Poslední zprávy

Lichnov u Nového Jičína - Jak prožít Misijní neděli? Někde pečou misijní koláče nebo perníčky, které pak prodávají před kostelem a z výtěžku podporují Papežská misijní díla. Například v Lichnově u Nového Jičína bude v neděli 22. října Misijní jarmark. Probudit v dětech zájem o misie může obrázkový kalendář na měsíc říjen. Oslavám Misijní neděle předchází Misijní most modlitby, k němu se lze připojit v sobotu 21. října ve 21.00 hodin společnou modlitbou za misie.

Ostrava – Světový den misií, který připadá na neděli 22. října, oslaví společně s celou církví také farnosti ostravsko-opavské diecéze. Misijní neděle je tradičně spojena s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla. V loňském roce bylo v České republice vybráno celkem 16 milionů korun, které podpořily pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů, řeholní kongregace a diecéze v misijních oblastech. Celosvětově věřící darovali na misie částku 92 milionů dolarů.

Ostrava - Pětadvacet mužů a žen vyznamenal v pondělí 16. října v den slavnosti svaté Hedviky biskup František Václav Lobkowicz. Varhaníky, kostelníky nebo dlouholeté zaměstnance Charit doprovodili do ostravské katedrály jejich rodiny a přátelé. Mezi oceněnými byl také jeden manželský pár duchovní. „Dnešní ocenění diplomem je výraz poděkování za to, že ve volném čase prožíváte dobrovolnictví v místní církvi,“ uvedl biskup Lobkowicz, který na závěr mše svaté každému osobně předal pamětní list, medaili svaté Hedviky a červenou růži.

Bílá – Obec Bílá ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským a odborem Biskupské lesy zve na již 13. Ročník svatohubertské mše svaté. Průvod se svatohubertským jelenem se vydá v sobotu 21. října ve 13.30 hodin na cestu od kostela sv. Bedřicha k loveckému zámečku knížete Fürstenberka. Myslivce doprovodí jezdci na koních a psovodi.

Ostrava-Zábřeh – Tři dny budou ve farnosti Ostrava-Zábřeh slavit 10. výročí od posvěcení kostela Svatého Ducha. Moderní kostel ve tvaru elipsy, jehož součástí jsou byty kněží, podzemní garáž a pastorační centrum sv. Jana Pavla II. slouží farníkům od roku 2007. Světitelem byl biskup František Václav Lobkowicz, který s místními věřícími oslaví výročí v pátek 20. října při mši svaté. Bohoslužba začíná v 17.00 hodin.

Ostrava - Cyklus přednášek na různá společenská témata pohledem odborníků z řad křesťanů pokračujte také v novém školním roce. Od září je na diskuzní večery zvána široká veřejnost do sálu v klubu Atlantik na ulici Československých legií. Příští setkání bude 31. října. Na téma „překážky trvalého vztahu“ bude hovořit Jan Zajíček z Centra pro rodinu a sociální péči z.s. Program začíná v 17.00 hodin a vstup je zdarma.

Ostrava – Na slavnost svaté Hedviky v pondělí 16. října udělil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz 24 ocenění za obětavou službu pro diecézi. Pamětní list s poděkováním, medaili sv. Hedviky a červenou růži přijali jako poděkování za dlouholetou a nezištnou službu pro diecézi. Ocenění jsou udělována od roku 2011 u příležitosti slavnosti svaté Hedviky. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů a Charit.

Fulnek - Po stopách starého kapucína se v sobotu 14. října vydali prozkoumat město Fulnek ministranti a ministrantky z celé diecéze. Organizátoři pro mladší kluky a holky připravili pátrání po pokladu spojené s různými úkoly. Starší ministranti měli vlastní program. Závěr setkání patřil mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval pomocný biskup Martin David.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Pokud to s Hospodinovou vinicí, o které jsme četli a poslouchali poslední neděle, dopadne dobře, na závěr bude hostina. A ta nikdy neskončí. Není to nádherná perspektiva pro každého, kdo miluje Boha?

Co mohu udělat, aby byl závěr takovýto? Žádá se ode mě jen jedno – mít svatební šaty. A to je jednoduché – milovat Boha a bližního. Dělat jiným to, co chci, aby jiní dělali mně. Milovat a být milován. Když si tyto principy rozměním na drobné a mám je v srdci při každém jednání a mluvení, Hospodinova vinice v mém životě bude přinášet bohatou sklizeň a hostina bude jistá!

Olomouc - Událost, jaká se v Olomouci uskutečnila naposledy před 27 lety, proběhne v sobotu 14. října 2017 v katedrále sv. Václava. Biskupské svěcení zde přijmou dva kandidáti, které papež v červenci jmenoval pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze: Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Biskupské svěcení začíná v sobotu v 10.00 hodin, oběma kandidátům ho udělí arcibiskup Jan Graubner a spolusvětiteli budou Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, a Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Pozvání ke slavnosti přijala také většina biskupů z ostatních diecézí ČR i zástupci biskupských konferencí ze Slovenska, Polska a Německa. Očekává se účast několika tisíc věřících především z olomoucké arcidiecéze, ale i dalších míst Moravy a Čech.