Poslední zprávy

Český Těšín/Cieszyn - V neděli 2. září se v Českém Těšíně uskuteční tradiční pouť ke sv. Melicharovi Grodeckému. Její vyvrcholení proběhne v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kde v 16.00 stanou u oltáře ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, bielsko-zywiecký biskup Roman Pindel a dva jeho biskupové pomocní – Tadeusz Rakoczy a Piotr Greger.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Náš pětitýdenní kurz o eucharistii končí tuto neděli přesně tak, jak má končit každé ohlašování radostné zvěsti – evangelia: výzvou rozhodnout se.

Ostrava - Do Ostravy na festival Fandíme rodině zve v neděli 9. září Centrum pro rodinu a sociální péči. Společně s každým, kdo na událost zavítá, oslaví 25. výročí od svého založení. Program zahájí ve 12.00 hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu mše svatá, kterou bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Po bohoslužbě se organizátoři i účastníci přesunou do areálu Lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích, kde bude od 14.00 hodin následovat odpoledne plné zábavy.

Odry -  Sdružení Chorus Odry zve milovníky varhanní hudby na 10. ročník varhanního festivalu. Cyklus čtyř koncertů začíná v sobotu 25. srpna v předvečer pouti ke sv. Bartoloměji, kterému je oderský kostel zasvěcen. Další koncerty budou následovat v sobotu 22. září, 27. října a 17. listopadu. Na programu budou vždy skladby mistrů varhanní hudby.

Sedliště - Pátá týdenní duchovní obnova pro mladé lidi s vozíkem i bez něj, kterou pořádá křesťanské společenství „Vstaň a choď“ , probíhá v Sedlištích u Frýdku-Místku. Středeční mši svatou zde ve starobylém dřevěném kostele Všech svatých sloužil biskup František V. Lobkowicz.

Stará Ves nad Ondřejnicí – Sobota 25. srpna bude na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. dnem, v němž se uskuteční rozloučení se starými „týmáky“ a zároveň budou přivítáni noví. Odpoledne plné zábavy, nazvané "Děkuj, vítej, vzpomínej", začne ve 14.30 v kostele.

Vatikán - „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy.“ To jsou slova, jimiž začíná List papeže Františka Božímu lidu zveřejněný 20. srpna 2018. Papež se v něm vyjadřuje k bolestné situaci sexuálních zločinů, které mají na svědomí katoličtí duchovní. Po Benediktovi XVI., který před osmi lety (19. března 2010) adresoval na toto téma list irským katolíkům, se tentokrát papež František obrací v téže věci k celému Božímu lidu. Jedná se tedy o první dopis papeže, který je adresován více než miliardě křesťanů po celém světě. V minulosti byly podobné vzkazy adresovány věřícím a duchovním v jednotlivých zemích. Text listu přikládáme v plném znění.

Ostrava - Biskupství ostravsko-opavské připravilo pro jednotlivá společenství v diecézi čtrnácté pokračování materiálu Ve škole Ježíšově na téma Život z víry – Život podle Božího slova.

Vendryně – V Kulturním domě Czytelnia ve Vendryni proběhne ve čtvrtek 23. srpna seminář na téma "Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikace". Od 17 do 19 hodin zasednou za besednický stůl poslankyně Pavla Golasowská, konzultantka ČBK pro rodinu a školství Nina Nováková nebo P. Ireneusz Sobczyk, OFM, z farnosti Jablunkov. Seminář je pořádán na základě iniciativy vytvářející aktivity na podporu manželství muže a ženy a na podporu tradiční rodiny.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

V souvislosti s kurzem o eucharistii, který nám církev nabízí během těchto prázdninových nedělí, mně dnes přichází na mysl jedno upozornění: nebuďme naivní či nerozumní (Přís 9,6; Ef 5,17). Protože našim úkolem není spekulovat nad eucharistií, ale ji přijímat. Je totiž pro nás zárukou věčného života.