Přejít na web www.doo.cz

BISCUP 2019

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Uskuteční se 5. – 7. 4. 2019 ve Frýdku.

Registrace probíhá od 7. 2. 2019 00:00 do 31. 3. 2019 00:00Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je JUDr. Jakub Kříž, Ph. D, advokát. Pověřence je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.