ním a jeho milovanými dětmi byla obrovská. Jistě, mohl ji uzavřít, překročit hned po dědičném hříchu, ale jaký by byl potom člověk, který tak snadno upadl do vzpoury? A tak Bůh sám sebe odsoudil k trápení srdce, aby jeho děti mohli dorůst k lásce ke svému Otci.

Diecéze - „Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna pro každého z nás stala skutečným životním stylem!“ Toto jsou slova papeže Františka z poselství pro letošní dobu postní. Almužnu jako jeden z projevů postní doby lze již podeváté prožívat ve spolupráci s Charitou nebo přímo ve farnosti.

Ostrava - Po dvou letech budou mít Ostravané vzácnou příležitost zhlédnout výjimečné hudební představení Evangelium podle houslí. Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá do katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009–2016, kdy jej v devíti představeních vidělo přes devět tisíc diváků.

Skřipov – Malá obec na Opavsku žila o víkendu vzpomínkami na Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, který ve Skřipově působil v letech 1974 až 1989. Vzdělanému knězi, který stál dvakrát u zrodu teologické fakulty v Olomouci, měla být zapadlá farnost doslova vyhnanstvím. Komunistický režim se však přepočítal. Kněz zde našel živé farní společenství, které na něj s láskou vzpomíná i dnes, více než dvacet let po jeho smrti.

Ostrava/Odry - Kostely sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci a sv. Bartoloměje v Odrách se staly v sobotu 10. února místy posledního rozloučení s knězem P. Michalem Františkem Jadavanem, který zemřel v pátek 2. února ve věku 35 let. S oblíbeným knězem se přišli rozloučit tisíce lidí, desítky kněží a oba biskupové. Zádušní mše svaté vedl pomocný biskup Martin David, který vyzdvihl obdivuhodné nasazení a víru mladého kněze, který svou nevyléčitelnou nemoc přijal s příkladnou pokorou.

Dobratice - V neděli 11. 2. ve farnosti Dobratice skončil týden Lidových misií, které vedli misionáři ze Slovenska - redemptoristé P. František Boldy, CSsR, a P. Peter Hertel, CSsR. Týden lidé ve farnosti společně prožívali čas, ve kterém slavili mše svaté, naslouchali misijním promluvám, modlili se a mohli tak prožít svou obnovu ve vztahu k Bohu i vůči druhým.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nevím, zda mě tento rok opustí téma vůní J. Začátkem prosince jsem uvažoval, že celý tento cyklus nazvu Voňavky. Jaksi mě ovládá představa i touha být Kristovou líbeznou vůní...

Ostrava/Odry - V sobotu 10. února se rozloučíme s P. Michalem Františkem Jadavanem, který zemřel v pátek 2. února v Ostravě. Zádušní mše svatá bude sloužena v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci v 10.00 hodin a pohřební mše svatá bude sloužena ve 14.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Pro klidný průběh posledního rozloučení prosíme o respektování pokynů pořadatelů a Policie ČR, která bude jak v Ostravě tak v Odrách regulovat dopravu.