Poslední zprávy

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

V souvislosti s kurzem o eucharistii, který nám církev nabízí během těchto prázdninových nedělí, mně dnes přichází na mysl jedno upozornění: nebuďme naivní či nerozumní (Přís 9,6; Ef 5,17). Protože našim úkolem není spekulovat nad eucharistií, ale ji přijímat. Je totiž pro nás zárukou věčného života.

Hrabyně – Hned na několika místech v diecézi proběhne o víkendu pouť u příležitosti jednoho z největších mariánských svátků – Nanebevzetí Panny Marie, např. v Bruntále, Jelení nebo Jeseníku. Ve dvou dnech se bude konat pouť také na známém poutním místě u Panny Marie Hrabyňské, v sobotu i v neděli se zde mohou poutníci zúčastnit vždy čtyř mší.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Při četbě nebo poslouchání příběhu proroka Eliáše se v nás může objevit touha mít pokrm jako on – snědl kus chleba, napil se vody a kráčel čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Bohu nic není nemožného. Ať je však pro tebe skvělou zprávou, že i my máme k dispozici stejný, ba dokonce lepší pokrm. Jestliže se sytíme eucharistií, máme sílu odolávat hříchu, přemáhat pokušení a dobře žít. A to nejen čtyřicet dní, ale po všechny dni až do smrti.

Krnov/ Horní Hlohov – Ve čtvrtek 9. srpna se uskuteční cyklopouť z Krnova do polského Horního Hlohova (Głogówek), která spojí minoritské kláštery v těchto městech. Půjde o symbolickou připomínku dvou minoritských misionářů z Polska, kteří byli právě 9. srpna 1991 zavražděni teroristy v peruánském Pariacotu. Oba byli 5. prosince 2015 beatifikováni.

Stará Ves u Rýmařova - „Je to tady parádní,“ ozývalo se z místností nově opravené bývalé fary, nyní penzionu Johannes ve Staré Vsi u Rýmařova během prohlídky. Chvála se ozývala chvíli poté, co jej biskup František Lobkowicz v nedělním odpoledni 5. 8. požehnal. Čtyři apartmány, tři pokoje, kuchyň i herna pro děti jsou již se vším všudy připraveny přijímat první hosty, jejichž zájem pomalu roste.

Cvilín – Na mariánském poutním místě Cvilín u Krnova proběhne v sobotu 11. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata, jehož vrcholem bude mše sv. sloužená v pravé poledne. Hostem tradičního setkání bude tentokrát o. Piotr Cuber, OFMConv, polský minorita z Centra sv. Maxmiliána v Harmenžích (Harmęże), který v odpoledním bloku pohovoří o misijním duchu Rytířstva.

Ruda u Rýmařova - Do nejstarší obce na Rýmařovsku, Rudy, kde se nachází barokní kostel Panny Marie Sněžné, se již tradičně sjíždějí první neděli v srpnu k svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné lidé z mnoha koutů republiky. Mši svatou v 11.00 hodin sloužil biskup František V. Lobkowicz. Při promluvě připomněl neoddělitelné pouto, které má bazilika Santa Maria Maggiore v Římě s naší zemí.

Jablunkov - Srpen je u sester Alžbětinek v Jablunkově ve znamení oslav. Ve čtvrtek 2. 8. zde stejně jako na dalších třech místech v diecézi slavili (již po 86.) pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule. Pozvání přijal také biskup František V. Lobkowicz.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dnes začnu svatým Pavlem: „Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné“ (Ef 4,17). Víš, jaké je to smýšlení? „Jejich bohem je břicho“ (Flp 3,19). Všechno se točí jenom kolem „mít a užívat“.

Kopřivnice - Během jarních měsíců a počátkem léta v Centru pro rodinu Kopřivnice připravovali novou aktivitu, a sice kurz pro páry, mladé lidi, kteří spolu chodí "GPS pro partnery aneb Gró Partnerského Souznění". „Jedná se o sebepoznávací, interaktivní, vzdělávací kurz, vlastně o takovou ‚vzdálenější‘ přípravu na manželství a rodinný život,“ udává Tereza Müllerová předsedkyně spolku a dodává: „Bude to pilotní kurz, takže uvidíme, jak se jeho forma a obsah ujme.“ Je určen pro páry, které uvažují o společném životě a chtějí lépe poznat jeden druhého.