Poslední zprávy

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

„Všichni byli společně pohromadě“ (Sk 2,1). Modlili se a čekali. Ježíš jim přislíbil Dar. Mohli se pokusit zvěstovat Ježíšovo zmrtvýchvstání už předtím, ale k ničemu by to nevedlo. Velmi dobře to věděli. Proto byli pohromadě a čekali. Byli s Marií, Ježíšovou matkou. „Přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí“ (2,41).

Český Těšín – Až do posledního místa zaplnili ve středu 16. května kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně pracovníci Charit z celé ostravsko-opavské diecéze. Mši svatou pro 350 charitních poutníků celebroval biskup František Václav Lobkowicz, místní duchovní a kněží, kteří spolupracují na charitním díle.

Mariahilf - Na každoroční pouti se setkali biskupové, kněží a jáhni ostravsko–opavské diecéze v úterý 15. 5. 2018 na poutním místě Mariahilf u Zlatých Hor. Po společném slavení mše svaté, kterému předsedal biskup František Václav Lobkowicz, si bezmála stovka kněží vyslechla přednášku PhDr. Radka Tichého, Ph.D. „Některé liturgické aktuality“. Na tu navázala bohatá diskuze, při které kněží vznášeli nejrůznější podněty z liturgické praxe. Setkání pokračovalo poutním pohoštěním a bylo zakončeno eucharistickou adorací.

Stará Ves nad Ondřejnicí - V sobotu 19. května proběhne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí svatodušní noční bdění. V předvečer letnic zde bude pro mladé přichystán duchovní program, který jim má pomoci náležitě se připravit na seslání Ducha Svatého. Program začíná v 19.00 na faře.

Prašivá - Diecézní setkání dětí letos proběhne v pondělí 2. července. V areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá bude pro holky a kluky připraven program inspirovaný výročím 100 let od vzniku Československa a myšlenkou tvoření mostů – v rodinách, ve společnosti, v naší zemi, mezi Čechy a Slováky, mezi katolíky a evangelíky, mezi národy. K budování mostů jako znamení vztahů mezi lidmi nás vyzývá také papež František: „Nebudujme zdi, stavějme mosty.“

Ostrava - Na tři dny se rozrostl festival Slezská lilie. Osmý ročník zahájí jž v pátek  8. června "Večer nadějí" zaměřený na mládež, ale i rodiny s malými dětmi. Inspirací jim bude zejména koncert dětské kapely Małe TGD. "Před dvěma lety jsme tady měli polskou kapelu TGD. Jejich děti již dospěli do věky, kdy mohou zpívat a hrát. Tento moderní projekt kombinuje taneční muziku s duchovními texty," uvedl hudební producent festivalu Lukáš Hradil. Páteční večer před katedrálou Božského Spasitele zahájí gospelový sbor Fusion Trojka Ostrava a zakončí elektro-popoví Divine Attraction."Je to americké duo dvou kluků misionářů, kteří žijí momentálně v Ostravě," dodal Hradil.

Maria Hilf - Diecézní pouť rodin na Maria Hilf proběhla za slunečného počasí v sobotu 12. května. Do Zlatých Hor dorazilo více než 400 poutníků, z nichž většina byly rodiny s dětmi. Letošní pouť byla mimořádná možností získat plnomocné odpustky. O tomto privilegiu, které udělil papež František v pro jubilejní rok 300. výročí vzniku poutního místa, informoval poutníky pomocný biskup Martin David.

Ostrava – Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá 29. května 11. diecézní setkání seniorů. Hlavním tématem letošního setkání konaného na biskupství budou „Mezigenerační vztahy“. Jako tradičně začne celý program mší sv. a bude pokračovat přednáškou na dané téma, kterou prosloví biskupský delegát pro pastoraci P. Mgr. Roman Kubín z brněnské diecéze. Přihlašovat se můžete do 20. května.

Praha - Společným pastýřským listem vyjadřují biskupové českých a moravských diecézí svůj nesouhlas s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Věřícím ve svém listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah mezi mužem a ženou, a vyjadřují zároveň své znepokojení nad obsahem mezinárodní smlouvy.

Tématem se zabývá také komentář Niny Novákové v Perspektivách č. 19, které jsou přílohou aktuálního vydání Katolického týdeníku.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tento text píši více pro sebe než pro druhé. Jsem nespokojený. O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtení ze Skutků apoštolů zazněl příslib: „Dostanete sílu a budete mými svědky.“ V evangeliu zase příslib: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“