Poslední zprávy

Praha - Společným pastýřským listem vyjadřují biskupové českých a moravských diecézí svůj nesouhlas s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Věřícím ve svém listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah mezi mužem a ženou, a vyjadřují zároveň své znepokojení nad obsahem mezinárodní smlouvy.

Tématem se zabývá také komentář Niny Novákové v Perspektivách č. 19, které jsou přílohou aktuálního vydání Katolického týdeníku.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tento text píši více pro sebe než pro druhé. Jsem nespokojený. O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtení ze Skutků apoštolů zazněl příslib: „Dostanete sílu a budete mými svědky.“ V evangeliu zase příslib: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

Ostrava – V úterý se konala tradiční 11. motorkářská pouť v kostele Svatého Ducha v Ostravě. P. Vítězslav Řehulka po mši svaté posvětil motorky i jiné dopravní prostředky, včetně strojů policie. Po svěcení následovala spanilá jízda Ostravou do Dolní oblasti Vítkovic, kde bylo nachystáno občerstvení.

Řím/Ostrava - Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa. Poutníci mají možnost získat plnomocné odpustky již na Pouti rodin v sobotu 12. května. Mše svatá zde začíná v 14.00 hodin a celebrovat ji bude pomocný biskup Martin David.

Stěbořice – Ze vzpomínky na kněze P. Josefa Motyku se stává akce s přesahem do celé diecéze. Běžecký závod na 4 nebo 10 km přilákal v úterý 8. května do Stěbořic okolo pěti set účastníků. Startovní výstřel vystřelil pomocný biskup Martin David. 

Velehrad - V sobotu 12. května 2018 proběhne na Velehradě pouť médií. Jedná se o společnou velkou akci katolických médií v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, který připadá vždy na sedmou neděli velikonoční. Na pouti se setkání s moderátory radia Proglas, lidmi z televize Noe, novináři z Katolického týdeníku a dalšími zajímavými lidmi ze světa médií.

Český Těšín - Do Českého Těšína letos zamíří kroky účastníků tradiční Diecézní poutě Charit. Příznivci charitního díla se sejdou 16. května ve farním kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, aby zde prožili mši sv. slouženou biskupem Františkem Václavem a následně i další program.

Havířov - Na věčnost byl v pátek 4. května povolán Kristův služebník trvalý jáhen Mgr. Josef Reichenbach z farnosti Havířov-Šumbark. Původním povoláním projektant se horlivě zapojil do života církve jako dlouholebý sbormistr smíšeného sboru při kostele sv. Anny a také mužského sboru Panny Marie Pomocnice při kostele sv. Jana Boska.

Velká Polom – Opravenou kapli Panny Marie Prostřednice všech milostí požehnal v Hájku u Velké Polomi pomocný biskup Martin David. Slavnostní mši svatou sloužil přímo v prostorách kaple v pátek 4. května. Drobnou sakrální stavbu se podařilo obnovit za peníze z dotace Ministerstva zemědělství, obec přispěla na zpevnění přístupové cesty a část nákladů hradili farníci ze svých zdrojů.  

Chlebovice - Sobotní Pouti mládeže za čisté vztahy ke svaté Marii Goretti na návrší nad obcí Chlebovice se zúčastnilo okolo 50 lidí.