Přejít na web www.doo.cz

Národní pouť Řím 2019

Bližší informace o Národní pouti do Říma získáte na webové stránce k této pouti. (www.doo.cz/pout)

Do pole Poznámky můžete uvést jména a příjmení osob, s nimiž chcete sedět v autobuse, případně být ubytování v hotelu.

Registrace probíhá od 20. 1. 2019 00:00 do 30. 4. 2019 00:00


Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je JUDr. Jakub Kříž, Ph. D, advokát. Pověřence je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.