Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Adventní duchovní obnova pro všechny (3.-5.12.) - doprovází Mons. Martin David (3.12.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Na cestě k plnému lidství (4.12.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ - Quo vadis? (10.12.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Jednodenní DO v tichu - Sv. Jan od Kříže (11.12.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Církev v proměnách času (18.12.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Přihláška do náboženství ve školním roce 2021/2022 (1.9.2021)zajišťuje Farnost Hnojník
Na cestě k plnému lidství (8.1.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem (20.1.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Fratelli tutti (22.1.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Na cestě k plnému lidství (29.1.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Křesťanství pro současnost - kurz vedení diskuze metodou filosofie pro děti (13.2.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky (4.-6.2.) - doprovází P. Václav Tomiczek (4.2.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Církev jako společenství slavících lidí (19.2.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Přihláška k formací ministrantů 2021/2022 farnosti Hnojník (17.9.2021)zajišťuje Farnost Hnojník
Církev jako společenství slavících lidí (5.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (9.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Jednodenní DO v tichu - "Návod k modlitbě, který nám zanechal sv. Ignác z Loyoly" (12.3.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Poselství křesťanských Velikonoc II (16.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Postní duchovní obnova pro všechny (18.-20.3.) - doprovází P. Jan Szkandera (18.3.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Náboženský člověk ve společnosti lidí (19.3.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Církev jako společenství slavících lidí (2.4.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kněžské exercicie (24.-29.4.) - P. Vojtěch Kodet o.Carm (24.4.2022)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Náboženský člověk ve společnosti lidí (30.4.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Náboženský člověk ve společnosti lidí (14.5.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum