Poslední zprávy

Opava - O víkendu 21.–23. září oslaví Kongregace Dcer Božské Lásky 150 let své existence. V opavském Marianu, kde sestry této kongregace působí, začne víkendový program mší sv., kterou odslouží opavský děkan P. Jan Czudek, sobota bude ve znamení odborné konference zaměřené hlavně na historii kongregace a v neděli stane u oltáře kaple Božského srdce Páně v Marianu pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nejdříve jsem si myslel, že budu psát o výtce, kterou Ježíš adresoval Petrovi, a zpytování svědomí podle ní. Vždyť také mne se bytostně dotýkají Pánova slova: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,33). No první čtení z Knihy proroka Izaiáše (50,5-9b) a k tomu žalm (Ž 116) zaměřili mou pozornost na něco jiného – na Ježíšovo utrpení. A pod tím utrpením nemám na mysli jeho ukřižování a smrt, ale to, že byl s lidmi. Velmi blízko s lidmi.

Ostrava – Ke svatým papežům, kteří vedli církev ve 20. století, se přidá další jméno. V neděli 14. října svatořečí papež František dnes již blahoslaveného papeže Pavla VI., který vedl církev od 21. června 1963 do 6. srpna 1978. Společně s ním bude kanonizován také arcibiskup San Salvadoru Oscar Arnulfo Romero, který byl zavražděn 24. března 1980. K oběma novým světcům připravuje televize Noe speciální pořady a v přímém přenosu odvysílá také jejich kanonizaci.

Ostrava – Již jedenáctý ročník akce „Do kostela na kole“ vybízí věřící k tomu, aby během víkendu 15. a 16. září nechali doma auto a vydali se na bohoslužby na kolech. Křesťané z různých církví se tak připojí k Evropskému týdnu mobility, který začíná v neděli 16. září.

Praha - Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru. Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k této akci připojí. „Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“.

Ostrava – Bratři Ebenové, Pavla Flámová a Camerata Janáček vystoupí 18. 9. 2018 od 19 hodin v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... podpoří Hospic sv. Lukáše – zařízení pro lidi v závěru života.

Ostrava - Dvaatřicet nových škodovek za částku přesahující 8 milionů korun nakoupilo 11 oblastních Charit v ostravsko-opavské diecézi. Červené vozy typu Škoda Fabie, Škoda Fabie Combi a Škoda Citigo s bílými logy Charity nesou také loga projektů Evropské unie „S automobily do terénu“ a „S automobily k lepší péči“. Díky evropské dotaci stačilo na pořízení nových aut Charitám jen 5% z tržní ceny. Ve středu 12. září nová auta požehnal biskup František Václav Lobkowicz.

Radhošť – V sobotu 15. září proběhne v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti děkovná pouť u příležitosti 120 let od jejího posvěcení, jež se konalo v roce 1898. Mši sv. bude ve 13.00 sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

Ostrava – Diecézní charita ostravsko-opavská získala pro své oblastní Charity 32 nových osobních automobilů díky finanční podpoře Evropské unie. Prostřednictvím projektů „S automobily do terénu“ a „S Automobily k lepší péči“, spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, byly nakoupeny automobily pro 11 oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka. Nové červené škodovky s bílými logy Charity požehná ve středu 12. září biskup František Václav Lobkowicz v prostorách bývalých kasáren v Ostravě-Koblově, kde dnes sídlí Nová Šance. Nové vozy zefektivní poskytování jednotlivých terénních služeb a zajistí bezpečné a spolehlivé zajištění stávající péče.

Čeladná - Návštěvníci Beskyd se mohou při túře po modré značce z Podolánek na Smrk zastavit u nově obnoveného kříže, který v sobotu 8. 9. při mši svaté požehnal biskup František Lobkowicz. Kříž nechaly obnovit Biskupské lesy ve spolupráci s farností Čeladná.