Poslední zprávy

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tak rád bych si dnes, milý čtenáři, popovídal s tebou o tom, jak se ti dařilo v tomto týdnu vnímat Boží pokyny. O to jsme prosili před týdnem v žalmu: „Ukaž mi své cesty, Hospodine.“ Chtěl bych slyšet o velkých dílech, která Pán vykonal tím, že jeho lidé kráčeli po jeho cestách, vzdorovali zlu a konali dobro... Dnes budeme v tématu pokračovat.

Ostrava – Už je to jasné. Letošní koledování Tříkrálové sbírky hravě překonalo loňský rok a skončilo s rekordním výsledkem. Po sečtení obsahu 100 % kasiček je vykoledovaná částka na výši 17 853 552 Kč. V loňském roce se koledníkům podařilo na projekty Charit od štědrých dárců vysbírat o dva miliony méně. Meziroční skok zaznamenaly všechny Charity v diecézi. Přehled výsledků zde.

Ostrava – Malomocenství - lepra. Nemoc, kterou známe z Bible a historických filmů, není ani dnes minulostí. Tuto skutečnost každoročně připomíná Světový den malomocných, který připadá na poslední neděli v lednu. Právě v neděli 28. ledna se mohou věřící setkat s prezidentem organizace Likvidace lepry P. Stanislavem Górou v Ostravě-Svinově. V kostele Krista Krále bude od 10.00 hodin celebrovat mši svatou, která bude živě přenášena v televizi Noe.

Praha - Papež František dnes jmenoval nového pomocného biskupa pro pražskou arcidiecézi. Stal se jím její generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer. Na 112. plenárním zasedání České biskupské konference v Praze oznámil tuto novinku Apoštolský nuncius v ČR, Mons. Giuseppe Leanza.

Ostrava – Nabízíme přehled hlavních událostí v ostravsko-opavské diecézi v roce 2018. Nejbližší událostí, která se v diecézi připravuje, je setkání řeholníků a řeholnic v Českém Těšíně v sobotu 3. února. Mládež se na BISCUP letos ve dnech 16. až 18. března vypraví do Hlučína. Noc kostelů bude v pátek 25. května, festival Slezká lilie 8. – 10. června. Jáhenské svěcení 23. června v Opavě a kněžské svěcení 30. června v Ostravě.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Pamatuješ, jakou odpověď žalmu jsme dnes zpívali při mši svaté? „Ukaž mi své cesty, Hospodine“ (Ž 25,4a). Myslel jsi to vážně, když jsi to zpíval? Anebo to byl pro tebe jenom zpěv pro zpěv, bez účasti srdce a mysli?

Skřipov - Ve farním kostele ve Skřipově na Opavsku bude v neděli 11. února odhalena pamětní deska věnovaná Mons. prof. ThDr. Vojtěchu Tkadlčíkovi. Obnovitel Cyrilometodějké teologické fakulty v Olomouci z roku 1968 i 1989 dlouhá léta působil v této zapadlé vísce. Od roku 1974 až do převratu v roce 1989 byl perzekuován komunistickým režimem a po celou dobu nemohl vykonávat pedagogickou ani vědeckou činnost.

Biskupství ostravsko-opavské - Stejně jako v minulých letech je možno podat žádost o příspěvek z pastoračního fondu.

Ostrava – Oslavu životního jubilea biskupa Františka Václava Lobkowicze završila v úterý 16. ledna děkovná mše svatá v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Ihned na začátku mše svaté bylo zřejmé, že kromě kněží z celé diecéze přijeli otci biskupovi popřát také jeho kolegové ze sousedních diecézí. V liturgickém průvodu bylo možné napočítat hned osm miter. Šest z nich patřilo biskupům a dvě opatům.

Dobratice – Farnost Dobratice se připravuje na Lidové misie pod vedením slovenských redemptoristů P. Františka Boldyho a P. Petera Hertela. Osmidenní duchovní obnova farnosti začíná v neděli 4. února při mši svaté. Přípravné promluvy na misie bude mít místní duchovní správce P. Jan Wojnar již dvě následující neděle 21. a 28. Ledna, které budou Lidovým misiím předcházet.