Poslední zprávy

Odry – Již 18. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol připravují v Odrách. Ve dnech od úterý 22. března do čtvrtku 24. března se na pódiu místního Dělnického domu vystřídají se svými uměleckými vstupy studenti z 9 středních a 6 základních církevních škol. Kromě diváků v sále bude jejich vystoupení pečlivě sledovat a hodnotit odborná porota. Součástí přehlídky je také řada kulturních programů. Oderští studenti představí velkolepé dílo o svaté Anežce a své fotografie vystaví Jindřich Štreit.

Brno - V sobotu 12. března 2011 zemřel v Brně P. Stanislav Weigel. Zádušní mše sv. bude sloužena v den pohřbu v sobotu 19. března 2011 ve 13 hodin v kostele sv. Jiljí v Brně – Líšni.

ferdinandchylekOstrava - V těchto dnech se dostává na veřejnost kniha P. Ferdinand Chýlek, vůdčí osobnost katolického hnutí na střední Moravě v letech 1919 – 1939. Pojednává o katolickém knězi, který se narodil v Kozlovicích u Frenštátu, studoval na Matičním gymnáziu v Místku a který celý svůj život zasvětil práci pro katolické hnutí na Přerovsku.

logocbkPraha - Čeští a moravští biskupové vyjadřují ústy předsedy České biskupské konference svůj hluboký zármutek nad neštěstím, které v pátek postihlo Japonsko. "Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi pátečního zemětřesení a tsunami projevit kromě finanční pomoci také modlitbou," řekl arcibiskup Dominik Duka OP. Finanční sbírku na pomoc obětem v Japonsku vyhlásila Charita Česká republika.

okno0311titulobrOstrava – Březnové vydání diecézního časopisu OKNO bude k dispozici ve farnostech ostravsko-opavské diecéze již při nedělních bohoslužbách. Obálku časopisu zdobí fotografie z oslav 800. výročí narození svaté Anežky České v Odrách. Jak uctili patronku své školy studenti Střední pedagogické a střední zdravotnické školy v Odrách se dočtete na straně 6. Ještě než k ní dolistujete, doporučujeme příspěvek v rubrice Světec měsíce o svatých mučednících Sebastijských na straně 4.

logo2013Ostrava - Při bohoslužbách na 1. neděli postní budou kněží ve farnostech číst Pastýřský list otce biskupa Františka Václava Lobkowicze na zahájení postní doby. Otec biskup ve svých slovech připomíná přípravu katolické církve v České republice na Cyrilometodějské výročí v roce 2013. Tématem letošního roku příprav je téma svátosti křtu. "Avšak nejde jen o téma, které by mělo zaznít např. v liturgii, ale měli bychom se společně dotknout něčeho hlubšího, mělo by nás to posunout jak v chápání významu této svátosti, tak v samotném životě křesťana: žít milostí křtu s větším odhodláním i s větší odpovědností, zakoušet na sobě, co mi Bůh ve křtu daroval," říká v úvodu svého listu otec biskup.

caritas Ostrava - Letošní postní dobu pro katolické věřící  opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících  se koná již od roku 2009 z pověření z pověření České biskupské konference. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček (papírových postních pokladniček). Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Letos se akce Postní almužna uskuteční v době od 9. března do 24. dubna 2011.

Ostrava - V březnu a počátkem dubna mají naši mládežníci pár možností k tomu, aby absolvovali nějakou víkendovou duchovní obnovu. Nejprve je to ta, která se koná poslední březnový víkend v Ostravě-Zábřehu, a hned další víkend duchovní obnova pro dívky, konaná v Dolních Životicích u Opavy. Na poslední březnový víkend pak pro mladé připravil tým ze Staré Vsi nad Ondřejnicí tzv. Hudební víkend. Ten sice zase tak úplně nespadá do kategorie duchovních obnov, ale jako akce pro mladé bude jistě přínosná.

  

„Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni.“ (Kol 2, 12)

Drazí bratři a sestry,

postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi cenným a důležitým liturgickým obdobím. Jsem rád, že se na vás mohu obrátit s konkrétním slovem, které umožní, aby tato doba byla prožita náležitým způsobem. S výhledem na očekávané konečné setkání se svým Ženichem ve věčných Velikonocích společenství církve vytrvale bdí na modlitbách a koná skutky lásky. Stupňuje tak své úsilí o očištění ducha, aby mohla ještě hojněji čerpat z tajemství vykoupení nový život v Kristu, našem Pánu. 

caritasOstrava – Diecézní charita ostravsko-opavská darovala na konci února 2011 obci Dolní Domaslavice částku 500 tis. korun v souvislosti s odstraňováním následků loňských povodní a jejich doprovodných jevů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o další příklad navazující pomoci Charity v kraji. Od loňských povodní již uběhl téměř rok, stále jsou však oblasti, které se s následky velké vody vyrovnávají a jimž je zapotřebí pomoci. Nemusí se jednat pouze o přímo zasažené vodním živlem, ale velkým problémem, který se ukázal po povodních na severní Moravě, byly sesuvy půdy.