Previous Next Play Pause
Květnové OKNO doprovází bonus pro čtenáře: Poutnické novinky
 Novinkami Otevřených chrámů 2024 jsou dřevěný kostel v Dolních Marklovicích na Karvinsku i fotogenický kostel na Borové pod Lysou horou
Centrum pro rodinu chystá jazzovou benefici
Jaké projekty letos podpoří Pastorační a Stavební fond?
Čas pro naslouchání i modlitbu: Večery milosrdenství v Ostravě

Ostrava - Jak budeme prožívat Rok víry v ostravsko-opavské diecézi? Tím se podrobně zabývá instrukce diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze. Rok víry začíná na podnět papeže Benedikta XVI. ve čtvrtek 11. října 2012 a potrvá až do 24. 11. 2013. "Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí," sděluje instrukce biskupa Lobkowicze, která nabízí řadu podnětů i seznam akcí pro prožití Roku víry.

"Prožíváme významné období. Právě teď je vhodná příležitost zpytovat svá svědomí, jak pozorně nasloucháme Slovu Božímu, kdy jsme naposledy otevřeli Katechizmus katolické církve či alespoň jeho Kompendium, nebo zda mladší generace vytáhla ze svých přihrádek YouCat a v těchto knihách jsme studovali obsah naší víry. Teď je příležitost uvědomit si, s jakou opravdovostí a vnitřním přesvědčením vyznáváme neděli co neděli společné Vyznání víry, Credo, které nás spojuje se všemi věřícími na celém světě. Hned na počátku tohoto Roku víry každý hledejme, jak všemi možnými prostředky prohloubit svou víru, a tím i lásku a naději. Proto vás prosím, vezměte vážně a zodpovědně podněty, které vám na následujících stránkách předkládám," napsal v úvodním slovu instrukce otec biskup a osobně pozval věřící na mši svatou k zahájení Roku víry.

"Ve čtvrtek 11. 10. 2012 v 18:00 hodin v katedrále Božského Spasitele bude zahájení Roku víry slavnostní bohoslužbou, jíž budu předsedat. V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie bude předsedat slavnostní bohoslužbě generální vikář," uvedl biskup s tím, že ve farnostech, kde se slaví v tento den bohoslužba, kněz připomene zahájení Roku víry a připraví promluvu na základě myšlenek a podnětů apoštolského listu Benedikta XVI. Porta fidei.
"Tomuto apoštolskému listu však věnujte pozornost během celého roku. V neděli 14. 10. 2012 na začátku bohoslužeb (před úkonem kajícnosti) bude přečteno mé osobní pozvání věřících ke slavení Roku víry. Kde je to možné a pokud uzná duchovní správce jako vhodné, lze v kostelích umístit k evangeliáři také Katechismus katolické církve a Dokumenty II. vatikánského koncilu," píše dále v instrukci biskup.

K záhájení Roku víry budou pro věřící připraveny ozdobné listy s nicejsko-cařihradským vyznáním víry v češtině i v latině.

Celý text "Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václav Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi" v sekci ke stažení v rubrice Rok víry.

Pin It