Přejít na web www.doo.cz

Diecézní pouť do Loreta a San Giovanni Rotondo

Diecézní pouť autobusová do Loreta a San Giovanni Rotondo u příležitosti Jubilejního Loretánského roku a otevření Svaté brány. Prosíme o přihlašování jen jedné osoby na jednu přihlášku! Do pole "Poznámka" uveďte s kým chcete sedět v autobusu, případně s kým chcete být ubytováni. Budeme se snažit v maximální míře vyhovět.

Akce začíná 1.5.2020.

Registrace probíhá od 7. 1. 2020 00:01 do 15. 3. 2020 23:58

Počet přihlášek je omezen na 75 + 15 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 7 přihlášek.


Biskupství ostravsko-opavské, IČ 654 68 953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných biskupstvím, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. <br>Biskupství jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je JUDr. Jakub Kříž, Ph. D, advokát. Pověřence je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.