Poslední zprávy

Praha - Kdybychom znali Boží dar… Těmito slovy nás Kateřina Lachmanová uvádí do letošního vánočního dvojčísla. Publicistická rubrika přináší mimo jiné rozhovor a reportáž o Betlémském světle či reportáž z rodiště klasického „vánočního skladatele“ Jakuba Jana Ryby. Zahraničí se tentokráte především věnuje ničemu míň než Vánocům ve Vatikánu.

Ostrava - Od Nového roku doznají projekty Adopce na dálku a Důstojný život, které již několik úspěšně realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajině několika výrazných změn. Od 1. 1. 2010 například dojde ke zvýšení dárcovského příspěvku pro podporované děti a seniory, a to o 100,- Kč měsíčně. Nově bude tedy roční příspěvek v rámci projektu Adopce na dálku činit 7 200,- Kč, v rámci projektu Důstojný život to pak bude 3 600,- Kč ročně. 

Vážené sestry, vážení bratří, mílí spolupracovníci charitního díla v naší diecézi, chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozdravit v tento vánoční čas, kdy si opětovně s radostí připomínáme narození našeho Pána Ježíše Krista, který nám všem přinesl spásu, radost a pokoj. 

Vídeň/Praha/Ostrava - V sobotu 12. prosince převzali ve Vídni skauti z celého světa Betlémské světlo. Tento novodobý symbol Vánoc cestuje každoročně až z Betléma a dostává se do tisíců domácností v Evropě. V pátek 18. prosince v 15:00 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha plamen od skautů symbolicky převezme J. E. kardinál Miloslav Vlk, manželka prezidenta Livia Klausová, druhý místopředseda Ekumenické rady církví Dušan Hejbal, primátor Hl. m. Prahy Pavel Bém, výkonný ředitel Českého rozhlasu Josef Havel a starosta Junáka Josef Výprachtický.

Havířov – Na svou poslední pouť k Nebeskému otci se vydal Jiří Sikora z Havířova, který řadu let působil jako poutní referent ostravsko-opavské diecéze. Po zápase s těžkou nemocí zemřel dne 9. 12. 2009 ve věku 57 let. S drahým zesnulým se rozloučí jeho rodina a přátelé ve středu 16. 12. 2009 ve 13.00 hodin v kostele sv. Markéty v Havířově-Bludovicích.

Praha - Český kněz zázračně překonal zhoubné onemocnění pěší poutí, při které ušel tisíce kilometrů. Připravili: J. Dušek, J. Kačer a M. Elšíková Páter František Lízna, spolužák Václava Malého, nemohl před listopadem 1989 pracovat jako kněz. Pocházel z komunisty pronásledované rodiny, podepsal Chartu 77.

Praha - Občanské sdružení Cesta 121 pomáhající zejména stárnoucím kněžím, ale i těm, kteří se ocitli v nouzi, slaví první narozeniny speciální přílohou KT. Čtenáři se dozvědí, jak a kde pomáhalo sdružení. Domácí zpravodajství se nese v adventním duchu – přibližuje život společenství církve v tomto období liturgického roku: tradici rorátů, koncertů ve znamení ekumenismu či mikulášské nadílky.

Ostrava - Jsou to již tři čtvrtě století od 8.12. 1934, kdy salesiáni otevřeli ostravským „synkům“ dveře svého „ústavu“. Vznikla tak první salesiánská Oratoř městského typu v Československu. Pod vedením prvního českého salesiána Don Ignáce Stuchlého a Don Štěpána Trochty přišli salesiáni do Ostravy z Fryštáku u Zlína na své, teprve druhé působiště v naší vlasti, aby se právě zde věnovali chlapcům vystaveným negativním vlivům průmyslového velkoměsta. Do „Don Boska“, jak říkají ostraváci dodnes, tehdy před válkou,  chodilo až 300 chlapců, kteří se bavili nejrůznějšími hrami, sportem, divadlem, hraním v dechové kapele a kteří se účastnili i duchovního programu v kapli nebo v kostele sv.Josefa. 

Logar/Afgánistán – Český provinční rekonstrukční tým, který působí v provincii Logar v Afgánistánu se prostřednictvím vojenského kaplana P. Kamila Víchy obrátil na pomoc se sbírkou potřeb pro děti. V oblasti, kde čeští vojáci působí, umí jen 20 % obyvatel číst a psát. Sbírka se proto zaměřuje zejména na školní pomůcky, které afgánské děti využijí při vzdělávání. Sbírka školních, sportovních, zdravotních a hygienických potřeb bude probíhat až do konce ledna 2010.

Ostrava – Tři nové dvoupodlažní elektrické jednoty CityElefant 471 budou s novým grafikonem Českých drah nazaseny na tratích v Moravskoslezském kraji. Soupravy dostaly jména podle měst,  kam budou pravidelně zajíždět – Havířov, Bohumín a Český Těšín. Vlaky na Opavském nástupišti nádraží Ostrava-Svinov požehnal v pátek 4.12. ráno ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.  Slavnostního uvedení do provozu byli přítomni manažeři Českých drah, zástupci vedení Moravskoslezského kraje, výrobce souprav Škoda Vagónka a.s. i starostové měst podle nichž dostaly nové vozy jména.