Přejít na web www.doo.cz

Nový život - zážitková duchovní obnova

termín: 25.-27.09.2020, exerciční dům Český Těšín, kurz začíná v pátek před večeří, konec - v neděli po obědě. Je to otevřená duchovní obnova formou prožitkového kurzu, intenzivně strávený víkend v Boží přítomnosti. Na programu jsou přednášky, chvály, mše svaté, svědectví, ale také pozvání účastníků k aktivitě. Na tomto kurzu můžeš znovu objevit podstatu své víry, poznat Boha jako osobu, která reálně působí a chce tvůj život proměňovat. Kurz vedou laici i kněz ze Školy evangelizace sv. Ondřeje Český Těšín - "Nový život" je první formační kurz školy, účast na něm nezavazuje k účasti na dalších kurzech informace: www.novaevangelizace.cz mail: sesvondreje@gmail.com

Akce začíná 25.9.2020.

Registrace probíhá od 31. 5. 2020 13:00 do 20. 9. 2020 12:00

Počet přihlášek je omezen na 30 + 5 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 2 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz