Přejít na web www.doo.cz

Povoláni ke svobodě - biblická duch. obnova - doprovází p. Marek Kozák

biblická duchovní obnova na základě Listu Galaťanům doprovází: p. ThLic. Marek Kozák Th.D. Termín: 6.-8.3.2020 Cena: 1200,- Kč (s ubytováním a stravou) pořádá: Exerciční dům Český Těšín kontakt: ed.ceskytesin@doo.cz

Akce začíná 6.3.2020.

Registrace probíhá od 28. 11. 2019 00:01 do 3. 3. 2020 12:00

Počet přihlášek je omezen na 35 + 10 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 20 přihlášek.


Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz