Poslední zprávy

Ostrava – Více než sto padesát pozvaných hostů oslavilo ve čtvrtek 4. ledna společně s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem jeho 70. narozeniny. Dříve než od nich přijal gratulace, sám je obdaroval narozeninovým koncertem v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Slavnostní atmosféru večera zajistil svým vystoupením dívčí pěvecký sbor Datio z Oder pod vedením Josefa Zajíčka.

Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů

– modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a obrátí srdce násilníků

Ostrava – V letošním roce se v ostravsko-opavské diecézi do Tříkrálové sbírky zapojí více než 2500 kolednických skupinek. Domácnosti v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou děti navštěvovat ve dnech od 1. – 14. ledna 2018. Ke každému přichází s radostným vánočním poselstvím a přáním štěstí v novém roce. Tradičním koledováním získávají finanční prostředky na záměry jednotlivých Charit. 

Bílovec/Opava/ Frýdek-Místek/ Třinec – Čtyřmi městy ostravsko-opavské diecéze projdou koncem prvního lednového týdne Tříkrálové průvody. Spatřit tři krále bude možné v ulicích Bílovce, Opavy, Frýdku-Místku a Třince, někde dokonce i na živých velbloudech.

Praha - Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Často jsem o Vánocích – jako každý rok – svým příbuzným a přátelům přál, aby byl Ježíš u nich vždycky, i v celém novém roce, doma. Jsem totiž přesvědčen, že toto je podstatou svatosti každé rodiny. Aby každý její člen, ale i všichni spolu, žili tak, aby Ježíš nikdy nemusel z jejich domu odejít.

Frýdek-Místek – Bohoslovec Václav Rylko dnes 29. 12. přijal v zaplněné bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení.

Frýdek-Místek – frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie bude dva dny před koncem roku 29. 12. v 10.00 hodin svědkem jáhenského svěcení. Při mši svaté přijme skrze vkládání rukou a modlitbu biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení bohoslovec Václav Rylko z Třanovic.

Ostrava - Nezvyklou vánoční výzdobu měli přes svátky pod nazdobenými stromečky ve farnosti Heřmanice. Několik desítek hraček tam čekalo na své nové majitele.

Frýdek-Místek - Tiskárna Kleinwächter zve ve dnech 26. a 27. prosince na již 15. výstavu betlémů. Jubilejní expozice nabídne celkem 160 jesliček ze sbírky zakladatele tiskárny Josefa Kleinwächtra. Pro tak velké množství betlémů již prostory tiskárny nestačí a většina vystavovaných exponátů bude k vidění v jídelně 8. základní školy, která sídlí naproti tiskárny na ulici ČSA ve Frýdku-Místku. Výstava betlémů bude otevřena v úterý 26. 12. od 13.00 do 18.00 a ve středu 27. 12. od 10.00 do 18.00 hodin. Vstup je zdarma.