Poslední zprávy

Praha – Repatriace ostatků kardinála Josefa Berana je událostí, na níž se čekalo téměř půl století. Slavné mši svaté ke cti sv. Vojtěcha se v sobotu 21. dubna v Praze zúčastní také oba ostravští biskupové. Biskup František Václav Lobkowicz v souvislosti s převezením ostatků kardinála Berana do vlasti zavzpomínal na několik osobních setkání s tímto mužem víry.

Praha – Přání na návrat do rodné země se kardinálu Josefu Beranovi plní až 49 letech od jeho smrti. Jeho ostatky vnesou v sobotu 21. dubna do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslovci. Bude to symbolické gesto. Byli to totiž právě tehdejší bohoslovci, kteří 19. června 1949 svými těly chránili kardinála před komunistickou tajnou policií, která násilně přerušila slavnost Božího Těla.

Český Těšín – Duchovní obnovu zaměřenou na ty, kteří se aktivně zapojují ve farnosti jako kostelníci nebo akolyté, připravuje Exerciční dům v Českém Těšíně. Třídenní rekolekce začínají v pondělí 14. a končí ve středu 16. května. Duchovně doprovází P. Jan Gacík, SDB z farnosti Havířov-Šumbark.

Velehrad – Již počtrnácté se na cyrilometodějské poutní místo sjedou vysokoškolští studenti, aby společně strávili čtyři dny na tradičně oblíbené akci Studentský Velehrad. Setkáni tentokrát proběhne od 19. do 22. dubna a ponese se v duchu tématu „Je to na tobě!“. Zahajovací mši svatou ve velehradské bazilice bude pro účastníky setkání celebrovat ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David. Mše svatá začíná v 19.00 hodin.

Ostrava – Dívčí pěvecký sbor Datio, který působí při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách, zve na jarní koncert do kostela sv. Václava v Ostravě. Představení se uskuteční ve středu 25. dubna od 18.00 hodin. Vstup na koncert je volný. Pro své diváky jej v přímém přenosu vysílá televize Noe.

Ivančena – Již v sobotu 21. dubna zamíří do Beskyd tisíce lidí, aby společně se skauty uctily památku junáků, které na sklonku 2. světové války popravili nacisté. Místo popravy na bývalém židovském hřbitově v polském Těšíně navštíví skauti již v pátek 20. dubna v 17.00 hodin.

Kroměříž – Ve věku 72 let zemřel v Kroměříži P. Gustav Heřman Rakowski, O.Praem. Kněz řádu premonstrátů se narodil 8. 8. 1945 v Petrově nad Desnou. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1968 v Brně. Od roku 1999 do roku 2016 působil na čtyřech místech v ostravsko-opavské diecézi. Naposledy jako rektor poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Necelé dva roky prožil u sester sv. Kříže v Kroměříži.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Mám pocit, jakoby všichni tři protagonisté dnešních čtení odpovídali na otázku, kterou v žalmu vyslovují mnozí: „Kdo nám ukáže dobro?“ (Ž 4,7). Tento žalm v podstatě vyjadřuje touhu každého člověka, tedy i tvoji – znát cestu k prosperitě, k dobru, k plnému životu. Nikoli k bohatství či úspěchu, neboť dobře víme, že ty nejsou zárukou krásného života.

Diecéze - Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo.

Maria Hilf – Sobota před druhou květnovou nedělí patří tradičně Diecézní pouti rodin k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Den před svátkem matek bude navíc příležitosti oslavit další dvě výročí. Poutní místo slaví 300 let a Centrum pro rodinu a sociální péči 25. narozeniny.