Přejít na web www.doo.cz

Tábor pro kluky a holky

Pořádá Diecézní středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí a Anima Iuventutis, z. s. v termínu 8. – 14. 7. 2019. Místo konání: Diecézní středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí.

Registrace probíhá od 20. 2. 2019 00:00 do 30. 6. 2019 23:59

Počet přihlášek je omezen na 30 + 10 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 35 přihlášek.

Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník.


Anima Iuventutis z. s., IČ 26542919, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese anima@doo.cz.