Poslední zprávy

Jesenicko - Vápenná, Žulová, Černá Voda a Skorošice budou polem působnosti účastníků letní dobrovolnické brigády SummerJob, která mezi 1. a 9. červencem proběhne v těchto vsích v jesenickém děkanátu. Letos se tak stane již potřetí a případní zájemci se mohou přihlašovat ještě dnes, tj. 29. května od 20.00 na webu SummerJobu.

Diecéze - Slavnost Těla a Krve Páně, která letos připadla na čtvrtek 31. května, s sebou opět přinese Božítělové průvody ulicemi měst a obcí. Ty budou pokračovat i v neděli, na kterou v některých farnostech tuto slavnost překládají. Zvláštností bude letos farní kostel v Jablunkově, z něhož budou vycházet Božítělové průvody po všech mších až do 7. června.

Ostrava – Pestrý program na 141 místech v celé diecézi přilákal k návštěvě Noci kostelů desetitisíce lidí. Organizátoři napočítali okolo 32 tisíc návštěvnických vstupů, což je o dva tisíce více než v loňském roce. Nejvíc lidí se přišlo podívat do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie (2360), zájem byl také o nedaleký farní kostel sv. Jana Křtitele (1500). Do katedrály Božského Spasitele se přišlo podívat 840 lidí.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Kdybych měl moc stanovit den, který by byl v církvi obzvláště věnovaný rodině, asi by to byla přesně dnešní neděle – slavnost Nejsvětější Trojice. Neboť přesně tak vnímám toto tajemství – jako úžasný vztah osob, které se milují, vycházejí si vstříc, navzájem nesou svá břemena…

Ostrava – Již za několik hodin se otevřou dveře stovek kostelů a modliteben nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice. Program ve farnostech ostravsko-opavské diecéze připravuje okolo tisícovky dobrovolníků. A je z čeho vybírat. K tradičním nabídkám patří výstavy, koncerty a komentované prohlídky. Mezi těmi netradičními letos najdete například ochutnávku domácího piva nebo hledání „kostelních myší“.

Ostrava-Přívoz – Novou školní kapli požehnal v úterý 22. května biskup František Václav Lobkowicz na Církevní základní škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Kaple vznikla přebudováním jedné školní třídy, která bude i nadále sloužit k výuce náboženství. Žákům a pedagogům školy byl rovněž představen nový školní kaplan P. Dariusz Sputo, který je duchovním správcem ve farnosti Ostrava-Kunčičky.

Slavkovice - Ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě proběhne ve dnech 8. až 10. června III. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR. Jeho mottem bude věta „Milosrdenství pro svět“ a náplní mše sv., adorace či přednášky. U oltáře se vystřídají např. pomocný biskup bratislavský Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., či brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, za přednáškovým pultem pak provinciál otců pallotinů ThDr. Adrian Galbas, SAC, dále rektor Centra Božího milosrdenství a rodák z Lukavce P. Mgr. Jan David, SAC, či polský katolický publicista Grzegorz Górny.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

„Všichni byli společně pohromadě“ (Sk 2,1). Modlili se a čekali. Ježíš jim přislíbil Dar. Mohli se pokusit zvěstovat Ježíšovo zmrtvýchvstání už předtím, ale k ničemu by to nevedlo. Velmi dobře to věděli. Proto byli pohromadě a čekali. Byli s Marií, Ježíšovou matkou. „Přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí“ (2,41).

Český Těšín – Až do posledního místa zaplnili ve středu 16. května kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně pracovníci Charit z celé ostravsko-opavské diecéze. Mši svatou pro 350 charitních poutníků celebroval biskup František Václav Lobkowicz, místní duchovní a kněží, kteří spolupracují na charitním díle.

Mariahilf - Na každoroční pouti se setkali biskupové, kněží a jáhni ostravsko–opavské diecéze v úterý 15. 5. 2018 na poutním místě Mariahilf u Zlatých Hor. Po společném slavení mše svaté, kterému předsedal biskup František Václav Lobkowicz, si bezmála stovka kněží vyslechla přednášku PhDr. Radka Tichého, Ph.D. „Některé liturgické aktuality“. Na tu navázala bohatá diskuze, při které kněží vznášeli nejrůznější podněty z liturgické praxe. Setkání pokračovalo poutním pohoštěním a bylo zakončeno eucharistickou adorací.