Poslední zprávy

Ostrava – V úterý se konala tradiční 11. motorkářská pouť v kostele Svatého Ducha v Ostravě. P. Vítězslav Řehulka po mši svaté posvětil motorky i jiné dopravní prostředky, včetně strojů policie. Po svěcení následovala spanilá jízda Ostravou do Dolní oblasti Vítkovic, kde bylo nachystáno občerstvení.

Řím/Ostrava - Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa. Poutníci mají možnost získat plnomocné odpustky již na Pouti rodin v sobotu 12. května. Mše svatá zde začíná v 14.00 hodin a celebrovat ji bude pomocný biskup Martin David.

Stěbořice – Ze vzpomínky na kněze P. Josefa Motyku se stává akce s přesahem do celé diecéze. Běžecký závod na 4 nebo 10 km přilákal v úterý 8. května do Stěbořic okolo pěti set účastníků. Startovní výstřel vystřelil pomocný biskup Martin David. 

Velehrad - V sobotu 12. května 2018 proběhne na Velehradě pouť médií. Jedná se o společnou velkou akci katolických médií v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, který připadá vždy na sedmou neděli velikonoční. Na pouti se setkání s moderátory radia Proglas, lidmi z televize Noe, novináři z Katolického týdeníku a dalšími zajímavými lidmi ze světa médií.

Český Těšín - Do Českého Těšína letos zamíří kroky účastníků tradiční Diecézní poutě Charit. Příznivci charitního díla se sejdou 16. května ve farním kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, aby zde prožili mši sv. slouženou biskupem Františkem Václavem a následně i další program.

Havířov - Na věčnost byl v pátek 4. května povolán Kristův služebník trvalý jáhen Mgr. Josef Reichenbach z farnosti Havířov-Šumbark. Původním povoláním projektant se horlivě zapojil do života církve jako dlouholebý sbormistr smíšeného sboru při kostele sv. Anny a také mužského sboru Panny Marie Pomocnice při kostele sv. Jana Boska.

Velká Polom – Opravenou kapli Panny Marie Prostřednice všech milostí požehnal v Hájku u Velké Polomi pomocný biskup Martin David. Slavnostní mši svatou sloužil přímo v prostorách kaple v pátek 4. května. Drobnou sakrální stavbu se podařilo obnovit za peníze z dotace Ministerstva zemědělství, obec přispěla na zpevnění přístupové cesty a část nákladů hradili farníci ze svých zdrojů.  

Chlebovice - Sobotní Pouti mládeže za čisté vztahy ke svaté Marii Goretti na návrší nad obcí Chlebovice se zúčastnilo okolo 50 lidí.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Veškeré dílo vykoupení je o Boží iniciativě. Jak to říkají dnešní texty: „…ne my jsme milovali Boha, ale on si zamiloval nás“ (1 Jn 4,10); „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (Jn 15,16); „…učinil podivuhodné věci. Ví­tězství je dílem jeho pravice…“ (Ž 98,1). A sestoupení Ducha svatého na setníka Kornélia a jeho rodinu je také jasným Božím dílem, které Petr okamžitě rozpoznal jako Boží vyvolení.

Chlebovice - Pouť za čisté vztahy, krásné rodiny a Nebe pod ochranou sv. Marie Goretti, mučednice čistoty na Palkovické hůrky. Od roku 2013 nedaleko obce Chlebovice 50 metrů od rozhledny Panorama kříž a dřevěná socha sv. Marie Goretti. První sobotu v květnu zde tradičně míří mládež místeckého děkanátu. Letos na místo zamíří v sobotu 5. května.