Poslední zprávy

České Budějovice – Bakalářské a magisterské a doktorandské obory nabízí Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studium katolické teologie je na fakultě možné v denní (prezenční) i dálkové (kombinované) formě. Dálkové studium probíhá zpravidla v sobotu.

Ostrava/Dolní Benešov - Farnosti v diecézi pořádají v postní době duchovní obnovy na různá témata. Jedna z nich se konala v Ostravě v kině Luna, kam přijelo na dvě stě padesát posluchačů, aby naslouchali sestře Veronice Barátové z Komunity Blahoslavenství. Další postní obnova se týkala především farnosti Dolní Benešov a byla první přípravnou aktivitou na Lidové misie 2019. Také salesiáni z Ostravy uspořádali v kostele sv. Josefa duchovní přípravu na Velikonoce pod názvem Postní doba není postní aneb bohatství života s Bohem a s druhými.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Snad obecně platí, že láska projevována konkrétním jednáním vyvolává odpověď lásky. Takto mluví o tom sám Bůh ústy proroka: „Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování“ (Oz 11,4a). A přesně totéž se dá říct o čteních předchozí i této neděle. Vypráví o tom, jak velice nám Bůh vychází vstříc. Dává duhu do oblaku, ušetří milovaného Abrahámova syna, skrze Ježíše ohlašuje, že se přiblížilo Boží království, říká nám, že je to jeho milovaný Syn, kterého však neušetřil, ale s ním nám zároveň daroval všechno.

Praha – V sobotu 7. dubna proběhne v Praze již poosmnácté Národní pochod pro život a rodinu. Každoročně na něj přijedou také rodiny z naší diecéze. K cestě do Prahy mohou stejně jako loni využít zvláštní vlak, který vyjíždí z Bohumína.

Diecéze - Dny otevřených dveří se ve všech sociálních a zdravotních službách poskytovaných Charitou Ostrava uskuteční ve dnech 21.–22. 2. v době 9–17 h. Půjde nejen o zařízení fungující přímo v Ostravě, ale také mimo toto krajské město, např. Salvator v Krnově či hrabyňskou Pečovatelskou službu.

Ostrava/Místek/Frýdek - Popeleční středu 14. 2. zachytili ve třech chrámech ostravsko-opavské diecéze fotografové ze spolku Člověk a víra. V ostravské katedrále Božského Spasitele, kde mši svatou celebroval pomocný biskup P. Martin David, fotil Zdeněk Poruba. V Místku již druhým rokem začínala mše svatá průvodem ke kostelu sv. Jana a Pavla. Fotografie jsou dílem Ivany Bužkové a Josef Cinciala zdokumentoval Popeleční středu ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

Hlučín – Mládež ostravsko-opavské diecéze letos zamíří na BISCUP do Hlučína. Tradičně se mladí lidé schází s otcem biskupem týden před Květnou nedělí, kdy církev slaví Světový den mládeže. Letošní setkání bude víkendové a začíná již v pátek 16. března v areálu základní školy Rovniny v Hlučíně. Mottem setkání, které skončí v neděli 18. 3. mší svatou je verš z Lukášova evangelia "Neboj se Maria, neboť si nalezla milost u Boha."

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Mám před očima obraz nadšeného Boha. „Naplnil se čas.“ Jak toužebně musel Bůh očekávat tento den! Propast mezi ním a jeho milovanými dětmi byla obrovská. Jistě, mohl ji uzavřít, překročit hned po dědičném hříchu, ale jaký by byl potom člověk, který tak snadno upadl do vzpoury? A tak Bůh sám sebe odsoudil k trápení srdce, aby jeho děti mohli dorůst k lásce ke svému Otci.

Diecéze - „Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna pro každého z nás stala skutečným životním stylem!“ Toto jsou slova papeže Františka z poselství pro letošní dobu postní. Almužnu jako jeden z projevů postní doby lze již podeváté prožívat ve spolupráci s Charitou nebo přímo ve farnosti.

Ostrava - Po dvou letech budou mít Ostravané vzácnou příležitost zhlédnout výjimečné hudební představení Evangelium podle houslí. Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá do katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009–2016, kdy jej v devíti představeních vidělo přes devět tisíc diváků.