Poslední zprávy

Studnice - V sobotu 4. 11. v 15.00 se ve Studnici – zaniklé obci na Osoblažsku – bude konat pouť ke cti sv. Linharta v kapli jemu zasvěcené, který vloni doznala zásadních oprav. Mši sv. bude sloužit P. Jan Mazur.

Ostrava - Tradiční projekt pro studenty s názvem Masarykiáda pořádají na Biskupském gymnáziu ke Dni vzniku samostatného československého státu. Letos si mladí lidé připomínali Chartu 77.

Opava - Jubilejní desátý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charity celé republiky vyhlašuje Charita Opava. Také letos se bude soutěžit ve třech kategoriích, a to v kategorii „Portrét“, v kategorii „Život kolem nás“ a v kategorii „Jak to vidím já“, určené pro klienty Charit. Soutěžící musejí své snímky poslat v digitální podobě do 30. ledna.

Trzebnice - Na dvě desítky kněží a přibližně tři sta věřících se v sobotu 28. října vydalo na diecézní pouť do polské Trzebnice, kde se od 13. století uchovávají ostatky sv. Hedviky. Přímo do města, kde je patronka ostravsko-opavské diecéze pohřbena, zamířili i navzdory nevlídnému počasí poutnici v čele s pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Spojitost mezi prvním čtením a evangeliem se dnes zdá být celkem jasná. Pán Ježíš mluví v evangeliu o dvou největších přikázáních a v prvním čtení jsou zmíněny některé konkrétní situace, v nichž je třeba projevit lásku k bližnímu. Poněkud však do tohoto kontextu nezapadá žalm. Je v podstatě oslavou Boha, výčtem toho, čím vším Bůh pro mě je: silou, oporou, útočištěm, osvoboditelem, pomocí, štítem, ochráncem, Zachráncem, spasením. Jak souvisí přikázání lásky s tímto seznamem?

Ostrava – Tři víkendová setkání během školního roku 2017/2018 jsou připravena pro ministranty. Formační ministrantské víkendy Minifor jsou určeny pro kluky ve věku od 7 do 15 let. Tématem je „Bojovník Krista Krále“. Kluci se poprvé setkají v pátek 24. listopadu v salesiánském středisku mládeže Don Bosko Ostrava. Jarní turnusy proběhnou na Orlím hnízdě v obci Pstruží a ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Ostrava - V závěru Svatého roku milosrdenství papež František vyhlásil Světový den chudých, jeho premiéra připadne na 33. neděli v mezidobí 19. listopadu 2017. Svatý otec k tomuto dni vydal poselství s názvem „Nemilujme slovy, ale skutky“. Farnosti jsou vyzvány k tomu, aby se ke Světovému dni chudých připojily aktivitami, které pomohou strádajícím.

Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České do Odrách zve ve čtvrtek 9. listopadu na den otevřených dveří. Zájemci o studium a jejiich rodiče mohou školu navštívit od 10:00 do 17:00 hodin. Škola rovněž pro zájemce o studium připravila přehled deseti dovodů, proč by měli studenti upřednostnit ke vzdělávání právě tuto školu.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Asi nás překvapí, když spojením dnešního prvního čtení a evangelia zjistíme, že jako příklad dávání Bohu toho, co je Boží, nám církev v čtení z Knihy proroka Izaiáše nabízí pohana. Vladaře Kýra. Bůh ho jako pohana povolal k úkolu propustit Izraelity z babylónského zajetí. A on ho splnil. A jak! Stačí si přečíst první verše Knihy Ezdrášovy.

Lichnov u Nového Jičína - Jak prožít Misijní neděli? Někde pečou misijní koláče nebo perníčky, které pak prodávají před kostelem a z výtěžku podporují Papežská misijní díla. Například v Lichnově u Nového Jičína bude v neděli 22. října Misijní jarmark. Probudit v dětech zájem o misie může obrázkový kalendář na měsíc říjen. Oslavám Misijní neděle předchází Misijní most modlitby, k němu se lze připojit v sobotu 21. října ve 21.00 hodin společnou modlitbou za misie.