Poslední zprávy

Praha - Nový apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v ČR, Charles Daniel Balvo přicestoval ve čtvrtek 22. listopadu do Prahy. Na pražském letišti Václava Havla jej přivítal předseda ČBK Dominik Duka OP, místopředseda ČBK Jan Graubner a generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Odpoledne následuje úvodní setkání s biskupy. Společného setkání s novým nunciem se zúčastnili oba biskupové ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Ostrava - Více než 20% nárůst návštěvnosti zaznamenal druhý ročník projektu Otevřené chrámy, na němž Biskupství ostravsko-opavské spolupracuje s Moravskoslezským krajem. V turistické sezóně od května do října bylo zpřístupněno 33 církevních objektů. Návštěvníkům se v každém z nich věnoval vyškolený průvodce. Největší zájem zaznamenaly kostely na turisticky atraktivních místech.

Olomouc - Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se v Olomouci uskuteční třetí ročník Konference o evangelizaci. V přednáškách vystoupí mnoho zajímavých hostů, kteří mají zkušenosti s novou evangelizací. Např. Miriam Swaffield, známá svou evangelizací mezi studenty v Anglii, P. Josef Prokeš, Pavol Strežo, Kateřina Lachmanová a mnoho dalších.

Praha - Již ve čtvrtek (22. listopadu 2018) dorazí do České republiky arcibiskup Charles Daniel Balvo, kterého 21. září 2018 jmenoval Svatý otec apoštolským nunciem v České republice.

Opava - V sobotu 17. listopadu se v opavském minoritském kostele Svatého Ducha konala velká událost pro řád menších bratří – skládal zde věčné sliby br. Patrik M. Rygiel, OFMConv., rodák z Orlové, jenž jimi definitivně zasvětil svůj život Bohu v rozvětvené františkánské rodině.

Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 25. listopadu 2018

  7.30 hod.: ranní mše sv.

   9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

 16.30 hod.: modlitba korunky k Božímu milosrdenství v eucharistické kapli katedrály a po ní na faře beseda s promítáním a posezení u kávy

 19.00 hod.: večerní mše sv.

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih...).

Ilustrační foto katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Foto: Jan Kováč

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

První věta dnešního textu z Listu Židům nás může zmást. „Každý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy“ (10,11). To opravdu? Nemohou zahladit hříchy? Tak jaký to má pak smysl? Musíme vědět, že tato věta vypovídá o starozákonních kněžích, kteří k oběti přinášeli býčky, berany a hrdličky… Když přišel Ježíš a obětoval samého sebe, přinášení těchto obětí ztratilo smysl. Posloužily jako předobraz, ale když Ježíš vešel do svatyně – do nebe – vlastní krví, oběti Starého zákona pominuly. Vnějším znamením toho bylo zboření jeruzalémského chrámu.

Ostrava - Komunita sester sv. Alžběty má v Ostravě nový klášter. Budova z konce 19. století stojí nedaleko kostela v Ostravě-Zábřehu a původní majitel si dal na její rekonstrukci záležet. Nový dům a kapli, která je jeho součástí, požehnal ve středu 14. listopadu biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem. Slavnosti se zúčastnily nejen sestry z ostravské komunity, ale také řeholnice z Polska, Německa a generální představená z Říma.

Olomouc – V olomoucké arcidiecézi v minulých dnech zemřeli dva kněží, kteří v minulosti působili také ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. V pátek 9. listopadu 2018 zemřel ve věku 69 let P. František Krejsa, bývalý farář v Litovli. Ve středu 14. listopadu 2018 zemřel v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce osobní děkan a bývalý farář v Cholině P. Josef Trtík.

Fulnek - Významného fulneckého rodáka připomene v neděli 18. listopadu koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Věnovaný bude vzpomínce na P. Damase Brossmanna, který je uznáván za skvělého a nadaného skladatele a teoretika 18. století. Koncert začíná v 16.00 hodin. V programu zazní díla fulneckého rodáka, od jehož úmrtí letos uplynulo 220 let.