Poslední zprávy

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Výběr textů této neděle se mi zdá být postaven na kontrastu. Bohatý mladík má všechno, dokonce i vzorně zachovává Desatero, nicméně vypadá to tak, že nemá moudrost. Ježíš se na něho dívá s láskou (pamatuješ, co se stalo, když Ježíš milosrdně pohleděl na Léviho?), ale on to nevidí, on vidí své zlato.

Doubrava – Pouť ke cti patronky farnosti i diecéze a zároveň u příležitosti 120 let od vysvěcení farního kostela proběhne v neděli 14. 10. v Doubravě. Pozvání na tuto pouť přijal pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David, který v kostele sv. Hedviky bude sloužit v 7.50 mši sv. Při ní instaluje do kostela zasvěceného této světici její relikvii.

Vítkov - V neděli 14. 10. oslaví ve Vítkově 100 let od posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které proběhlo 15. října 1918. Takřka na den přesně přijede s vítkovskými sdílet jejich radost i ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, jenž bude u oltáře tohoto chrámu sloužit v 10.00 mši sv.

Ostrava – Slavností svaté Hedviky uctila ostravsko-opavská diecéze v úterý 16. října svou patronku. V tento den biskup František Václav Lobkowicz udělil ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě angažují ve svých farnostech. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří byli odměněni za dlouholetou obětavou práci v Charitě. Oceňování proběhlo po slavnostní mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Kravaře-Kouty – K 90. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech si místní farní společenství pořídilo nový zvon. Dostal jméno po patronu hasičů sv. Floriánovi a místní hasiči jej také vyzdvihnou na věž kostela. Stane se tak ve čtvrtek 11. října v 10.00 hodin. Zvon se poprvé rozezní ve stejný den v 18.00 hodin.

Ostrava – Poslední říjnový víkend se bude v Ostravě slavit 100. výročí založení Československa. Akce, která se stane vyvrcholením celoročních jubilejních aktivit, se uskuteční ve dnech 27. a 28. října na Masarykově náměstí a Slezskoostravském hradě. Součástí nedělního programu bude slavnostní mše svatá v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Ostrava – Nízkoprahový klub Horizont, který v Ostravě-Kunčičkách provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, si může ve středu 10. října přijít kdokoliv prohlédnout. Nově opravený klub na ulici Holvekova 205/44, který se věnuje cílové skupině dětí ve věku od 6 do 19 let, bude veřejnosti otevřen od 14.00 hodin. Během dne otevřených dveří si návštěvníci mohou prohlédnout nově opravené prostory a seznámit se s týmem, který zajišťuje sociální službu v lokalitě. Pro děti jsou připraveny soutěže, malování na obličej a výtvarná dílnička.

Ostrava – Biskup František V. Lobkowicz udělil v sobotu 6. 10. v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu přes čtyřiceti biřmovancům svátost křesťanské dospělosti. Slavnost s nimi prožívala celá farnost, která je provázela také modlitbou.

Uherský Brod – Hlavní mši svatou v rámci tradiční Růžencové pouti v Uherském Brodě sloužil v zahradě dominikánského kláštera v neděli 6. 10. pomocný biskup Martin David. Událost, která každoročně přiláká spousty návštěvníků, se vždy váže na první říjnovou neděli a je tak vyvrcholením každoročních mariánských oslav. Ve dvoudenním programu pouti bylo kromě dalších bohoslužeb například také modlitební bdění pro mládež.

18. října 2018 je možné zapojit děti do mezinárodní modlitební aktivity za mír. Tato aktivita organizace Kirche in Not sdružuje děti z různých koutů naší země. K dispozici jsou letáčky a zvací dopisy v češtině nebo slovenský web, kde naleznete motivační video pro děti a další zajímavé materiály. Letos se budou děti z celého světa modlit radostný růženec.