Poslední zprávy

Hradec Králové - Měsíc před Misijní nedělí, která připadá na 21. října, se v Hradci Králové sešli diecézní ředitelé papežských misií Čech a Moravy, na kterém byl představen nový diecézní ředitel pro plzeňskou diecézi P. Romuald Štěpán Rob. Národní rada PMD představila také aktuální projekty, které Česká republika podporuje. Právě během Misijní neděle probíhá v celé zemi v katolických kostelích sbírka na misie. 

Bratři a sestry v Kristu,

každý člověk alespoň trochu touží po tom, aby byl viditelný, aby si ho lidé všímali, aby ho dobře hodnotili. Pán Ježíš nám dnes sám dává jasné poučení a svatý Marek nám to připomíná v dnešním úryvku. Apoštolové se dohadovali, kdo z nich je největší a odpověď na jejich dohadování je naprosto jasná. V očích Božích je totiž vše úplně jinak, než v našem lidském uvažování: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá…“

Starý Jičín - V sobotu 29. září se ve Starém Jičíně uskuteční 26. ročník Běhu sv. Václava. Závodu dlouhého 4,5 km, který spolupořádá farnost Starý Jičín, se může zúčastnit kdokoli, zápis na něj probíhá před samotným startem, který je naplánován na 10.00. Sobotní závod zakončí mše sv. ve 13.00 ve farním kostele zasvěceném právě sv. Václavovi.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Jako o mnoha jiných nedělích, také dnes jsme konfrontováni se dvěma způsoby smýšlení. Jedno Písmo nazývá „smýšlení bezbožníků“ (Moud 2,12), druhé „moudrost shora“ (Jak 3,17). To první nás někdy trápí až přespříliš, zvláště jedná-li se o neopodstatněné útoky na církev a na náš způsob života. Jsou to však „jen“ útoky. Opravdové nebezpečí pro církev popisuje svatý Jakub, jehož list už několik nedělí čteme na pokračování. Nevraživost, sobeckost, války, boje, žádosti a rozkoše.

Česká republika – Svatý otec jmenoval arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva apoštolským nunciem v České republice. Arcibiskup Balvo je rodákem z Brooklynu, mluví česky a jako apoštolský nuncius již působil na Novém Zélandu v Keni a Súdánu. Jmenování bylo oznámeno dnes v 12.00 v Římě.

Kravaře – Meziděkanátní turnaj ministrantů ve stolním tenise pořádá 29. září farnost Kravaře ve spolupráci s Centrem volného času. Ve farní stodole proběhne od 8.30 do 9.15 prezentace účastníků, kteří budou následně startovat ve třech kategoriích.

Ostrava - Nový akademický rok zahájí studenti ostravských vysokých škol slavnostní bohoslužbou, která se uskuteční v úterý 25. září 2018 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Mše svatá začíná v 19.00 hodin. Hlavním celebrantem bude otec biskup František Václav Lobkowicz.

Uherský Brod – Má vaše rodina aspoň tři děti na základní škole? Může se přihlásit na florbalový turnaj pro vícečetné rodiny, který pořádá farnost Uherský Brod. Své síly změří sportovně založené rodiny v sobotu 17. listopadu v tělocvičně Gymnázia J. A. Komenského. Nad 7. ročníkem Floorball Quinta Cupu převzal záštitu úspěšný závodník v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák.

Velehrad -  Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice připravuje ve dnech od 1. do 4. října 2018 formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Akce nabídne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i diskusemi. Přihásit se mohou i zájemci o tuto službu a dobrovolníci.

Krnov/Holčovice/Liptaň – Osmičková výročí, kterými v tomto roce žije Česká republika, se odrazí také na programu Česko-německého týdne v Krnově.  Přijetím německých rodáků na krnovské radnici byl v pondělí 17. září oficiálně zahájen 24. ročník této akce, při níž se v přátelské atmosféře setkávají dřívější a dnešní obyvatelé města. Němečtí krajané se v sobotu 22. září přijedou podívat na rekonstrukci krvavé přestřelky na četnické stanici v Liptani, která se odehrála přesně před 80 lety.