Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Nový život - zážitková duchovní obnova (25.9.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Metodický den pro vyučující náboženství (22.9.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Skrytý potenciál smíšených skupin (29.9.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
MINIFOR I. (2.10.2020)zajišťuje Ministranti ostravsko-opavské diecéze
Člověk jako bytost náboženská (10.10.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Společná cesta - duch.obnova pro manželské páry (16.10.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Přirozené plánování rodičovství - vzdělávací kurz (23.10.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Člověk jako bytost náboženská (24.10.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Svatá Terezie z Avily (jednodenní DO v silenciu) (28.10.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Biblický den (7.11.2020)zajišťuje Diecézní centrum pro mládež
Přihláška do výuky náboženství ve šk.roce 2020-2021 (26.8.2020)zajišťuje Farnost Hnojník
Poselství křesťanských Vánoc - základní řada (4.11.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Církev o Bohu, sobě, člověku a světě (7.11.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Vánoc II (11.11.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (jednodenní DO v silenciu) (14.11.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Poselství křesťanských Vánoc III (18.11.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Církev o Bohu, sobě, člověku a světě (21.11.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Svatý Jan od Kříže (jednodenní DO v silenciu) (5.12.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Církev o Bohu, sobě, člověku a světě (5.12.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Křesťanství pro současnost - kurz vedení diskuze metodou P4C (24.1.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Nové Katechetické direktorium (16.1.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Cesta ke smysluplnému životu - křesťan a svět (13.2.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem (4.3.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (24.2.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc III (26.2.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Cesta ke smysluplnému životu - křesťan a svět (27.2.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc II (3.3.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bible na životní cestě lidí (13.3.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Církev o Bohu, sobě, člověku a světě - didaktické aplikace (27.3.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bible na životní cestě lidí (24.4.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Kostel v naší obci (5.5.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Cesta ke smysluplnému životu - křesťan a svět- didaktické aplikace (15.5.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bible na životní cestě lidí (22.5.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Bible na životní cestě lidí - didaktické aplikace (12.6.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum