Poslední zprávy

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Kdysi téměř každé evangelium, čtené při mši svaté, začínalo slovy: „V tom čase...“. Vzpomněl jsem si na to při čtení toho dnešního. Neboť začíná úplně atypicky – ohlašuje začátek evangelia Ježíše Krista. Začátek radostné zvěsti. A víš, co je na tomto začátku hezkého? Že nemá konec, že neplatí „v tom čase“. Nikde v Písmu se totiž nepíše: „Zakončení evangelia Ježíše Krista.“ To je skvělé! Proč? Neboť Ježíšova radostná zvěst pokračuje a trvá dodnes a bude hlásána až do konce světa.

Diecéze - K rozjímání a zklidnění v době očekávání příchodu Spasitele a době vánoční mohou přispět také koncerty duchovní hudby. Zde najdete jejich nabídku.

Ostrava - Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin uskuteční Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Gymnázium sídlí v Ostravě-Porubě na ulici Karla Pokorného 1284/2. Ve středu 13. prosince 2017 pořádá škola v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci adventní koncert. Koncert začíná v 17.30 hodin.

Ostrava – Písničky z nového CD Rapper vlídného písničkáře Pavla Helana zazní v úterý 5. prosince v Ostravě a ve středu 6. prosince v Opavě. Oba koncerty jsou benefiční. Do kostela sv. Cyrila a Metoděje pozvali hudebníka vysokoškoláci z Vysokoškolského katolického hnutí. V Opavě bude muzikant hostem Charity Opava. Dnes večer začíná koncert ve 20.00 hodin. Zítra bude vystupovat od 19.00 hodin v opavském kině Mír.

Dolní Benešov – V tělocvičně ZŠ v Dolním Benešově se v sobotu 9. prosince uskuteční Meziděkanátní turnaj ministrantů ve stolním tenise. Od 8.30 do 9.15 proběhne prezentace účastníků, kteří budou následně startovat ve třech kategoriích. Akci pořádají Římskokatolická farnost Dolní Benešov a Centrum volného času Kravaře.

Dětmarovice – Mši svatou na první adventní neděli prožili farníci z Dětmarovic s pomocným biskupem Martinem Davidem. Biskup přijal pozvání místního faráře P. Marcela Puváka, aby zde požehnal nejen adventní věnce, ale také faru, která prošla kompletní rekonstrukcí. Na té se podíleli také farníci, kteří neváhali a několikrát podali pomocnou ruku.

Vánoce 2017 a Nový rok 2018 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Příležitost k vánoční sv. smíření

Středa 20. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Čtvrtek 21. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Pátek 22. prosince: 7.00 hod. – 9.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 23. prosince: 15.00 hod. – 18.00 hod.

Na Štědrý den v neděli 24. prosince a během vánočních svátků nebude zvláštní

příležitost k sv. smíření. Využijte proto těchto termínů!

Pořad bohoslužeb

Neděle 24. 12.: 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

ŠTĚDRÝ DEN Den rodinného společenství

7.30 hod.: mše sv. ze 4. neděle adventní

13.30 hod.: otevření katedrály – možnost prohlídky betléma

14.00 hod.: zdobení vánočního stromku dětmi

14.30 hod.: modlitba růžence za naše rodiny

15.00 hod.: vánoční mše sv. pro rodiny (při ní děti uvedou pásmo o narození Páně; po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři)

24.00 hod.: půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

Pondělí 25. 12.: SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Hod Boží vánoční 1. svátek vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Úterý 26. 12.: SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

2. svátek vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv.

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

Večerní mše sv. není!

Neděle 31. 12.: SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Poslední den občanského roku 2017

7.30 hod.: mše sv. ze svátku Svaté rodiny

15.00 hod.: mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí 1. 1.: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

Zasvěcený svátek Nový rok 2018

Oktáv Narození Páně Světový den modliteb za mír

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Sobota 6. 1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Tří Králů Doporučený zasvěcený svátek

7.30 hod.: mše sv.

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

Neděle 7. 1.: SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

7.30 hod.: mše sv.

9.30 hod.: mše sv. pro rodiny s udělením svátosti křtu dětem

14.00 – 16.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

16.00 – 17.00 hod.: společný zpěv koled na zakončení vánoční doby

19.00 hod.: mše sv.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra

Za obyvatelstvo Hondurasu

– modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nebylo na nás nic dobrého, říká prorok Izaiáš, dokonce každý náš dobrý skutek byl „jak špinavý šat“. O naší bezmocnosti vypovídá prorokem použitý obraz: „... nepravosti nás unášely jak vítr“ (Iz 64,5). Dá se ještě výstižněji vyjádřit beznadějnost stavu, ve kterém jsme se nacházeli? A přece přišel Spasitel. Bůh vzal na sebe úlohu zachránce. Nikoli proto, že bychom byli dobří a Bůh si řekl: „Podívejte, jak jsou ti lidé skvělí! Pojďme, pomůžeme jim!“ Ale proto, že Bůh se nám zavázal láskou, když nás stvořil. A přestože jsme jeho lásku zavrhli a chtěli jsme stát na vlastních nohách (jaká nerozumnost!), Bůh nás natolik miluje, že nás raněné, obrané, polomrtvé nalezl a přivedl do církve, která je povolána starat se o jeho děti... (Doufám, že v tom vidíš podobenství o milosrdném Samaritánovi.)

Vídeň/Ostrava - Měsíc před Vánocemi dopravilo letadlo Austrian Airlines do rakouského Lince tři lampy s hořícím Betlémským světlem. Zapálit světlo přímo v jeskyni Narození v Betlémě připadlo letos dvanáctiletému chlapci z rakouské obce Hochburg-Ach v okrese Braunau. Z tohoto prvního plamínku se světlo dál šíří do všech zemí Evropy. Slavnostní rozdělení světla skautským oddílům proběhne ve Vídni v sobotu 16. prosince v kostele sv. Františka z Assisi na náměstí Mexikoplatz. Ekumenická bohoslužba začíná v 14.00 hodin.