Poslední zprávy

Praha - Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Často jsem o Vánocích – jako každý rok – svým příbuzným a přátelům přál, aby byl Ježíš u nich vždycky, i v celém novém roce, doma. Jsem totiž přesvědčen, že toto je podstatou svatosti každé rodiny. Aby každý její člen, ale i všichni spolu, žili tak, aby Ježíš nikdy nemusel z jejich domu odejít.

Frýdek-Místek – Bohoslovec Václav Rylko dnes 29. 12. přijal v zaplněné bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení.

Diecéze - Končící rok 2017 přinesl opět spoustu událostí a akcí, z nichž prim hrály bezesporu jmenování, resp. svěcení nového pomocného biskupa Mons. Martina Davida a zasvěcení diecéze Panně Marii. Z těch negativních pak nelze nezmínit zničení kostela v Gutech. Výčet těch nejdůležitějších přinášíme v tomto článku, najdete zde akce konané v rámci diecéze, ale i takové, jež měly širší rámec a přesáhly hranice diecéze.

Frýdek-Místek – frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie bude dva dny před koncem roku 29. 12. v 10.00 hodin svědkem jáhenského svěcení. Při mši svaté přijme skrze vkládání rukou a modlitbu biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení bohoslovec Václav Rylko z Třanovic.

Ostrava - Nezvyklou vánoční výzdobu měli přes svátky pod nazdobenými stromečky ve farnosti Heřmanice. Několik desítek hraček tam čekalo na své nové majitele.

Frýdek-Místek - Tiskárna Kleinwächter zve ve dnech 26. a 27. prosince na již 15. výstavu betlémů. Jubilejní expozice nabídne celkem 160 jesliček ze sbírky zakladatele tiskárny Josefa Kleinwächtra. Pro tak velké množství betlémů již prostory tiskárny nestačí a většina vystavovaných exponátů bude k vidění v jídelně 8. základní školy, která sídlí naproti tiskárny na ulici ČSA ve Frýdku-Místku. Výstava betlémů bude otevřena v úterý 26. 12. od 13.00 do 18.00 a ve středu 27. 12. od 10.00 do 18.00 hodin. Vstup je zdarma.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Asi se to nehodí k vánočnímu ztišení a tichu, ale mne texty tyto slavnosti, zvláště pak žalmy takřka nutí volat, křičet, jásat, plesat. Neboť s námi je Bůh!

Bůh jako bojovník přišel uprostřed svého lidu, trpícího v otroctví ďábla, a přinesl nejen světlo a naději, ale také vysvobození! Nepřišel jen jako sladké Dítě, ale i jako mocný bojovník, před nímž se chvěje celé peklo! Copak není Herodes a jeho zabíjení Mláďatek toho důkazem?

Vánoční přání biskupa Františka Václava Lobkowicze

 

Vanoce 2017 PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vánoční přání pomocného biskupa Martina Davida

VanocePraniMartinDavid2017

Vídeň - V posledním předvánočním týdnu, ve dnech 19. – 21. prosince, se sbor DATIO Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České z Oder a sbor Ondrášek ZUŠ v Novém Jičíně společně vydaly do adventní Vídně. Oba sbory (112 členů výpravy) spojuje osobnost pana dirigenta Josefa Zajíčka, oba sbory připravily krásný vánoční koncert, se kterým vystoupily v gotickém kostele v samém centru Vídně, v kostele Maria am Gestade.