Poslední zprávy

Odry – Od 3. dubna až 6. dubna pořádá oderská Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České jubilejní 25. Celostátní přehlídku církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Studenti z 22 škol z celé České republiky si připravili až 96 představení. Připraven je také bohatý doprovodný program v podobě výstav, besed, koncertů, hudebních a dramatických dílen, přičemž jako hosté zavítají na přehlídku P. Piťha, Hradišťan, Max Kašparů, Adam Bubík či Pavel Helan.

PraniVelikonoce2018

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Po vyslechnutí evangelia Velikonoční vigilie si někdo možná řekl: „Bláznivé ženy“ Jdou ke hrobu, no nevezmou s sebou nikoho, kdo by jim odvalil kámen.“ A někdo jiný zase byl nadšený: „To je láska! Jdou, ačkoli nevědí, zdali budou moci dílo vykonat. Ale nesedí doma, neboť láska jedná…“ A dnešní náboženský realista si (možná s dávkou pohrdání) pomyslil: „Cožpak nevěděli, že má vstát z mrtvých?“

Ostrava – Desítky kněží z celé diecéze přišly do ostravské katedrály Božského Spasitele obnovit své kněžské sliby a společně s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem děkovat Bohu za své povolání. Biskup Martin posvětil během slavnostní mše svaté liturgické oleje, které se používají při udělování svátostí. Mši se svěcením olejů si nenechaly ujít stovky věřících.

Ostrava – Rozhlasový pořad Koktejl, který pravidelně vysílá Český rozhlas Ostrava po 10.00 hodině, bude na Velký pátek 30. 3. 2018 věnován Velikonocům. Pozvání moderátorky Ivy Piskalové přijal pomocný biskup Martin David. V rozhovoru bude vzpomínat na to, jak tyto křesťanské svátky prožíval jako mladý a co pro něj znamenají dnes.

Ostrava - Bohoslužbám tzv. Velikonočního třídení  v katedrále Božského Spasitele bude předsedat pomocný biskup Martin David za účasti diecézního biskupa Františka Václava. V pátek biskup Martin povede křížovou cestu a v sobotu modlitbu Ranních chval Denní modlitby církve. Při Velikonoční vigilii v sobotu večer budou v katedrále pokřtěni čtyři katechumeni. V Pondělí velikonoční bude biskup Martin slavit mši svatou v konkatedrále Panny Marie  v Opavě.

Ostrava - Biskupové František a Martin zahájili Svatý týden bohoslužbou Květné neděle s žehnáním ratolestí. Biskup Martin v homilii připomněl příklad ženy, která drahocenným olejem pomazala Ježíšovi hlavu.

Dobrá - Farníci z Dobré u Frýdku-Místku přivezli ze své pouti po stopách sv. Františka z Assisi ostatky sv. Antonína z Padovy. K slavnostnímu uctění a uložení těchto ostatků dojde letos při hlavní pouti ke sv. Antonínovi na Prašivé 17. 6. 2018 při mši svaté v 10.30.

Ostrava – S vírou ve vzkříšení a s vděčností za všechno, čím nás obdaroval, se ve středu 28. března 2018 rozloučíme se zesnulým emeritním kancléřem Mgr. Janem Ptáčníkem. Zádušní mše svatá začíná ve 14.00 v kostele sv. Josefa v Ostravě (Don Bosco).

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dnes svůj text začnu písní. Tady jsou její slova:

Protože mě máš tak rád, jak jen ty můžeš mít,

protože‘s mi svou chtěl dát nesmírnost zakusit.

Tak kdyby ses mě zeptal, kdo jsem,

místo svého jména vyslovím:

„Jsem jen díky, za všechno a stále díky, tobě dík.“

Až mi zhasne slunce svit, budu zde končit,

v tobě budu stále žít, na věky v tobě žít.

A když se mě potom zeptáš, kdo jsem,

místo svého jména vyslovím:

„Jsem jen díky, za všechno a stále díky, tobě dík.“