Poslední zprávy

Maria Hilf - Téměř dva tisíce poutníků zaplnily v sobotu 15. září areál poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Na 23. pouť národů dorazili především poutníci z Polska. Uprostřed lesa zaparkovalo 24 autobusů a 110 aut. Při mši svaté zněla kromě polštiny, němčiny a češtiny také latina. Hlavními celebranty byli biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup z Opole Paweł Stobrawa. O hudební doprovod se postaral dechový orchestr Dęta z obce Biała u Prudniku.

Ostrava - Farnost Moravská Ostrava se již poněkolikáté zúčastnila celostátní akce Do kostela na kole. Po mši svaté farníci-cyklisté navštívili v rámci cyklovýletu další církevní místa Ostravy a okolí.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nejdříve jsem si myslel, že budu psát o výtce, kterou Ježíš adresoval Petrovi, a zpytování svědomí podle ní. Vždyť také mne se bytostně dotýkají Pánova slova: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,33). No první čtení z Knihy proroka Izaiáše (50,5-9b) a k tomu žalm (Ž 116) zaměřili mou pozornost na něco jiného – na Ježíšovo utrpení. A pod tím utrpením nemám na mysli jeho ukřižování a smrt, ale to, že byl s lidmi. Velmi blízko s lidmi.

Ostrava – Ke svatým papežům, kteří vedli církev ve 20. století, se přidá další jméno. V neděli 14. října svatořečí papež František dnes již blahoslaveného papeže Pavla VI., který vedl církev od 21. června 1963 do 6. srpna 1978. Společně s ním bude kanonizován také arcibiskup San Salvadoru Oscar Arnulfo Romero, který byl zavražděn 24. března 1980. K oběma novým světcům připravuje televize Noe speciální pořady a v přímém přenosu odvysílá také jejich kanonizaci.

Ostrava – Již jedenáctý ročník akce „Do kostela na kole“ vybízí věřící k tomu, aby během víkendu 15. a 16. září nechali doma auto a vydali se na bohoslužby na kolech. Křesťané z různých církví se tak připojí k Evropskému týdnu mobility, který začíná v neděli 16. září.

Ostrava - Dvaatřicet nových škodovek za částku přesahující 8 milionů korun nakoupilo 11 oblastních Charit v ostravsko-opavské diecézi. Červené vozy typu Škoda Fabie, Škoda Fabie Combi a Škoda Citigo s bílými logy Charity nesou také loga projektů Evropské unie „S automobily do terénu“ a „S automobily k lepší péči“. Díky evropské dotaci stačilo na pořízení nových aut Charitám jen 5% z tržní ceny. Ve středu 12. září nová auta požehnal biskup František Václav Lobkowicz.

Ostrava - Po letní přestávce se ke čtenářům dostalo zářijové číslo Diecézního zpravodaje OKNO. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz mezi studenty Biskupského gymnázia v první školní den. Zadní stranu obálky zaplnily snímky z prázdninových akcí v diecézi. V tématu aktuálního čísla se také dozvíte, proč mají biskupové výhrady k tzv. Istanbulské úmluvě, která má být přijata Parlamentem ČR.  

Radhošť – V sobotu 15. září proběhne v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti děkovná pouť u příležitosti 120 let od jejího posvěcení, jež se konalo v roce 1898. Mši sv. bude ve 13.00 sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

Ostrava – Diecézní charita ostravsko-opavská získala pro své oblastní Charity 32 nových osobních automobilů díky finanční podpoře Evropské unie. Prostřednictvím projektů „S automobily do terénu“ a „S Automobily k lepší péči“, spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, byly nakoupeny automobily pro 11 oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka. Nové červené škodovky s bílými logy Charity požehná ve středu 12. září biskup František Václav Lobkowicz v prostorách bývalých kasáren v Ostravě-Koblově, kde dnes sídlí Nová Šance. Nové vozy zefektivní poskytování jednotlivých terénních služeb a zajistí bezpečné a spolehlivé zajištění stávající péče.

Čeladná - Návštěvníci Beskyd se mohou při túře po modré značce z Podolánek na Smrk zastavit u nově obnoveného kříže, který v sobotu 8. 9. při mši svaté požehnal biskup František Lobkowicz. Kříž nechaly obnovit Biskupské lesy ve spolupráci s farností Čeladná.