Poslední zprávy

Opava – V sobotu 23. června vysvětil biskup Martin David před naplněnou opavskou konkatedrálou – Jiřího Klose z farnosti Panny Marie Královny z Ostravy-Mariánských Hor, Lukáše Mocka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie z Ostravy-Třebovic a Vojtěcha Žvaka z farnosti sv. Vavřince z Těrlicka.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Pokud bychom se dívali na biblické události kolem narození některých lidí (Jákob, Mojžíš, Samson, Jan Křtitel…) jen jako na jejich osobní příběhy, asi by se v nás rodily pocity jakési závisti: „Ti se tedy měli, byli vyvolení, předurčení, vyznamenáni...“ A to by bylo asi vše, co bychom si z toho odnesli.

Ostrava - Úterní odpoledne 19. června patřily zahrada, hřiště a tělocvična Biskupského gymnázia v Ostravě dětem jak z gymnázia, tak okolí školy a z ostravských farností. Tercie B pro ně připravila Dětský den na BiGy ve znamení Šmoulů. Čas mezi stanovišti dětem přímo letěl. Čekalo jich na ně jedenáct plus jedna a několik doprovodných aktivit.

Opava/Velehrad – Už jen pár dní zbývá do zahájení 11. ročníku pěší pouti z Opavy na Velehrad. Letos se na cestu chystá nejméně 60 poutníků, kteří se přihlásili organizátorům. Trasa měří 150 km a poutníci na ni mají celkem sedm dní. První den začíná v pondělí 2. července v 7.00 hodin při mši svaté v opavské konkatedrále. Pak se hned vyráží na cestu směr Fulnek.

Velehrad - Letní měsíce nemusí sloužit jen k rekreaci u moře nebo na horách, ale také k regeneraci duše. Právě během července a srpna nabízí poutní místa možnost duchovních cvičení. Připravili jsme přehlednou tabulku, v níž si můžete vybrat, na které duchovní cvičení pojedete. Na všechna je třeba přihlásit se předem, u některých z nich zbývají už poslední volná místa. Letos jsme nabídku rozšířili i o začátek školního roku.

Dolní Benešov-Zábřeh - „Oči veřejnosti v těchto dnech se upínají k trávníkům v Rusku, tak jsem moc rád, že jste přišli sem k tomuto zábřežskému trávníku, a jsem přesvědčen, že se tady bude hrát kvalitní a divácky zajímavý zápas,“ uvedl tradiční fotbalový mač kněží s „Kolovratskými chlopy“ nehrající kapitán a pomocný biskup Martin David. Již pošesté se díky místnímu faráři P. Pavlu Kuchaři sešli lidé z Dolního Benešova, Zábřehu a okolních vesnic, aby společně prožili nedělní sportovní odpoledne.

Hostýn - Sluncem prozářený sobotní den 16. června 2018 před 11. nedělí v liturgickém mezidobí nabídl poutníkům i turistům na Svatém Hostýně nečekaný kulturní zážitek – propojení dvou svatohostýnských poutí, tj. 4. pouti schol a scholiček a 5. pouti přátel klubů historických vozidel (autoveteránů). K Panně Marii Svatohostýnské se sjelo na 140 děvčat a chlapců z 9 schol a scholiček z různých moravských míst. Na mši svaté v 9 hodin vystupovala chrámová schola z Kopřivnice, na mši svaté v 11.30 hodin chrámová schola z Příboru. Během hlavní mše svaté v 10.15 hodin se pak představily chrámové scholy z Valašska, z Francovy Lhoty a ze Zašové a spontánně se přidávaly i další přítomné scholy.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dvěma věcmi mě zaskočila dnešní čtení. Tou první jsou projevy Boží moci – ulomí větévku ze stromu, zasadí ji a stane se z ní nový strom. Dokonce způsobí, že suchý strom vypučí. Jsou to neuvěřitelné věci! V této symbolice pokračuje žalmista, když mluví o stáří člověka. Často jsou lidé ve vysokém věku už nevládní, nejednou bez zájmu o dění kolem sebe. Ale žalmista praví, že „ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží“ (Ž 92,15). Copak to není Boží dílo, když takové lidi kolem sebe vidíme? Tento žalm měl velmi rád můj otec, vnímal ho jako povzbuzení, když už byl na sklonku života. A Pán Ježíš v evangeliu mluví o tom, že země sama od sebe přináší plody. Našim úkolem je zasévat a pak žnout. Čím mě však tyto texty zaskočily? Usvědčily mě z toho, kolik si dělám starostí. Jsou to totiž texty o naději. Bůh všechno dobře řídí a vše v jeho rukách přináší ve svůj čas ovoce. Mým úkolem je být k dispozici – dělat to, co Bůh ode mě očekává, co je mou povinností… Možná zalévat suchý strom…

Vřesina u Ostravy - Kostel sv. Antonína ve Vřesině u Ostravy slaví v těchto dnech 20 let od posvěcení biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Stalo se tak 13. června 1998 za působení P. Josefa Gazdy, který stál u zrodu dalších dvou kostelů v Ostravě-Pustkovci a Krásném Poli. Porubský farář v sobotu 16. června uvítá ve vřesinském kostele pomocného biskupa Martina Davida. Slavnostní mše svatá začíná v 11.00 hodin.

Ostrava - U příležitosti blížícího se 150. výročí narození pomocného olomouckého biskupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela, vyšla životopisná publikace o tomto významném rodákovi z Krasova. Za monografií stojí svinovský farář P. Jan Larisch, ThD., který se dlouhodobě věnuje mapování osudů katolických kněží, kteří v minulosti působili v ostravsko-opavské diecézi.