Poslední zprávy

Litoměřice - Ničivé povondě postihly v sobotu 7. srpna část litoměřické diecéze, zvláště Děčínsko, Liberecko a Českolipsko ničivé povodně. Byly zatopeny tisíce objektů, evakuováni lidé a několik jich také přišlo o život. Z církevních objektů poškodily dle dostupných informací povodně faru a kostel v Raspenavě, kostel ve Frýdlantu a částečně také kostel ve Cvikově. 

caritasPraha - Do pomoci obětem povodní v severních a východních Čechách se zapojila také Charita ČR. Konkrétní pomoc již začaly poskytovat příslušné místní Charity, například Oblastní charita Česká Kamenice a Oblastní charita Liberec. Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku pro oběti srpnových povodní na konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444.

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.) Poskytnuté finanční prostředky budou použity na krátkodobou pomoc a  pomoc s obnovou bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v  postižených oblastech. 
 

caritasPakistán, ČR - Na začátku monzunového období v poslední třetině července 2010 postihly Pákistán rozsáhlé záplavy. Masy valící se vody smetly obytné domy, mosty, školy, vodní zdroje i zdravotnická zařízení. Záplavy zasáhly více než tři miliony obyvatel a vyžádaly si již okolo 1500 obětí na životech.

ikona_katydPraha - Do ulic Litoměřic vyrazili místní misionáři. Příkladem jim šel i tamní biskup Jan Baxant. O co vlastně v centru této severočeské diecéze šlo, se dočtete na titulní straně nového čísla KT, stejně tak i o rozsáhlejších přesunech kněží v olomoucké arcidiecézi.

caritasOpava – Staré brýle zapomenuté v šuplíku mohou pomoci lidem v horských oblastech Nepálu. Právě pro ně nyní pořádá sbírku Charita Opava ve spolupráci s oční optikou VIDUM a Česko-nepálskou společností. „Brýle budou použity na misi do odlehlého nepálského údolí Tsum, která se uskuteční v říjnu 2010,“ informovala tisková mluvčí Charity Opava Ivona Hahnová.

maticesvatohostynskaSvatý Hostýn - Učitelé, vychovatelé a katecheté se chystají v sobotu 21. srpna 2010 na Pouť pedagogických pracovníků na Svatý Hostýn. „Srdečně zveme všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele, vyprosit všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nového školního roku, zažít společenství,vzdělat se, vzájemně se povzbudit a podělit o své zkušenosti,“ zve Centrum pro školy při olomouckém arcibiskupství společně s Maticí svatohostýnskou.

koncertyhukvaldyHukvaldy – Milovníci starých not mají jedinečnou příležitost zaposlouchat se do taktů barokní duchovní hudby v kapli sv. Ondřeje na zřícenině hradu Hukvaldy nebo v kostelích ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Kozlovicích a Hukvaldech. Na všech těchto místech se představí účastníci Letní dílny dávné muziky, kteří pod vedením Michaela Pospíšila nastudují stovky let stará díla regionálních skladatelů.

animatorikromerizKroměříž - Ve dnech 15. – 21. srpna 2010 se v Kroměříži uskuteční Celostátní setkání animátorů (CSA) skupin mládeže. Setkání organizované Sekcí pro mládež ČBK a Asociací křesťanských sdružení mládeže bude součástí přípravy na XXIV. Světové dny mládeže v Madridu 2011. Přibližně 400 mladých lidí mezi 16 a 30 lety se zde bude věnovat formaci, vzdělání a školení pro svoji dobrovolnickou práci ve farnostech, školách a zařízeních pro volnočasové aktivity s dětmi a mládeží. Motto setkáni je citát z Markova evangelia  „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?"

caritasOstrava - Diecézní charita ostravsko-opavská začala s realizací vzdělávacího projektu S kvalitou do praxe, který si klade za cíl posílit implementaci standardů kvality sociálních služeb především v charitních a krajských  zařízeních v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude v průběhu roku proškoleno celkem 145 kvalitářů a manažerů.

ikona_katydHaiti – chudý ostrovní stát stižený v lednu ničivým zemětřesením se dostal opět do středu zájmu domácího i zahraničního zpravodajství KT. Zaznamenán byl jednak odjezd další Pragovky – vybavené tentokrát vrtnou soupravou na pomoc lidem ve farnosti Baie de Henne. Vrátili se také pracovníci Charity, kteří informují o průběhu pomoci a pomalu se vylepšující situaci v jednom z nejchudších států světa.