Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Farní tábor 2021 - Deus vult! (26.7.2021)zajišťuje Farnost Frýdek
Karviná - ministrantský tábor 2021 (7.8.2021)zajišťuje Farnost Karviná
POSSIBLE 2021 pro vysokoškoláky (15.7.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Příměstský tábor 2021 (12.7.2021)zajišťuje Farnost Frýdek
POSSIBLE 2021 pro středoškoláky (2.8.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Animátorský kurz 2021-2023 (1.10.2021)zajišťuje Anima Iuventutis
Přihláška do výuky náboženství pro školní rok 2021/2022 (14.6.2021)zajišťuje Farnost Frýdek
Ignaciánská duchovní obnova (9.-12.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ (9.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Skrytý potenciál smíšených skupin (14.9.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Ignaciánská duchovní obnova II. (16.-19.9.) - doprovází P. Jan Adamík SJ (16.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Jednodenní DO v tichu - Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (25.9.) - doprovází P. Jan Wojnar (25.9.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Duchovní obnova pro všechny (1.-3.10.) - doprovází P. Eliáš Paseka OFM (1.10.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Metodický den pro vyučující náboženství (30.9.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Duchovní obnova pro muže (15.-17.10.) - doprovází P. Józef Gruba SAC (15.10.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Nový život (19.-21.11.) - zážitková duchovní obnova - Škola evangelizace sv. Ondřeje (19.11.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Adventní duchovní obnova pro všechny (3.-5.12.) - doprovází Mons. Martin David (3.12.2021)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín