Poslední zprávy

Těšínské Slezsko – V rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“ bude možné si od 29. listopadu virtuálně prohlédnout 22 dřevěných kostelů nacházejících se v těšínském Slezsku po obou stranách hranic. Jde o společný podnik Muzea Těšínska z Českého Těšína a polského Muzea Śląska Cieszyńskiego sídlícího v Cieszyně.

Basilej/Švýcarsko - Strávit konec roku ve švýcarské Basileji mohou mladí lidé od 17 do 35 let, kteří se přihlásí na Evropské setkání mládeže s komunitou Taizé. Město na hranici s Francií a Německem se ve dnech od 28. prosince 2017 do 1. ledna 2018 stane místem 40. zastavení „pouti důvěry na zemi“, kterou koncem 70. let 20. století zahájil zakladatel ekumenické komunity bratr Roger Schütz.

Ludgeřovice - Slavnostní mší svatou s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem završila v neděli 19. listopadu farnost Ludgeřovice oslavy 110. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Novogotická stavba z červených režných cihel je nepřehlednutou dominantou obce nedaleko Ostravy. Kostel byl postaven podle návrhu projektanta Josefa Holusche z Benešova a patří do skupiny staveb představujících tzv. slezskou architekturu.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Nenechávala mě v klidu otázka, jak se k dnešnímu evangeliu o talentech dostalo čtení o řádné ženě. Vždyť ono se hodí spíše k nějakému evangeliu o manželství. Co nám chtěli říct ti, kdo sestavují Lekcionář (a tedy církev), touto skladbou čtení? Dokonce i žalm chválí rodinný život muže, který se bojí Hospodina. Moment, copak je tam napsané? „Blaze každému... kdo kráčí po jeho cestách... tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina“ (Ž 128,1b.4). Nemůže být toto klíčem k pochopení souvislostí dnešních čtení?

Uveřejňujeme poselství papeže Františka k 1. Světovému dni chudých, který si bude církev připomínat 19. listopadu 2017. Tématem dne je výzva: Nemilujme slovy, ale skutky.

Ostrava – Na první Světový den chudých, který v závěru roku milosrdenství vyhlásil papež František, se připravují také farnosti ostravsko-opavské diecéze. Premiéra dne chudých připadá již na neděli 19. listopadu. Papež vyzval věřící ke konkrétní pomoci a dokonce k pozvání chudých do farních společenství.

Diecéze – Přinášíme přehlednou nabídku adventních duchovních obnov, které budou probíhat jednak v naší diecézi, jednak na významných poutních místech Moravy. Mějte na paměti, že je třeba se na ně přihlašovat dopředu. Případné další duchovní obnovy budou průběžně přidávány.

Tiskové prohlášení České biskupské konference

V uplynulých dnech se v médiích objevily informace o nových snahách části politické reprezentace této země znovu otevřít otázku tzv. zdanění církevních restitucí.

Šenov u Nového Jičína - Divadelním představením, adorací i společným agapé si již po šestnácté v Šenově u Nového Jičína připomněli sv. Martina.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Začnu moudrostí jiného člověka. Následující text je z knihy biskupa Roberta Barrona Slovo plné ohně.