Poslední zprávy

Brno  - V brněnské nemocnici Milosrdných bratří zemřel 23. srpna 2018 P. Bohuslav Bláha, výpomocný duchovní v Brně u sv. Maří Magdalény, jenž v minulosti působil i v ostravsko-opavské diecézi, např. v Ostravě-Zábřehu či v Březové u Vítkova. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 31. srpna 2018 od 15.30 v kostele Všech svatých v Ořechově. Následujícího dne bude pak jeho tělo uloženo do rodinné hrobky na Ústředním hřbitově v Brně.

Cvilín/ Frýdek – Dvě děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin proběhnou v sobotu 1. září ve Frýdku a na Cvilíně u Krnova. Ve frýdecké bazilice bude mši sv. při pouti děkanátu Frýdek sloužit biskup Mons. František Václav Lobkowicz, ve cvilínském poutním chrámě pak při pouti děkanátu Krnov pomocný biskup Mons. Martin David.

Ostrava - Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude probíhat v sakrálních prostorách 23 měst a obcí Moravskoslezského kraje ve dnech 4.–28. září 2018. SHF jako největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v České republice letos nabídne ve 39 koncertech to nejlepší z uplynulých ročníků i exkluzivní nové projekty.

Hostýn - Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská zvou členy Matice svatohostýnské a poutníky na duchovní koncert Za nebeskou branou II. (od svaté Máří do Tří králů) – světci v lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, který se koná v neděli 2. září v 13.30 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Kravařský odpust, svátek s více než stoletou tradicí, je pro obyvatele Prajzské událostí roku, která má dva rozměry: světský s kolotoči a zábavou a duchovní, vztahující se k svátku patrona farního chrámu sv. Bartoloměje. V letošním roce byla tato duchovní stránka ozvláštněna o požehnání dvou soch určených na hlavní oltář – sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše.

Hrčava - Již deset let se koncem srpna schází na Trojmezí věřící ze tří sousedních zemí, aby společně uctili Pannu Marii Královnu. Poutníci z České republiky, Slovenska a Polska se při mši svaté sešli v sobotu 25. srpna, aby se společně modlili za svobodu a pokoj nejen v Evropě, ale i na celém světě. Hlavním celebrantem bohoslužby byl biskup Tomáš Galis, který po založení žilinské diecéze inicioval vznik těchto společných poutí na místě, kde se potkávají hranice tří států. Stovky poutníků od cesty neodradila ani změna počasí. Po týdnech sucha přišel dlouho očekávaný déšť.

Český Těšín/Cieszyn - V neděli 2. září se v Českém Těšíně uskuteční tradiční pouť ke sv. Melicharovi Grodeckému. Její vyvrcholení proběhne v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kde v 16.00 stanou u oltáře ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, bielsko-zywiecký biskup Roman Pindel a dva jeho biskupové pomocní – Tadeusz Rakoczy a Piotr Greger.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Náš pětitýdenní kurz o eucharistii končí tuto neděli přesně tak, jak má končit každé ohlašování radostné zvěsti – evangelia: výzvou rozhodnout se.

Ostrava - Do Ostravy na festival Fandíme rodině zve v neděli 9. září Centrum pro rodinu a sociální péči. Společně s každým, kdo na událost zavítá, oslaví 25. výročí od svého založení. Program zahájí ve 12.00 hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu mše svatá, kterou bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Po bohoslužbě se organizátoři i účastníci přesunou do areálu Lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích, kde bude od 14.00 hodin následovat odpoledne plné zábavy.

Odry -  Sdružení Chorus Odry zve milovníky varhanní hudby na 10. ročník varhanního festivalu. Cyklus čtyř koncertů začíná v sobotu 25. srpna v předvečer pouti ke sv. Bartoloměji, kterému je oderský kostel zasvěcen. Další koncerty budou následovat v sobotu 22. září, 27. října a 17. listopadu. Na programu budou vždy skladby mistrů varhanní hudby.