Poslední zprávy

Vídeň/Ostrava - Měsíc před Vánocemi dopravilo letadlo Austrian Airlines do rakouského Lince tři lampy s hořícím Betlémským světlem. Zapálit světlo přímo v jeskyni Narození v Betlémě připadlo letos dvanáctiletému chlapci z rakouské obce Hochburg-Ach v okrese Braunau. Z tohoto prvního plamínku se světlo dál šíří do všech zemí Evropy. Slavnostní rozdělení světla skautským oddílům proběhne ve Vídni v sobotu 16. prosince v kostele sv. Františka z Assisi na náměstí Mexikoplatz. Ekumenická bohoslužba začíná v 14.00 hodin.

Linec/Rakousko - Světlo pokoje z Betléma přesně čtyři týdny před Vánocemi rozžehl v chrámu Božího Narození dvanáctiletý chlapec Tobias Flachner. Letos připadla čest nominovat dítě betlémského světla hasičům z obce z obce Hochburg-Ach v okrese Braunau. Je to místo, kde se narodil autor nejznámější koledy „Tichá noc“ Franz Xaver Gruber.

Ostrava – Salesiáni Dona Boska si letos připomínají 80. výročí od posvěcení kostela sv. Josefa, který je součástí jejich domu na Vítkovické ulici. Rektorátní kostel kulaté narozeniny oslaví v pátek 8. prosince v den svátku Neposkvrněného početí Panny Marie při mši svaté, kterou bude celebrovat biskup František Václav Lobkowicz. Bohoslužba začíná v 16.30 hodin. Součástí oslav je v sobotu 2. prosince duchovní obnova, která začíná v 9.00 hodin a další sobotu 9. prosince od 17.30 hodin koncert Pěveckého sdružení Moravských učitelů.

Ostrava - Okna v katedrále Božského Spasitele se na první adventní neděli „převléknou“ do nového cyklu adventních projekcí. Ty díky moderní technologii nahrazují klasické vitráže a průběžně se obměňují.

Ostrava - Farnost Moravská Ostrava při katedrále Božského Spasitele prožila se závěrečnou nedělí církevního roku poutní slavnost. Zasvěcení největšího ostravského kostela se spojuje s nedělní slavnostní Krista Krále. Titulární slavnost v katedrále prožil společně s farníky také biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Velice se těším na den, kdy Kristus přijde a řekne mně i mnohým, které miluji: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“ A zdůvodní to takto: „Usmál ses na starce... Pohladil jsi plačící dítě... Povzbudil jsi kněze trpícího samotou a nepochopením... Měl jsi pro mě čas... Doprovázel jsi umírajícího... Šel jsi nakoupit v dešti místo své manželky...“ Kolik krásných důvodů bude mít Bůh na to, aby nás pozval k sobě: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“

Praha - Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově dne 21. listopadu 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Stal se jím dosavadní převor-administrátor opatství P. Petr Prokop Siostrzonek.

Ostrava – Konec církevního roku a slavnost Ježíše Krista Krále je spojena se zasvěcením ostravské katedrály Božskému Spasiteli. V neděli 26. listopadu bude farnost Moravská Ostrava společně s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem slavit titulární slavnost katedrály.

Těšínské Slezsko – V rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“ bude možné si od 29. listopadu virtuálně prohlédnout 22 dřevěných kostelů nacházejících se v těšínském Slezsku po obou stranách hranic. Jde o společný podnik Muzea Těšínska z Českého Těšína a polského Muzea Śląska Cieszyńskiego sídlícího v Cieszyně.

Basilej/Švýcarsko - Strávit konec roku ve švýcarské Basileji mohou mladí lidé od 17 do 35 let, kteří se přihlásí na Evropské setkání mládeže s komunitou Taizé. Město na hranici s Francií a Německem se ve dnech od 28. prosince 2017 do 1. ledna 2018 stane místem 40. zastavení „pouti důvěry na zemi“, kterou koncem 70. let 20. století zahájil zakladatel ekumenické komunity bratr Roger Schütz.