Poslední zprávy

Olomouc – Ve čtvrtek 12. července v 17.00 bude v olomouckém Arcibiskupském paláci zahájena výstava "Arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště", věnovaná rodákovi z Hukovic na Novojičínsku a pozdějšímu kardinálovi, a to u příležitosti 155 let od jeho narození, jež připadá právě na 12. červenec. Výstava potrvá až do 9. září.

Třanovice - Slavnostní sobotu prožili lidé 7. 7. v Třanovicích, kdy po 23 letech sloužil další novokněz z rodu Rylků primiční mši svatou. Byl jím P. Václav Rylko, jenž tak navázal na svého strýce P. Maximiliána Romana Rylka, O.Praem.

Heřmanovice - Spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci s Biskupskými lesy a dalšími partnery v regionu Vrbenska a Zlatohorska zvou ve dnech 21. a 22. července do Heřmanovic na Lesní slavnost Lapků z Drakova. Rytířské umění představí rytířské spolky ARMA FERRE, AGRIPA, ARCUS, BURMISTŘI a katovna ORDÁL. Biskupské lesy představí dětem soutěžní a zábavná témata lesní pedagogiky, ptačí dravce a tradičně si mohou zasadit „svůj strom“. Program v sobotu 21. července začíná v 10.00 a končí ve 20.00 hodin. V neděli 22. července je možné využít nabídku atrakcí od 10.00 do 17.00 hodin.

Fulnek - V sobotu 21. 7. se z Fulneku vydají poutníci na jubilejní desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství, která ústí v kostele Božího Milosrdenství ve Slavkovicích Nového Města na Moravě. Tam se sejdou v pátek 27. 7. spolu s poutníky z dalších pěti poutnických skupin, aby se účastnili duchovního programu sestávajícího z modlitby, mše sv. a celonoční adorace, a sobotního vyvrcholení pěší pouti v podobě závěrečné mše sv. Pozor: poslední termin příhlášek na pěší pouť je 13. 7. 2018.

Velehrad - Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu a i ke sběru archů. Reagují tak na snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny.

Maria Hilf – Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf) si letos připomíná 300 let od svého založení. Tradiční pouť národů bude letos v sobotu 15. září. Mše svatá začíná v 11.00 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicze. Na pouť na maria Hilf zve rektor kostela P. Mariusz Tomasz Banaszczyk.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Všechna dnešní čtení jsou o bezmocnosti. Bezmocný je prorok Ezechiel, kterého Bůh posílá ke vzpurným synům Izraele, aby věděli, „že byl mezi nimi prorok“. Jaké to mohlo být pro něho frustrující – vynakládat úsilí, dělat ze sebe podivína, ohlašovat – a přitom vědět, že není důležité, zda uposlechnou jeho slova, ale zda zjistí, že je mezi nimi Boží člověk.

Ostrava - Se začátkem prázdnin vychází letní dvojčíslí diecezního zpravodaje Okno. Na obálce najdete fotografie tří nových jáhnů a dva novokněze na společném snímku s biskupem Martinem a Františkem. Zpravodajství se věnuje oběma svěcením  dalším událostem minulého měsíce.

Radhošť - Ve čtvrtek 5. července 2018 zamíří poutníci ke kapli sv. Cyrila a Metoděje, aby se zúčastnili hlavní pouti. Mše svaté ke cti svatých soluňských bratří budou v tento den slouženy v 9.30, 11.00 a 14.00 hodin. Od soboty 7. července začínají v radhošťské kapli, která patří do duchovní správy farnosti Frenštát pod Radhoštěm, pravidelné sobotní bohoslužby vždy v 11.00 hodin. Letní sezónu uzavírá sobota 29. září.

Frýdek/ Bruntál – Dvě děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin se uskuteční v sobotu 7. července, a to za účastí obou ostravsko-opavských biskupů. Ve frýdecké bazilice bude mši sv. při pouti děkanátu Bílovec sloužit biskup Mons. František Václav Lobkowicz, v bruntálském farním kostele pak při pouti děkanátu Bruntál pomocný biskup Mons. Martin David.