Poslední zprávy

Čeladná - Návštěvníci Beskyd se mohou při túře po modré značce z Podolánek na Smrk zastavit u nově obnoveného kříže, který v sobotu 8. 9. při mši svaté požehnal biskup František Lobkowicz. Kříž nechaly obnovit Biskupské lesy ve spolupráci s farností Čeladná.

Ostrava - Čtvrt století od založení Centra pro rodinu a sociální péči, z. s., přišly v neděli oslavit stovky uživatelů jejich služeb. Nejdříve se účastníci oslav jubilea sešli v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu na mši svaté, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz. Program po bohoslužbě pokračoval v areálu Lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Když se podíváme na dnešní tři čtení (první, žalm a evangelium) jako celek, dostaneme jasný obraz, co to znamená někomu říct: „Vzmuž se!“ (srov. Iz 35,4). Zmiňované texty jsou naplněny konkrétním jednáním Boha, který ochotně a neúnavně odpovídá na naléhavé potřeby člověka. Stačí si vypsat přídavná jména, která se v textech objevují: malomyslný, slepý, hluchý, chromý, němý, vyprahlý, žíznivý, utlačený, lačný, sklíčený, spravedlivý (zdá se, jakoby toto slovo do tohoto seznamu nepatřilo, ale copak nemá spravedlivý mnoho trápení?), hluchoněmý, spoutaný. A k tomu pár podstatných jmen: cizinec, sirotek, vdova. Na všechny tyto bolesti existuje odpověď: Bůh „sám přijde a spasí vás“ (Iz 35,4). A tato odpověď se uskutečnila v Ježíši Kristu! Toto musíme říci, když chceme, aby se někdo vzmohl.

Maria Hilf - Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá v pátek 14. září 2018 u příležitosti Dne církevních škol (16. 9.) školní pouť na poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor. Společně se studenty z Ostravy se na poutní místo, které letos oslavuje 300 let od svého založení, se na školní pouť vydají také studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České z Oder.

Ostrava - Slavnostní setkání u příležitosti 20 let Charitního domu sv. Václava 5. 9. v Ostravě-Heřmanicích zahájil biskup František Václav Lobkowicz mší svatou za účasti dalších kněží a vzácných hostů.

Čeladná – Mši svatou na Podolánkách před křížem z roku 1860 bude v sobotu 8. září sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Požehná při ní zrestaurovaný kříž, který nedaleko myslivny nechal postavit olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Egon Fürstenberg. Bohoslužba začíná v 17.00 hodin.

Spálov - Římskokatolická farnost Spálov zve na pouť K Panně Marii ve Skále. Poutníci se k poutnímu místu nedaleko Klokočůvku u Oder vydají v neděli 9. září. Pěší pouť ze Spálova vychází v 8.00 hodin z kostela sv. Jakuba. Autobus vyjíždí od úřadu městyse ve Spálově v 8.30. Mše svatá začíná v 10.00 hodin.

Český Těšín/Cieszyn - Poutníci z obou stran česko-polské hranice se se svými biskupy Mons. Františkem V. Lobkowiczem a Mons. Romanem Pindelem v neděli 2. 9. po roce sešli na mostě Přátelství na hraniční řece Olši, aby společně uctili mučedníka sv. Melichara Grodeckého. Společně pak putovali s ostatky světce do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně, aby za jeho příklad děkovali při mši svaté.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Zřejmě si ani neuvědomujeme, od čeho všeho jsme osvobození tím, že máme „Boha tak nablízku“ (srov. 5 Mojž 4,7). Klanění se modlám s obavou, abych některou z nich neurazil či nevynechal, pořád dokola omývání nádob, lehátek… A to uvádím jen to, co je v dnešních čteních. Přichází mi přitom na mysl jedna současná pověra, s níž se často setkávám i mezi věřícími – ťukání na dřevo. Lidé něco pochválí, že se jim daří, a vzápětí dodávají: „Musím zaťukat na dřevo“. (A někdy si přitom klepou na čelo…) Dobrá blbost, viďte? Jakoby nás nějaké ťukání na dřevo mohlo uchránit před zlem. Místo toho bychom měli vždycky říct: „Bohu díky, daří se mi“, a tak vydávat svědectví o své víře… Ale to jsem trochu odbočil.

Diecéze – V pondělí 3. září zahájí nový školní rok na církevních školách v ostravsko-opavské diecézi slavnostní úvodní bohoslužbou. V Ostravě-Pustkovci ji pro studenty BiGy bude v 11 hodin sloužit biskup František Václav Lobkowicz.