Poslední zprávy

Ostrava - Televize Noe se připravuje na 11. ročník Festivalu dobrých zpráv. Hlavním festivalovým dnem bude sobota 17. listopadu. Doprovodný program začíná již ve čtvrtek 15. listopadu výstavou fotografií Pavla a Jana Zuchnických a v pátek 16. listopadu bude o misiích v Paraguayi vyprávět ředitel televize Noe P. Leoš Ryška SDB.

Pustá Polom/Dětmarovice - O slunné neděli vyjel v mnoha obcích Martin na bílém koni. Lidé si na jeho svátek připomínali legendu světcova života.

Praha - Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible, který se tradičně slaví týden před Slavností Ježíše Krista Krále. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Níže najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout; ve farnosti, při výuce náboženství nebo doma v rodině.

Praha/Frýdek-Místek - Česká biskupská konference používá nové logo. Tvoří je první dvě písmena Kristova monogramu – řecká písmena X (chí) a P (ro), zároveň též symbolizuje biskupskou berlu – pastýřskou hůl, nahoře zahnutou nebo zavinutou do spirály, která se již v raném středověku stala znakem a symbolem křesťanských biskupů. Autorem loga a manuálu pro jeho aplikaci je tiskárna Kleinwächter holding s. r. o. z Frýdku-Místku. Tato tiskárna dlouhodobě spolupracuje s Ostravsko-opavským biskupstvím a tiskne se v ní diecézní zpravodaj OKNO.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Chceš-li pochopit, o čem to dnes mluví úryvek z listu Židům, potřebuješ si k tomu přečíst 16. kapitolu třetí knihy Mojžíšovy o Dni smíření. Ježíš naplnil starozákonní předobraz tak dokonale, že už není zapotřebí zabíjet nějaká zvířata a jejich krev přinášet každý rok do Svatyně svatých. Ježíš tak učinil jednou provždy. Co do té doby nedokonale zajišťovala krev býků a telat, to teď dokonale uskutečnila Ježíšova krev. Přinesla usmíření s Bohem a odpuštění všech hříchů. I těch tvých. Pokud chceš žít s Bohem, nemusíš po každém hříchu tahat někam do chrámu býka či berana, vlastníma rukama jej zabít a chytat jeho krev, aby jí pak kněz pokropil oltář. Stačí se ve víře připojit k Ježíšovi, vyznat s lítostí své provinění a prosit: „Otče, odpusť mi pro krev Kristovu“.

Kopřivnice - Novou učebnu pro výuku jazyků a informatiky požehnal v pátek 9. listopadu biskup František Václav Lobkowicz na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Ještě dřív, že mu žáci předvedli, jak umí s počítači zacházet, přestřihl s ředitelem školy Ing. Pavlem Jankem červenou pásku před novým výtahem. Církevní školu se podařilo zmodernizovat za peníze Regionálního operačního programu Evropské unie.

Compiègne /Francie - Nebývalá radost zavládla mezi vojáky v pondělí 11. listopadu 1918, když se mezi ně donesla zpráva o kapitulaci německých vojsk. První okamžiky míru zachytily před 100 lety kamery a my se tak dnes můžeme podívat do tváří mužů, kteří si vychutnávají radost ze skončení čtyřletého krveprolévání. Reportéři zachytili přátelské setkání znepřátelených stran, vzájemné vyměňování čepic, obdarovávání cigaretami nebo pohřbívání poslední dělostřelecké šrapnely.

Kopřivnice – Stavební práce na Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici jsou u konce. Po kolaudaci výtahu a renovaci dvou učeben je tato církevní škola nejen modernější, ale především bezbariérová. Investici škole umožnila dotace Integrovaného regionálního operačního programu EU ve výši 6,9 milionů korun. Biskupství ostravsko-opavské jako zřizovatel školy uhradilo část nákladů ve výši 1,3 milionu korun.

OstravaProti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy se vyslovili čeští a moravští biskupové a lidé se je snaží podpořit svými podpisy pod petici adresovanou poslancům Parlamentu České republiky. Prvních 993 podpisových archů s 12,5 tisíci podpisy si již 3. října převzala předsedkyně petičního výboru prof. JUDr. Helena Válková CSc. K dnešnímu dni jich je již 16 tisíc a stále je možné petici podpořit. Podpisy se sbírají až do 30. listopadu.

Jeseník - Ve čtvrtek 8. listopadu od 16 hodin proběhne v jesenickém hotelu Slovan přednáška týkající se domácí hospicové péče a problematiky umírání v domácím prostředí. Touto přednáškou pro veřejnost budou provázet pracovnice z Domácí hospicové péče Charity Zábřeh Bc. Ludmila Nováková a Mgr. Marta Třísková, DiS.